Hopp til innhold
Strekninga fra Sør-Tjora i Sola, der det skal bygges firefeltsvei i Transportkorridor vest
Foto: Statens vegvesen

Kommuneøkonomi

Oppsummert

Sola i Rogaland kommer ut på topp på NHOs liste over de kommunene i landet som best legger til rette for lokalt næringsliv. Oslo er nummer 2 og Bærum nummer 3. På bunn av lista havner Ibestad, Utsira og Nesseby.

 • – Uforsvarleg å betale utbyte

  Sogn og Fjordane Energi finn det ikkje forsvarleg å betale eigarane utbyte for 2021. Årsaka er den nyleg auka skattlegginga av kraftproduksjon. Styret hadde fullmakt til å sette av 75 millionar kroner i utbyte, men vel å ikkje nytte den. – Med den kraftige auken i skattlegging som er foreslått vert dette dessverre heilt uforsvarleg, seier konsernsjef Johannes Rauboti.

  Johannes Rauboti, konserndirektør SFE
 • KS kritisk til regjeringens nye skattepakke

  Regjeringens forslag om hardere beskatning av naturressurser vil få betydelige konsekvenser for kommuneøkonomien, mener KS.

  – Vi er kritisk til at regjeringen vil inndra 3 milliarder kroner fra kommuner og fylkeskommuner i høyprisområdene som har inntekter fra konsesjonskraft. Disse kommunene har også fått betydelig økte strømutgifter som det burde vært tatt hensyn til. I tillegg foreslås økt grunnrenteskatt på vannkraft, som over tid vil redusere vertskommunenes eiendomsskatteinntekter, sier Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS.

  – Flere forslag er positive, men i sum er det en innstramming i 2023, konstaterer han.

 • Kommunesektoren anslår at strømkostnadene vil øke med 8 milliarder

  Kommunesektorens samlede strømutgifter vil øke med rundt 8 milliarder kroner dersom spotprisen holder seg som nå ut året, anslår KS.

  For kraftkommuner betyr den sterke prisveksten også økte inntekter, skriver KS i en pressemelding.

  Anslaget er basert på at spotprisen fra uke 34 holder seg ut året, at alle kommunene har spotpriskontrakter, og at kommuner i nord får reduserte strømutgifter. Videre er det lagt til grunn at strømforbruket er det samme som i 2021.

  KS presiserer at det er betydelig usikkerhet knyttet til kommunesektorens strømkostnader i år, men mener likevel at de beregningene som er gjort, er det beste anslaget de kan gi.

  Hittil i år har kommunesektoren sannsynligvis hatt en økning i strømutgiftene på 4–5 milliarder, heter det i pressemeldingen.

  (©NTB)

 • Vil jobbe målretta for å komme bedre ut i kåring

  Lødingen er en av kommunene i Nordland som kommer aller dårligst ut i målinga der NHO har rangert Norges 356 kommuner.

  Ordfører Hugo Bongard Jacobsen sier de må jobbe målretta etter å ha fått resultatene i årets kåring.

  – Vi tenker at det er et godt sammenligningsgrunnlag i forhold til blant annet nabokommunene og det som ellers er i regionen for å se hvordan vi ligger an.

  14 kommuner i Nord-Norge havner iblant de 20 dårligste kommunene i NHOs resultater for kommune-NM 2022.

  – Når vi får resultater som dette der vi ligger langt nede så ønsker man jo å score bedre. Og det må man jobbe ut fra det og være målretta på det, sier Bongard Jacobsen.

  Hugo Bongard Jacobsen
  Foto: Lødingen kommune

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no