Hopp til innhold
Skannet bilde av en hjerne i forbindelse med forsklning på Alzheimers og andre demenssykdommer på Georgetown-universitetet i Washington DC.
Foto: Evan Vucci / AP / NTB Scanpix

Alzheimer og demens

Oppsummert

Minst 80.000 nordmenn er demente og tallet øker, ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen. Alzheimers er den viktigste årsaken til demens, og karakteriseres ved svekkelse av hukommelse og andre kognitive funksjoner og endringer i personligheten.

 • USA har godkjent ny Alzheimer-medisin

  Det amerikanske legemiddelverket FDA har gitt grønt lys til en ny medisin som kan bremse den kognitive svekkelsen hos pasienter med mild Alzheimers sykdom.

  Legemiddelet Leqembi er det første som med overbevisning har vist seg å kunne bremse svekkelsen av hukommelse og tenkning, gjennom å rette seg mot sykdommens underliggende biologi, skriver nyhetsbyrået AP.

  Medisinen, også kjent ved sitt kjemiske navn lecanemab, skal først og fremst brukes på pasienter som er i en tidlig fase av Alzheimers sykdom.

  Ifølge foreløpige data fra en studie publisert i høst kan legemiddelet bremse kognitiv svekkelse i Alzheimers-pasienter med 27 prosent over en periode på 18 måneder.

  (NTB)

 • Helsedirektoratet: Fysisk aktivitet kan dempe demens-symptomer

  Fysisk aktivitet kan dempe symptomer hos personer med demens, og de bør, i likhet med den øvrige befolkningen, være fysisk aktive i minst 2,5 timer i uka.

  Det kommer fram i reviderte faglige råd om fysisk aktivitet ved demens i Aktivitetshåndboken fra Helsedirektoratet.

  – Alle bør være fysisk aktive i minst 2,5 til 5 timer i løpet av uken og begrense tiden i ro. Det gjelder også personer med demens. Dette er en gruppe som ofte blir for lite aktive, og trenger oppfølging og tilrettelegging for å få daglig fysisk aktivitet. Det er ikke så mye som skal til, og litt bevegelse hver dag er bedre enn ingenting, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. (NTB)

 • Vold mellom pasienter på sykehjem

  Kongsvinger kommune har mottatt flere bekymringsmeldinger om vold fra pasienter mot andre pasienter ved Skyrud sykehjem, melder Glåmdalen.

  Det skyldes at dette er et rent demenssenter, og at det dermed er mer utfordrende pasienter, mener kommunen.

  Det gjøres flere tiltak, blant annet økt aktivitet, mindre medisinbruk og undervisning av ansatte fra en psykiater.

 • Viktig Alzheimer-forsking kan vera bygga på forskingsjuks

  Ein viktig del av forskinga på Alzheimers sjukdom dei siste 16 åra bygd på resultat som nå blir skulda for forskingsjuks, skriv Khrono.

  Mange tusen personar har delteke i forsøk, mellom anna 50 nordmenn, skriv avisa.

  Saka blei først omtala i tidsskriftet Science, som sett store spørsmålsteikn ved ein studie som blei publisert i 2006. Mykje av den seinare Alzheimer-forskinga er bygga vidare på denne studien.

  Konklusjonen frå forskinga som blei publisert i 2006 var at avleiringar i hjerne av ein bestemt type kjemiske forbindingar (oligomer) fører til såkalla plakk og er ein viktig årsak til minnetap ved Alzheimers. Funna har ikkje blitt bekrefta sidan, skriv Khrono.

  Andre uavhengige studium har underbygga at oligomer har betydning for skadar på nervecellene ved Alzheimers. Desse studiane har vore viktige for den utprøvande behandlinga av sjukdommen.

  Framover blir det ein viktig oppgåve å kartlegga om funna og konklusjonane på dette feltet må revurderast, seier avdelingsleiar ved nevrologisk avdeling på Akershus universitetssjukehus Tormod Fladby til Khrono.

 • Bruker ikkje demenslandsby

  Ein demenslandsby i Bærum til 750 millionar kroner blir brukt knapt, er konklusjonen etter to år med drift, skriv Budstikka.

  Landsbyen, med blant anna pub og spa-avdeling, er laga slik at folk med demens skal kunne leve normalt. Sjølv om det bur 158 bebuarar der, er dei er stort sett for sjuke til å bruke tilbodet.

  I tillegg treng dei fem gonger fleire nattevakter enn dei trudde, blant anna for å følgje bebuarane rundt, slik at dei ikkje stikker av.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no