Hopp til innhold

Senja får 91 millioner kroner – ordføreren er ikke fornøyd

Kommunen er på topp tre-lista over de kommunene som får mest penger. Flere milliarder kroner fra Havbruksfondet ble i dag fordelt.

Oppdrett

MILLIONER: Flere oppdrettskommuner ble i dag flere millioner kroner rikere.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Det kan umiddelbart høres ut som et stort tall men realitetene er at det tallet er vesentlig lavere enn det vi kunne forventet hvis ikke grunnrenteforslagene hadde kommet fra regjeringen. I beste fall hadde vi fått 61 millioner kroner mer.

Det sier ordfører i Senja Tom Rune Eliseussen (Sp), som altså ikke er fornøyd.

Siden regjeringen nå gir en kompensasjon på 800 millioner kroner, mener ordføreren at de totalt nå taper 38 millioner kroner.

Han sier at kommunen nå må vurdere om investeringer settes på vent og at de kommunale tjenestene ikke kan styrkes i så stor grad som de egentlig hadde tenkt.

Ordfører i Senja, Tom Rune Eliseussen.

IKKE FORNØYD: Senja fikk 91 millioner kroner fra Havbruksfondet. Ordfører Tom Rune Eliseussen hadde forventa mer.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Frøya på topp

Men Eliseussen er en av svært få ordførere som ikke er fornøyd. Frøya i Trøndelag er den kommunen som får mest penger fra fondet og der er ordføreren svært godt fornøyd.

– Det er klart det er en gladdag når vi får så mange millioner kroner. Dette er penger som skal komme innbyggerne til gode, sier en godt fornøyd Frøya-ordfører Kristin Strømskag (H) til NRK.

Pengene skal blant annet brukes til bredbåndsutbygging og utvikling av næringsområder. Noen kroner blir det også på ulike grendelag.

Kommunene som får mest er:

  1. Frøya: 116 millioner
  2. Nærøysund: 106 millioner
  3. Senja: 91 millioner kroner

Utbetalinger fra Havbruksfondet 2022

Tabell en av en
KommuneArbeidsledighet i prosent
STAVANGER54,334,469
HAUGESUND7,068,908
SANDNES6,972,581
GJESDAL674,288
STRAND5,551,182

Fikk mer enn de trodde

På vestlandet er Kvinnherad en av kommunene som får mest, med litt over 43 millioner kroner. Det gleder ordfører Hilde Enstad (Ap).

– Alle inntekter vi får er viktige, så hver krone er kjærkommen, sier Enstad til NRK.

Kommunen hadde budsjettert med 36 millioner, og får dermed 7 millioner mer enn de hadde regnet med.

Ordførar i Kvinnherad, Hilde Enstad (Ap).

Ordfører i Kvinnherad Hilde Enstad sier de fikk 7 millioner mer enn de hadde budsjettert med.

Foto: Tale Hauso / NRK

Også i Stad kommune fikk de mer enn de hadde kalkulert med.

– I budsjettet for 2022 var det kalkulert med 4,5 millioner, så over ei dobling er svært gledelig, sier ordfører Gunnar Silden (V).

Summen går rett inn på disposisjonsfondet for å begrense bruken av midler derifra.

Bjørnar Skjæran-Havoppdrett-Trænabanken

Det er viktig at kommunene vet hva de har å rutte med, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Utbetales neste år

Pengene som i dag ble fordelt er enkelt forklart inntekter staten har fått fra oppdrettsnæringa. Det gjelder salg av nye laksekonsesjoner og avgifter på produksjon av oppdrettsfisk.

Fiskeridirektoratet foretar utbetalingen. Det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen. Det blir sannsynligvis før jul, og senest på nyåret.

– Kystkommunene spiller en viktig rolle i å legge til rette for oppdrettsnæringa, og summen de nå får er større enn ved forrige tildeling. Det betyr at disse kommunene får mer penger til skole, barnehage, eldreomsorg og utvikling i sine lokalsamfunn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy.

Disse pengene betyr enorm mye, sier ordfører i Skjervøy Ørjan Albrigtsen

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Skjervøy kommune i Nord Troms får utbetalt over 43 millioner kroner. Ordfører i kommunen, Ørjan Albrigtsen (KrF), sier at pengene betyr enormt mye.

– Når det nå ser ut til at vi får 5 millioner mer enn det vi hadde lagt inn i estimatet, så er det en fantastisk førjulsgave.

Kommunen har hatt en langsiktig satsing på havbruk og har i planene å investere 100 millioner i et nytt industriområde. Albrigtsen sier at de ikke hadde forventet så mye midler.

– Det er ikke bare viktig for Skjervøy, men det er viktig for en hel region i Nord Troms fordi tilretteleggingen vi gjør være med å sikre arbeidsplass og infrastruktur i regionen.

800 ekstra millioner

Det spesielle i år et at Havbruksfondet har 800 millioner ekstra til fordeling på oppdrettskommunene i landet. Dette er penger som vil bli fordelt seinere om stortinget sier ja.

Det vil i tilfelle bli den største utbetalingen i ett enkeltår. I tillegg vil kommunesektoren motta en ytterligere overføring i 2023.

– Det er viktig for forutsigbarheten at kommunene nå vet hva de får å rutte med. I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at de skal sitte igjen med en større andel av verdiene som skapes. Det gjør de nå. Sier vi det, så gjør vi det, sier Skjæran.

Det er fiskeridirektoratet som har ansvar for utbetalingene. Pengene gis både til kommuner og fylkeskommuner der kommunene får størsteparten.

Les også Regjeringen under press: Åpner for å endre lakseskatten

Lovundlaks sine merder utenfor Sleneset, Lurøy kommune.