Hopp til innhold

Statlig nedskyting av rein i Nordfjella er avsluttet

Den statlige jakta for å utrydde villreinstammen og hindre spredning av skrantesyke fra Nordfjella er over. Det er langt tidligere enn fristen som var satt for å rydde området.

Reinsdyr slaktes ned

Her blir de første reinsdyra i nedslaktingen i Nordfjella fraktet bort. Nå regnes aksjonen som avsluttet.

Foto: Håvard Heggen / NRK

– Vi hadde tida fram til 1. mai, men regner oss ferdige med jobben nå, sier ansvarlig for oppdraget Petter Braaten i Statens Naturoppsyn.

Til sammen har jegerne skutt 1385 dyr under den statlige jakta. Ifølge Veterinærinstituttets statistikk har 17 dyr testet positivt for skrantesyke siden sykdommen ble oppdaget i 2016, inkludert tilfellene under den statlige jakta i vinter.

– Vi kjenner ikke til at det er flere dyr igjen i dette området nå, sone 1 i Nordfjella.

Petter Braaten - seniorrådgjevar - SNO

Petter Braaten er seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn.

Foto: Håvard Heggen / NRK

Det var Myndighetene som bestemte at nedskyting var nødvendig. Blant annet etter råd fra Mattilsynet og forskere.

Jaktet siden november

Ti jegere ble fraktet med helikopter fra Breistølen i Sogn og Fjordane og ut på fjellet 7. november 2017.

Da startet den spesielle jobben med å felle villreinen i Nordfjella etter funn av skrantesyke tidligere på året.

Oppdraget var å skyte rundt 1500 dyr i løpet av vinteren. Nedfellingen skulle avsluttes innen 1. mai 2018.

– Vi går inn i fase to nå. Det vil si at vi patruljerer i området med snøskuter og noe helikopter for å være sikker på at vi har fått ut alle dyra.

Les også: Ekspert fryktar skrantesjuke kan spreie seg til menneske

– Krevende oppdrag

Braaten innrømmer at det har vært en krevende vinter for jaktlagene som har deltatt i den statlige nedskytingen.

– Det har vært en belastende jobb å ha og det var derfor ikke noe ønske om å bruke tida fram til 1. mai. Så vi er positivt overraska over at vi klarte jobben i god tid før fristen og så tidlig på vinteren.

Les også: Må kasta 50 tonn reinsdyrkjøt

Fornøyd minister

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sier det var viktig å skyte ned villreinstammen for å hindre spredning.

– Det har vært et vanskelig, men viktig arbeid. Vi måtte bli kvitt denne sykdommen. Den er smittsom og kan smitte til andre hjortedyr og medføre at alt vilt blir syke i Norge. Og den risikoen kunne vi ikke ta.

Landbruksminister Jon Georg Dale

Landbruksministeren er fornøyd etter at saneringen av villrein i Nordfjella er over.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Ifølge Dale er det ingen indikasjoner på at det er smitte andre steder i landet.

– Nei, og derfor var det så viktig at vi klarte å komme raskt i gang med saneringen slik at vi hindrer smitte til andre områder.

Kostbar nedslakting

Hva har dette kostet?

– Det har kosta fryktelig mye penger og energi. Og fortsatt gjenstår det arbeid, så totalkostnadene på dette arbeidet kommer til å være på titalls millioner kroner.

Dale mener antallet positive tilfeller er omtrent som fagfolkene hadde regnet med i forkant av nedslaktingen. Smitte på til nå 17 dyr av de 1385 som er skutt.

Forskere mener det bør gå minst fem år før det kommer villrein i området av nordfjella der det har vært skrantesyke villrein.

Jakter på Villrein

Jaktlag har blitt fløyet inn i området med helikopter.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK