Hopp til innhold

Varslet om sexpress fra oberst: Forsvaret fulgte ikke juridisk anbefaling

Forsvarets øverste jurister mente en oberst burde få en følbar reaksjon på sexpress – og anbefalte primært en refs. Men det endte med den mildeste formen for reaksjon.

Caroline holder brevet fra Generaladvokaten - i bakgrunnen sees Elisabeth Natvig på en skjerm

Caroline var en av dem som opplevde sexpress fra obersten. Hun synes det er bemerkelsesverdig og skuffende hvordan Forsvaret håndterte juridiske råd.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Det var i begynnelsen av juli at NRK fortalte historien om fem kvinner i Forsvaret som sa i varsler og avhør at de var utsatt for seksuelt press fra en høyerestående offiser.

Saken ble da undersøkt av Forsvaret. I etterforskningen ble flere kvinner avhørt. Offiseren selv mener at han ikke fikk fremmet sin side av saken godt nok, og at håndteringen derfor ble basert på feil faktagrunnlag.

En av kvinnene som ble avhørt var Caroline. Hun kunne fortelle hvordan mannen foreslo sex, og over lengre tid utsatte henne for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Slik beskrev hun blant annet en av episodene hun opplevde med obersten til NRK:

– Han tar hånda si ned i T-skjorten min og tar på puppene mine under T-skjorten. Så får jeg avverget det. Jeg får stoppet det. Men det var vanskelig å både være hyggelig og høflig og avvisende med sjefen sin, når det bare var oss to i bilen.

Les også Bataljonssjefen sendte meldinger til løytnant Caroline: «Naken i dusjen her vet du 😉»

Caroline

Advarsel som nå er slettet

Selv om Forsvaret hadde fått vite om hendelsene, og at det gjaldt flere kvinner, fikk mannen tiltre i en ny stilling og med ny militær grad som oberst.

Forsvaret endte med å håndtere saken med en skriftlig advarsel.

En advarsel som skulle vare i to år – og som nå i sommer ble slettet fordi det hadde gått to år.

NRK har nylig fått innsyn i dokumenter som kaster nytt lys over hva som skjedde i saken.

Juridisk ekspertise: På grensen til straffesak

Dokumentene er skrevet av den øverste juridiske ekspertisen i Forsvaret på militær straffelov og disiplinærlov – Generaladvokaten.

Generaladvokaten fungerer som den militære påtalemyndigheten, og er rådgiver i saker om brudd på interne regler. De vurderte saken etter at den hadde vært etterforsket av militærpolitiet.

I dokumentene kommer det frem at lederen i det øverste juridiske fagorganet anså det som bevist at den høyerestående offiseren hadde både tatt på brystene, kysset og invitert til sex.

Derfor anbefalte den juridiske ekspertisen en klar reaksjon:

«Generaladvokaten mener at de utviste handlinger ligger opp mot grensen for å forfølges som straffesak og derfor bør undergis en følbar reaksjon.»

Brev fra Generaladvokaten til Forsvaret med uttalelse i sak om seksuelt press
Grafikk: faksimile av brev fra Generaladvokaten til Forsvaret

Fordi det kunne bli vanskelig å bevise i en domstol at mannen hadde handlet mot kvinnenes ønske, ble det primært anbefalt av Generaladvokaten å forfølge saken etter den militære disiplinærloven.

Saken ble derfor aldri etterforsket som en straffesak, men håndtert etter disiplinærlov og med skriftlig advarsel fra arbeidsgiver.

Mannen mener at han ikke fikk fremme sin side av saken, kontradiksjon, og at reaksjonene etter disiplinærloven og en advarsel derfor var basert på feilaktig grunnlag. Obersten har tidligere også uttalt at han mente kontakten med kvinnene var gjensidig og frivillig.

Det forholdet som har vært i denne saken har vært gjensidig. Det er også lagt til grunn etter at saken ble videre etterforsket, sier mannens advokat John Christian Elden til NRK i dag.

Kvinnene har derimot avvist i intervju med NRK at det var gjensidighet og frivillighet.

– Den seksuelle oppmerksomheten som jeg fikk var ikke gjensidig. Det var ikke oppmerksomhet som jeg ønsket, har Caroline sagt til NRK.

Anbefalte refs og advarte om signaleffekt

Dokumentene NRK har fått innsyn i viser hva Forsvarets øverste organ for disiplinærsaker anbefalte at skulle skje.

Rådet kommer i et tre sider langt brev fra Generaladvokaten.

Den juridiske ekspertisen anbefalte en refs:

Handlingene utvist overfor fornærmede X, Y og Z er refsbare og refsverdige.

Generaladvokatens uttalelse i sak – datert 23. september 2020

En refs er en formell reaksjon som normalt sett også kommer på det militære rullebladet. Ved refs har Forsvaret konkludert med at den ansatte har brutt lov, reglement eller ordre. Refsen kan både innebære militær arrest, bøter eller formell irettesettelse.

I anbefalingen til Generaladvokaten står det at om Forsvaret velger å ikke gi refs, men i stedet henlegger saken, er det anbefalt at det gis en formell advarsel fra arbeidsgiver.

Generaladvokaten trakk også fram at saken hadde en mulig signaleffekt, og at det er viktig at ikke høyere offiserer slipper lettere unna.

«Likhetshensyn og hensynet til samfunnets forventninger tilsier etter generaladvokatens syn at det ikke bør gis signal om at overtredelser utført av personer på et visst gradsnivå i Forsvaret undergis mer lempelig behandling enn andre saker av lignende art.»

Les også Varsler mot 17 toppledere i Forsvaret: Toppledere slipper unna, mener fagforening  

Eirik Kristoffersen sitter på en stol utenfor bygg på Forsvarsmuseet på Akershus festning

Ekspert: Avvik mellom råd og resultat

Til tross for en slik juridisk vurdering fra Generaladvokaten endte saken for obersten med en skriftlig advarsel.

Det er den laveste formen for formell reaksjon en ansatt i Forsvaret kan få for å ha gjort noe kritikkverdig:

Stigen med ulike reaksjoner etter varsling i Forsvaret (kvadratisk)

Slik ble stigen med formelle reaksjoner forklart i en rapport fra Forsvarssjefen om varsling. Her går det fram at advarsel er den laveste formen for formell reaksjon.

Foto: diagram fra Forsvarssjefens rapport om varsling / Forsvaret

NRK er kjent med at Forsvaret først ga en refs, men at den så ble trukket tilbake.

Dokumentasjonen fra Generaladvokaten som NRK har fått innsyn i, viser heller ikke hva som skjedde da refsen ble trukket tilbake og gjort om til en skriftlig advarsel.

I advarselen skriver offiserens sjef at han har vurdert saken til å ikke gjelde seksuell trakassering, men uønsket seksuell oppmerksomhet.

Generaladvokaten ble ikke spurt om nye juridiske råd i forbindelse med endringen mannens sjef gjorde – der reaksjonen ble endret fra refs til advarsel.

Håndteringen får advokat, forsker og ekspert på varslingssaker Birthe Maria Eriksen til å reagere. Hun har lest advarselen obersten fikk, og Generaladvokatens vurdering.

– Min reaksjon er at forholdene vurderes som ganske grove opp mot relevante straffebestemmelser. Deretter blir det et betydelig avvik mellom Generaladvokatens anbefaling om refs og det som til slutt skjer, sier Eriksen til NRK.

Birthe Eriksen, advokat

Advokat Birthe Eriksen er ekspert på varsling i arbeidslivet.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Hva tenker du om at det endte med advarsel og ikke refs?

– Jeg tenker at de bør ha en svært god og saklig grunn for å gå vekk fra Generaladvokatens anbefaling. Så jeg skulle gjerne visst mer om begrunnelsen for å fravike den, sier Birthe Marie Eriksen.

– Det viktigste i en sak som denne er uansett at samtlige parters rettsvern har blitt ivaretatt. Jeg stiller spørsmål med i hvilken grad kvinnene som varslet om disse alvorlige og kritikkverdige forholdene har hatt bistand fra sine tillitsvalgte, verneombud eller advokat, sier hun.

Forsvaret: Ikke saksbehandlingsfeil

Heller ikke hos Forsvaret finner NRK svaret på hvorfor refsen ble gjort om til en advarsel.

Forsvaret er spurt både om hva de gjorde med saken etter at de fikk juridiske råd fra Generaladvokaten, og om de har gjort nye vurderinger av saken etter at den ble omtalt av NRK.

NRK får ikke innsyn i dokumenter fra Forsvaret om hvordan de har håndtert saken. Alt de vil gi innsyn i er konklusjonen:

– Konklusjonen er at saken er ferdig behandlet, der det er gitt en tjenstlig reaksjon i form av en skriftlig advarsel. Advarselen er gitt på bakgrunn av anklager om kritikkverdig adferd fra en høyere offiser ovenfor medarbeidere av lavere grad og/eller kommandomessig underordnet, skriver HR-direktør Tom Simonsen i Forsvarsstaben til NRK.

Selv om NRK ikke har fått innsyn i sakens dokumenter har Forsvaret stilt til intervju om saken.

Sjef for Forsvarsstaben Elisabeth Natvig bekrefter at saken med obersten er gjennomgått på nytt etter NRKs sak om kvinnene som hadde opplevd seksuelt press.

– Hva fant dere?

– Vi fant ikke noen kritikkverdige forhold i hvordan saken har blitt behandlet i varslingskanalen, svarer Natvig.

Elisabeth Natvig

Sjef for Forsvarsstaben Elisabeth Natvig sier at Forsvaret har gjennomgått saken på nytt etter NRKs saker. Det ble ikke funnet feil i saksbehandlingen av varslingssaken.

Foto: Joakim Pedersen / NRK

– Har NRKs sak fått noen konsekvenser for obersten når det gjelder grad, klarering, personalansvar, funksjon eller oppgaver?

– Det er en personalsak som jeg ikke vil gå inn på her, svarer viseadmiral Natvig.

– Har denne obersten fortsatt Forsvarets fulle tillit?

– Det er også en personalsak som jeg ikke vil gå inn på.

– Hva er årsaken til at Forsvaret ikke fulgte Generaladvokatens anbefaling om å gi refs, men i stedet ga en advarsel som er en mildere reaksjon?

– Det er en vurdering som ble gjort av gjeldende sjef den gang. Så den kan jeg ikke gå inn på. Men vi har handlet innenfor det handlingsrommet Generaladvokaten har gitt oss – dog i nedre del av den straffen, sier Natvig.

Den gjeldende sjefen den gang, som Natvig viser til, er blitt forelagt informasjonen i denne saken og uttalelsene fra sjefen for Forsvarsstaben.

Lederen er nå blitt generalmajor og har en sentral lederjobb i Forsvaret. Han vil ikke stille til intervju, men sender denne uttalelsen via en kommunikasjonssjef:

– Jeg kan ikke gå inn på vurderingene som er gjort i den konkrete personalsaken, ut over at saken var underlagt forsvarlig saksbehandling.

Mannens advokat: Refs på feilaktig grunnlag

NRK har vært i kontakt med offiseren som ble etterforsket for seksuelt press.

Mannen uttrykker via sin advokat John Christian Elden at han fortsatt mener at Forsvaret har lagt feil fakta til grunn for sin reaksjon, og at kontakten med kvinnene var gjensidig og frivillig.

Elden opplyser til NRK at mannen først fikk refs i form av en bot på 7000 kroner.

– Det ble gitt en refs til min klient. Den ble gitt uten at han hadde hatt innsyn i saken og anledning til å uttale seg. Som følge av det påklaget han denne refsen, sier Elden til NRK.

John Christian Elden

Mannen får nå bistand fra advokat John Christian Elden.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Etter at mannen hadde klaget på saksbehandlingen i forkant av refsen ble saken undersøkt på nytt, forteller advokaten.

– Det ble tatt nye avhør fra militærpolitiet, de etterforsket saken og de trakk tilbake refsen. De så ikke lenger grunnlag for å følge Generaladvokatens anbefaling, fordi den bygget på feil faktum, sier Elden.

NRK er kjent med at det i advarselen mannen ble gitt omtales hvordan det ble gjort nye undersøkelser etter at obersten klaget. Disse undersøkelsene skal ha til dels tilbakevist enkeltmomenter, men det vesentlige overordnede inntrykket skal ikke ha blitt endret.

Som advokat for mannen reagerer Elden også på at Forsvaret nå sier at det ikke har vært saksbehandlingsfeil i håndteringen av saken.

Han forteller at mannen også bestrider den mildere reaksjonen i form av en advarsel. Mannen og hans advokat mener det foreligger en åpen klagesak også på advarselen.

– Også den advarselen har han påklaget uten at den klagen er endelig avgjort, sier Elden.

Elden kan også opplyse at offiseren er tatt av en prestisjefylt videreutdanning i Forsvaret etter at NRK publiserte saker om mannen. Ifølge informasjon delt av advokaten med NRK ble mannen tatt av «etter en helhetsvurdering» fra Forsvaret.

– Skuffende

Caroline, som var en av kvinnene som fortalte om et seksuelt press fra offiseren, reagerer slik når hun får høre om den opprinnelige juridiske anbefalingen og håndteringen av saken:

– Jeg synes det er bemerkelsesverdig og skuffende at de legger seg i nedre sjikt av det Generaladvokaten ga som anbefaling.

Caroline sitter på en steinbenk foran en grønn hekk, iført militær uniform

Caroline er fortsatt ansatt i Forsvaret. Hun har nylig hatt et møte med forsvarssjef Eirik Kristoffersen der hun blant annet ble takket for at hun har sagt fra både internt og eksternt.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Slik hun har forstått det er saken lukket. Hun tror ikke de kommer til å ta opp igjen saken for å gi nye reaksjoner.

– Jeg synes det er kritikkverdig at Forsvaret som arbeidsgiver lar ham fortsette som om egentlig ingenting har skjedd, sier hun til NRK i dag.

Selv om hun ikke har så veldig stort håp for at det blir endringer i saken hun selv var involvert i.

– Men om ikke annet håper jeg at det i hvert fall har lært Forsvaret en hel del om hvordan man ivaretar varslere, og hvilke konsekvenser man gir folk som åpenbart har trådt utenfor.

– Hva tenker du bør komme utover den debatten som du har vært med på å starte?

– For det første så burde Forsvaret ivareta varslere på en bedre måte. De bør også tørre å gi strengere reaksjon der det er betimelig.

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du om andre forhold i Forsvaret NRK burde titte på? Eller vet du mer om denne saken? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

NRKs journalister har tidligere laget flere saker om forhold i Forsvaret – blant annet om varsling, om oversersjanten som ble forsøkt presset til å lyve for politiet, helikopterskvadronsjefen som ble forsøkt presset ut av jobben sin, kvinnene som fortalte om sexpress fra en oberstoberstløytnanten som fortalte at hun ble bedt om å skrive om rapporter, om overtramp fra norske offiserer på FN-oppdrag i Sør-Sudan, om Silje Falmår som fortalte om mobbing, trakassering og overgrep under førstegangstjenesten, om offiseren som fikk refs for kritikkverdige handlinger overfor en renholder og likevel fikk ny stilling og vådeskuddet mot en kollega som ikke ble refset.

Vi er alltid interesserte i ny informasjon som gjør at vi kan sette søkelys på forsvarssektoren. Så bare ta kontakt med oss.

Les flere av NRKs saker om Forsvaret:

Les også Varsleren, offiseren og presset om å lyve

Kristine Solhaug i uniform fra Forsvaret (Hæren)

Les også Line Svingen vs. Forsvaret

Line Svingen

Les også Gardesjefen: Har avdekket kokain, ecstasy og marihuana

Innspeksjon av Garden

Les også Varsler mot 17 toppledere i Forsvaret: Toppledere slipper unna, mener fagforening  

Eirik Kristoffersen sitter på en stol utenfor bygg på Forsvarsmuseet på Akershus festning

Les også Tillitsvalgt: – Hører om fysiske overgrep soldater ikke orker å varsle om

Landstillitsvalgt Anette Hyldmo for de vernepliktige foran et norsk flagg på Kristiansten festning i Trondheim

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger