Hopp til innhold
Skatt og skattepolitikk
Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Skatt og avgifter

Oppsummert

Skatt, økonomiske ytelser, i praksis pengeytelser, som stat og kommune pålegger borgerne uten at disse får direkte motytelser. Avgift, primært betegnelse på en indirekte skatt som er knyttet til bestemte varer og tjenester. (Store Norske Leksikon)

 • Skatteutredning blir forsinket

  Skatteutvalget som ser på endringer i skattesystemet i Norge vil levere utredningen 16. desember istedenfor 1. november, ifølge regjeringen.

  Finansdepartementet har gitt utvalget utsatt frist. Utvalget ser på hvor mye folk og selskaper skatter, og om skattesystemet kan utjevne ulikheter i større grad.

  Utvalget fikk jobben med å undersøke dette i juni i fjor av Solberg-regjeringen.

 • Arbeiderpartiet vil vurdere å endre skatteregel

  Hadja Tajik sier at Arbeiderpartiet vil vurdere å endre skatteregelen som gjør at du ikke behøver å betale skatt etter å ha bodd i utlandet i fem år. Tajik sier det kan være aktuelt å endre regelen slik at man må bo lenger i utlandet for å slippe å betale skatt. – For eksempel så kan det være aktuelt å se på flere antall år, kanskje 10 eller 15 år Dette må vi vurdere, sier hun. Tajik sier at Arbeiderpartiet også må vurdere om en eventuell ny skatteregel skal ha tilbakevirkende kraft.

 • Sju av ti vil ha skjerpet skatt for de rikeste

  Sju av ti mener at de rikeste i Norge bør skattlegges hardere, ifølge en ny spørreundersøkelse.

  Det er Dagbladet som i sin «sommerundersøkelse» har spurt 1.063 personer om hvorvidt de rikeste i Norge bør skattlegges hardere.

  30 prosent har valgt svaralternativet «Ja, mye hardere», og 41 prosent «Ja, litt hardere», ifølge undersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos. Totalt altså 71 prosent skattlegge de rikeste hardere.

  Flertallet er gjennomgående, på tvers av alder, bosted, utdanning og husstandsinntekt, og størst blant dem med inntekt mellom 500.000 og 800.000 kroner.

  (NTB)

 • Petroleumsskatten ventes å bli over 700 milliarder

  Etter å ha innhentet anslag fra oljeselskapene, er petroleumsskatten for 2022 estimert til cirka 739 milliarder kroner. Det opplyser Skatteetaten i en pressemelding.

  Dette innebærer at terminskatten for 2022 forventes å bli omlag to og en halv gang høyere enn terminskatten for 2021.

  – Den store økningen i petroleumsskatten skyldes i hovedsak de høye olje- og gassprisene hittil i 2022 og forventninger om fortsatt høye priser for resten av året, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no