Hopp til innhold

Gardesjefen: Har avdekket kokain, ecstasy og marihuana

30 gardister dimitteres etter at de har innrømmet bruk av narkotika. Saken startet etter en privat fest i sommer.

Innspeksjon av Garden

KONGENS GARDE: Kronprins Haakon inspiserer Hans Majestet Kongens Garde på Huseby leir.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Jeg har ikke tillit til de 30 som innrømmer bruk av ulovlige rusmidler, sier gardesjef Trond Robert Forbregd til NRK.

Han sier de har avdekket «det som på folkemunne er festdop».

Kokain, ecstasy og marihuana, sier gardesjefen.

Etter en privat fest, under permisjon tidligere i sommer, ble Forsvaret tipset om bruk av ulovlige rusmidler blant vernepliktige. Fem vernepliktige fra Hans Majestet Kongens Garde innrømmet forholdet. Det opplyser Forsvaret selv om etter at NRK har stilt dem flere spørsmål.

Gardesjef Trond Robert Forbregd.

GARDSESJEF: Trond Robert Forbregd.

Foto: Bjørne Østrem Djukastein / NRK

Varslet av politiet

Forsvaret ble informert av politiet om festen som ble holdt for om lag to uker siden, der fem vernepliktige var, sier gardesjefen.

I kjølvannet av denne saken har ytterligere 25 vernepliktige fra avdelingen stått frem og innrømmet bruk av ulovlige rusmidler under permisjoner.

De blir ivaretatt på en grundig og god måte. Det er snakk om flotte kvinner og menn som har gjort en feil. Og det har en konsekvens, men nå blir de dimittert i løpet av en eller to dager etter å ha vært gjennom de nødvendige prosedyrene, sier gardesjefen.

Er sakene politianmeldt?

Vi har ikke fulgt opp dette utover det militære sporet basert på de juridiske vurderingene som er gjort av ekspertise i Forsvaret, sier gardesjefen.

Innrykk på Sessvollmoen - narkohund

Dette arkivbildet fra innrykk på Sessvollmoen viser hvordan soldater blir undersøkt av narkotikahund ved innrykk.

Foto: Forsvaret

Han sier de ikke har indikasjoner på at det er ytterligere narkotikamisbruk i garden.

Likevel skal vi ikke være naiv her. Vi ser også samfunnsutviklingen. Vi må være kloke på lik linje med resten av Forsvaret i måten vi møter denne samfunnsutviklingen med forebygging, men også kontroller og testing, sier han.

Opererer tunge våpen

En i garden som NRK har snakket med uttrykker bekymring for at soldater bruker narkotika.

– Jeg vil ikke at den som opererer et tungt våpen ved siden av meg skal ha vært ruset, uttaler han. Det er en av sakene jeg brenner for, sier han.

Han mener «saken er alarmerende».

Jeg tror dette gjenspeiler narkotikabruken ellers i samfunnet, og at vi her bare ser toppen av isfjellet, sier han.

Kongelig vakthold

Hans Majestets Kongens Garde består av en stab og fem kompanier. Det mest kjente er 3. gardekompani, som har en drilltropp og en musikktropp.

Avdelingen i Hæren utgjør livgarden for kongen og kongehuset. Den står blant annet for døgnkontinuerlig vakthold ved Slottet.

17. mai-feiring utenfor Slottet

Bildet viser en 17. mai-feiring utenfor Slottet med Kongens Garde oppstilt, og er ikke direkte knyttet til de omtalte soldatene.

Foto: Lise Åserud / NTB

De 30 vernepliktige soldatene vil nå bli dimittert. Det betyr at de er sparket ut av Forsvaret.

Brage Steinson Wiik-Hansen, talsperson i Hæren, opplyser at rusforebyggende arbeid i Forsvaret gjennomføres for å ivareta den enkeltes helse, arbeidsmiljø, tjeneste og sikkerhet for å opprettholde operativ evne.

Pressekontakt i Hæren, Brage Steinson
Wiik-Hansen

Pressekontakt i Hæren, Brage Steinson Wiik-Hansen.

Foto: Forsvaret

Skal dere teste hele kompaniet nå?

Det er per nå ikke mistanke om bruk av ulovlige rusmidler blant øvrige i avdelingen. Det forebyggende arbeidet mot bruk av ulovlige rusmidler i og utenfor tjeneste er derimot alltid et pågående arbeid i alle Forsvarets avdelinger.

Hva tenker dere om at soldater som håndterer våpen innrømmer bruk av narkotika?

Det er ingen indikasjoner eller mistanke om bruk i tjeneste. Bruken av ulovlige rusmidler i eller utenfor tjeneste er ikke forenlig med tjeneste i Forsvaret, og er bakgrunnen for at personene dette gjelder nå blir dimittert, sier Steinson Wiik-Hansen.

Eirik Sjøhelle Eiksund er landstillitsvalgt for Forsvaret. Han sier til NRK at det har vært indikasjoner på en episode med gardister som ville kunne få konsekvenser.

Eirik Sjøhelle Eiksund.

Eirik Sjøhelle Eiksund er landstillitsvalgt for Forsvaret.

Foto: Bjørne Østrem Djukastein / NRK

– Vi står fullt inne for Forsvarets nulltoleranse for rusmisbruk. Samtidig er tillitsvalgtordningen opptatt av at dimitterte soldater blir ivaretatt av fagpersonell på bakgrunn av narkotika- og dopingproblematikk, sier han.

Han mener det er bra at soldatene sto frem og fortalte om rusmisbruk.

Vår oppfatning er at saker av en slik omfang ikke er vanlig i Forsvaret. At 30 blir dimittert er et unntakstilfelle. Forsvaret har rutiner som gjør at en skal luke ut narkotikamisbruk før en kommer til tjenestested.

AKTUELT NÅ