Hopp til innhold

Tillitsvalgt: – Hører om fysiske overgrep soldater ikke orker å varsle om

Landstillitsvalgt Anette Hyldmo forteller til NRK at soldater ser at varslingsordninger ikke fungerer. Derfor blir alvorlige saker aldri meldt inn.

Landstillitsvalgt Anette Hyldmo for de vernepliktige foran et norsk flagg på Kristiansten festning i Trondheim

Landstillitsvalgt Anette Hyldmo for de vernepliktige forteller at de får høre fra soldatene at ikke alle har tro på varslingsordningene i Forsvaret.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Vi får tilbakemeldinger om at soldatene ser at saker ikke følges opp, eller at noen ikke blir ivaretatt. De sier at her nytter det ikke å varsle. Derfor dropper de å varsle fordi det bare vil bli en større belastning å varsle, forteller Hyldmo til NRK.

NRK har de siste dagene fortalt om offiserer som er involvert i alvorlige saker, varsles på, men likevel fortsetter i Forsvaret.

Kristine Solhaug sto mandag frem og fortalte hvordan hun hadde forsøkt å si fra flere ganger internt i Forsvaret om en situasjon der hennes nærmeste sjef forsøkte å få henne til å lyve for politiet om fyllekjøring. Selv mener han at dommen er feil og har bedt om gjenopptakelse.

Solhaug varslet om det hun mente var for dårlig håndtering av saken, og opplever at heller ikke varselet er blitt godt nok håndtert.

Overgrep

Anette Hyldmo er landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret. De representerer de vernepliktige som er inne til førstegangstjeneste.

Den landstillitsvalgte kan fortelle at de har fått høre om svært alvorlige saker der de vernepliktige likevel ikke føler for å bruke varslingsordningene.

– De groveste eksemplene jeg kjenner til er enkeltsoldater i en konkret avdeling som har opplevd fysiske overgrep. De er veldig tydelige på at de ikke ønsker å varsle. For de ser hvordan håndteringen av varsler er i den avdelingen, forteller Anette Hyldmo.

Landstillitsvalgt Anette Hyldmo

Landstillitsvalgt Anette Hyldmo

Foto: Stein Roar Leite / NRK

De tillitsvalgte mener det må til bedre systemer i hele Forsvaret. De innebærer også ute hos den enkelte sjef i den enkelte avdeling.

Hyldmo tror kanskje det både er mangel på kompetanse ute hos den enkelte leder, men kanskje også et kulturproblem.

Når man kommer inn i Forsvaret blir det sagt at saker skal løses på lavest mulig nivå. Og nå ser vi hvordan ledelsen i Forsvaret uttaler seg; at de sier at sakene ikke har havnet på deres bord, sier den landstillitsvalgte.

Sårbare

Hun forteller at de tillitsvalgte får høre fra vernepliktige som er utsatte.

Soldatene er i en veldig sårbar situasjon. De er nederst på rangstigen. Samtidig er de Forsvarets viktigste rekrutteringsbrønn. De må oppleve at de har et godt tjenestested og et godt hjem i Forsvaret, sier den landstillitsvalgte.

Videre forteller hun om vernepliktige som ikke tør si fra. De er redde for om de vil bli tatt på alvor. Andre igjen venter med å si fra til de har byttet leir og tjenestested.

Dette er ifølge Tillitsvalgtordningen skadelig både for den enkelte og for Forsvaret.

– For Forsvaret betyr det at tilliten blir svekket, det blir dårligere omdømme. Det har også en direkte konsekvens for varslingskulturen, sier Hyldmo.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har sagt til NRK at forsvarsledelsen nå vil be om en gjennomgang av varslersaker, og se på hele varslingsordningene i sektoren.

Les også: Vil gå gjennom alle varslarsaker på nytt

Eirik Kristoffersen
Eirik Kristoffersen

Rydde opp og gå gjennom varsler sier forsvarssjefen nå – har du tillit til at det faktisk kommer til å skje noe?
– Vi har alltid hatt veldig god dialog med forsvarssjefen. Så jeg har tillit til at det nå faktisk skal ryddes opp i. Så er jeg spent på hvilke tiltak som iverksettes, svarer landstillitsvalgt Anette Hyldmo.

Tillitsvalgtordningen er tydelige på at de må se mer enn fagre ord fra ledelsen.

– For hvis respekt, ansvar, mot og nulltoleranse faktisk skal bety noe er dette noe vi må se i praksis, sier Hyldmo.

Forsvarssjefen: – Vi har uavhengige kanaler

NRK har forelagt for forsvarssjef Eirik Kristoffersen at tillitsvalgte for de vernepliktiges forteller om soldater uten tro på varslingsordningene. At vernepliktige derfor ikke varsler.

Dette er noe forsvarssjefen også ser. Han svarer dette på spørsmål om at soldater ikke varsler.

– Det har jo vist seg at det er mange som ikke tør å si fra. Det er derfor vi har en uavhengig varslingskanal hos forsvarssjefen, og de kan også varsle via departementets varslingskanal. Vi har varslingskanaler som går utover kommandokjeden eller til nærmeste leder, sier Kristoffersen.

– Tillitsvalgte mener at dere har mye å jobbe med – hva er din kommentar til det?

– Jeg er helt enig i at vi har mye å jobbe med. Det er et slikt engasjement for det som gjør at jeg har troen på at vi skal nå både nullvisjonen og nulltoleransen vi har sagt at vi skal ha for mobbing og trakassering, sier Kristoffersen som er glad for at de tillitsvalgte er med på å jobbe i den retningen.

Eirik Kristoffersen

Eirik Kristoffersen mener de har uavhengige varslingskanaler som soldatene kan stole på.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Forsvarssjefen mener det er veldig mange flinke folk i Forsvaret som gjør en veldig god jobb hver dag. Siden det er de ansatte og soldatene som i ytterste konsekvens skal kjempe for Norge mener han at Forsvaret ikke kan «ha en indre fiende der enkeltpersoner ødelegger for helheten».

– Hvorfor er ikke dette tatt tak i tidligere?

– Det er tatt tak i tidligere også. Da jeg gikk på som forsvarssjef satte jeg verdiene våre som prioritet nummer én. Vi har løftet det opp, vi har kjørt kampanjer og andre tiltak, men det er ikke nok. Det er mye som gjenstår, svarer forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK.

Forsvarsministeren: Reagerer kraftig

Jeg reagerer veldig kraftig på dette. Jeg tar det veldig alvorlig. Det er ikke sånn vi skal ha det i Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i Dagsrevyen onsdag kveld.

Foretok du deg noe?

Nå har jeg diskutert det her med forsvarssjefen, som har det konkrete ansvaret. Jeg er veldig glad for det han sier. Både at man nå gjennomgår alle sakene, men også at vi ser på hele systemet for varsling. At det er god oppfølging. At det blir konsekvenser når det er grunnlag for det, sier Gram.

– Og så har jeg bedt om å få en tilbakerapportering om kort tid om hvordan det blir fulgt opp.

Les NRKs saker om varsling i Forsvaret:

Les også: Varsleren, offiseren og presset om å lyve

Kristine Solhaug i uniform fra Forsvaret (Hæren)
Kristine Solhaug i uniform fra Forsvaret (Hæren)

Les også: Varsler mot 17 toppledere i Forsvaret: Toppledere slipper unna, mener fagforening  

Eirik Kristoffersen sitter på en stol utenfor bygg på Forsvarsmuseet på Akershus festning
Eirik Kristoffersen sitter på en stol utenfor bygg på Forsvarsmuseet på Akershus festning

Les også: Hovedverneombud i Hæren: – Gammel ukultur i Forsvaret

Kristine Solhaug i uniform fra Forsvaret (Hæren)
Kristine Solhaug i uniform fra Forsvaret (Hæren)

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du om andre forhold i Forsvaret NRK burde titte på? Eller vet du mer om denne saken? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

NRKs journalister har tidligere laget flere saker om forhold i Forsvaret – blant annet om varsling, om oversersjanten som ble forsøkt presset til å lyve for politiet og helikopterskvadronsjefen som ble forsøkt presset ut av jobben sin.

Vi er alltid interesserte i ny informasjon som gjør at vi kan sette søkelys på forsvarssektoren. Så bare ta kontakt med oss.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ