Hopp til innhold

Frykter Norge går mot en vilt-katastrofe

Skrantesjuke er den største trusselen mot norsk natur noensinne, mener hjorteekspert og viltforvalter Tor Punsvik hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Nedslaktinga av reinstammen i Nordfjella kan ha vært forgjeves, hvis sauer skal beite i samme område, mener hjorteekspert.

Punsvik etterlyser en bred, offentlig debatt om hvordan utbruddet av skrantesjuke i Norge er blitt håndtert.

Norge er det tredje området i verden som har fått påvist skrantesjuke. Tidligere er den dødelige sykdommen kjent fra Nord-Amerika, Canada og Sør-Korea, hvor den dukket opp i forbindelse med eksport av levende hjortedyr.

For to år siden ble skrantesjuke påvist hos ei simle i reinstammen i Nordfjella. Sist vinter ble hele flokken på 2000 dyr skutt.

– Problemene slutter nødvendigvis ikke med nedslaktingen, sier Tor Punsvik.

Han er særlig bekymret for at sauen fortsatt skal beite i Nordfjella, hvor han frykter at jordsmonnet kan være forurenset med prionet (se faktaboks) som forårsaker skrantesjuke.

Ingen vet hvor lenge det kan overleve i naturen. Derfor synes han det er svært bekymringsfullt at titusener av sau skal slippes på beite i det samme området.

Elgtun elg

Alle hjortedyr er truet av skrantesjuke, også elgen. Dødeligheten er 100 prosent.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Alle hjortedyr truet

– Nedslaktingen av reinstammen i Nordfjella, kan være totalt bortkastet hvis sauen sprer smitten, sier Tor Punsvik.

Ifølge viltforvalteren er det da ingen ende på katastrofen. Alle hjortedyr er truet. Elg, rådyr, hjort, villrein og etter hvert også tamreinen.

– Dødeligheten er 100 prosent, hvis dyrene blir smittet av skrantesjuke.

Tor Punsvik

Tor Punsvik er viltforvalter og ekspert på hjortedyr hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Jegere i området er pålagt strenge restriksjoner på rengjøring av fottøy og utstyr når de beveger seg i det samme området hvor sauen skal fraktes inn og ut. Ingen vet sikkert, hva dyrene kan frakte med seg av smittestoffer i klover, ull eller kjøtt.

Det er ikke bare viltforvalteren fra Agder som er bekymret. EU har nedlagt forbud mot import av viltkjøtt fra Norge dersom det ikke er kontrollert mot skrantesjuke. Det er forbud mot eksport av levende hjortedyr fra Norge.

Ifølge Tor Punsvik sier de fremste forskerne i USA at selv om alt gjøres for å bli kvitt skrantesjuke i Norge, må en i tillegg ha betydelig flaks for å lykkes,

– Jeg synes ikke myndighetene ivaretar føre var-prinsippet på en skikkelig måte, sier han.

Jon Georg Dale

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, er også urolig, men avviser at sauer er et problem.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Ikke belegg

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale viser til det gjeldende, vitenskapelige rådet.

– Det er ikke belegg for å si at sauer er bærere av skrantesjuke. Bortsett fra der hvor sau og hjortedyr har felles bruk av saltslikkesteiner, sier Dale.

Ifølge Dale gjerdes disse steinene inn i Nordfjella slik at sau og hjortedyr ikke slikker på de samme steinene.

Samtidig sier Dale at også han er urolig over situasjonen, og at all ny kunnskap vil bli tatt med i vurderingen av fremtidige tiltak.

NRK anbefaler

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Styremedlem Svein Mykland og styreleder Børre Fredriksen i IK Start. Ekstraordinært årsmøte 18 juni 2024.

Avgjør Starts fremtid – media får ikke være til stede

Sivilforsvaret bidrar i leteaksjonen i Lindesnes.

Rapport om leteaksjon: – Burde ha blitt varslet tidligere

Entreprenørene skal være ferdige med brua om noen få uker.

Brua blei mykje billigare enn planlagt

Team Maudal

Da Martin ble assistent, fikk han også en bestevenn og samboer

Noctiluca scintillans

Mottok flere meldinger om «sjoko-vann»

null
Spiller nå
Reagerer på dette synet 00:36
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 01 1,11 kr
Dyrest kl. 08 1,95 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,7 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %