Hopp til innhold

Varsler kamp mot abortendringer i Stortinget

Høyres Tone Wilhelmsen Trøen blir ny leder av Stortingets helse- og omsorgskomité. Fungerende KrF-leder Olaug Bollestad skal i samme komité, og de to varsler kamp mot å liberalisere abortloven.

Stortinget konstitueres

HELSETOPP: Tidligere stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen skal lede helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Partiene på Stortinget legger i dag siste hånd på fordelingen av komitéverv.

Men NRK kan allerede nå fortelle at Trøen, som var stortingspresident i forrige periode, blir Høyres «nye Bent Høie».

– Høyre har gått til valg på å beholde abortloven slik den er i dag. Her er KrF og Høyre helt på linje, sier Trøen til NRK.

Samtidig er Høyres ferske helsetopp enig med den nye helseministeren Ingvild Kjerkol (Ap) i at det er viktig å ivareta de som går gjennom en abort og tar abort.

– Vi trenger å styrke hjelpen rundt dem, sier Trøen.

Også fungerende KrF-leder Olaug Bollestad skal inn i helse- og omsorgskomiteen.

– Det vil være viktig for KrF å være representert i akkurat denne komiteen for å forhindre en utvidelse av abortloven til uke 18, og et svekket rettsvern for det ufødte liv, sier hun.

– KrF vil være en tydelig stemme for menneskeverdet og si klart nei til utvidelse av abortloven vi vet mange av partiene på Stortinget står for.

Regjeringsskifte 2021

MINISTER: Fungerende KrF-leder Olaug Bollestad (t.v.) overlot nylig stillingen som barne- og familieminister til Kjersti Toppe (Sp).

Foto: Heiko Junge / NTB

Rødgrønn splittelse

Nettopp KrF sørget for at abortloven ble endret og strammet inn i forrige stortingsperiode. Det skjedde ved at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i nemnd.

Dagens abortlov lovfester selvbestemt abort til 12. svangerskapsuke. Etter uke 12 kan en nemnd på spesielle vilkår innvilge abort.

Men både Arbeiderpartiet og SV ønsker å liberalisere abortloven ved å utvide retten til selvbestemt abort. Senterpartiet ønsker derimot å beholde dagens abortlov.

I den ferske regjeringsplattformen vil Ap og Sp «nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder.»

Støre og Vedum legger frem Hurdalsplattformen

ABORTSTRID: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (t.v.) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la nylig fram sin plattform i Hurdal.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Drømmekomité

Men helsefeltet rommer langt mer enn den betente abortdiskusjonen.

Tone Wilhelmsen Trøen (55) fra Akershus overtar nå som Høyres helsetopp etter Bent Høie, som har hatt rollen i 12 år. Han ledet helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i fire år, før han satt som helseminister i åtte år.

Trøen mener hun har havnet i en drømmekomité, men sier med et smil at hun må «stå opp enda tidligere og legge seg enda senere» for å kunne følge opp Høies innsats.

Hun har også en hilsen til den nye regjeringen.

– For Høyre er det viktig at vi har en helsetjeneste hvor køene og ventetidene går ned, og at pasientene har reell valgfrihet, sier Trøen.

– Når den nye regjeringen vil reversere fritt behandlingsvalg, uten at de ser at de har en plan for å sikre at pasienter skal ha reell valgfrihet og finne den behandlingen som er best for dem, vitner det om at man har mer tillit til systemet enn til folk og pasienter.

Den ferske helsetoppen varsler også fortsatt kamp for rusreformen, som smuldret opp i Stortinget før sommeren.

– Vi vil jobbe for at rusreformen blir vedtatt i Stortinget. Det er veldig viktig for dem som sliter med rus. Vi er veldig tydelige på at Norge trenger rusreformen, sier Trøen.

Stemme for klima

Venstreleder Guri Melby blir andre nestleder i utenrikskomiteen. Mens nestleder Sveinung Rotevatn skal til finanskomiteen og Abid Raja til utdanningskomiteen.

– Jeg er veldig fornøyd med laget på Stortinget og med arbeidsfordelingen vi nå har landet. Venstre skal være en tydelig stemme for klimaet, for en bedre skole og for nye arbeidsplasser og grønn omstilling, over hele landet, sier partileder Guri Melby til Ntb.

AKTUELT NÅ