Hopp til innhold

Tabbeleger får jobb i Norge

Utenlandske leger som har gjort alvorlige feil, får likevel jobb i Norge. Det skjer fordi tabbene som gjøres i andre land, ikke blir registret i et felles register.

Video nsps_upload_2010_2_20_18_39_37_2196.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

SE VIDEO: Lege Jonas Ingimarsson viser bilde av gutten som ble fraktet til akuttmottaket i Ystad i Sverige, etter omskjæring utført av skandalelegen Rafik Abu-Ramadan.

Sykehus i hele Norden rapporterer om problemer med de såkalte nomadelegene.

Her i Norge vil vi helst tro at legene som gir oss behandling kan jobben sin. Men hva med de utenlandske legene som kommer til Norge for å jobbe? Er bakgrunnen deres godt nok kontrollert og sjekket av norske myndigheter?

I samarbeid med Danmarks Radio har NRK snakket med sykehus i hele Norden. Mange sier de har ansatt leger med en forhistorie de ikke kjente til.

Vet du om flere tabbeleger? Tips NRKs journalist her.

Visste ikke om advarsel

Et sted i Telemark bor det ei tre år gammel jente uten mamma. Den dagen i 2006 da jenta blir født ser alt først normalt ut. En dansk anestesilege er vikar denne dagen og blodoverføringen han har ansvaret for blir ikke utført. Kvinnen som nettopp har født mister livet.

Den danske vikarlegen får advarsel av Helsetilsynet – og det er ikke første gang. Den danske legen som har jobbet gjennom sitt eget vikarbyrå – har en tidligere advarsel fra Namsos – etter at en pasient døde under behandling.

– Vi visste ikke at denne legen hadde en advarsel på seg fra før av. Det finnes ikke noe sentralt register hvor vi kan få den type opplysninger, sier Eirik Eliassen, klinikksjef ved Sykehuset Telemark.

For dansken er nå lege i Danmark igjen, men det framgår ikke hos danske helsemyndigheter at han har fått advarsler i Norge etter to saker som begge førte til dødsfall.

– Ville du ansatt denne legen i dag?

– Jeg tviler på det, sier Eliassen.

– Hva synes du om at i Danmark ikke fremgår at han gjorde feil i Norge?

– Jeg synes det er betenkelig hvis ikke danske tilsynsmyndigheter kjenner til saker som har endt opp med advarsler i Norge, sier han.

Skandalelege

Rafik Abu-Ramadan

Rafik Abu-Ramadan.

Foto: Stein-Arild Olaussen

I november 2003 kommer en liten guttebaby inn til akuttmottaket i Ystad, sør i Sverige. Guttens penis er ødelagt. Noen har brukt en skalpell og skåret av forhuden. Det er gjort forsøk på en rituell omskjæring uten bedøvelse.

Det er faktisk en lege som sto bak overgrepet. Han er opprinnelig palestiner, heter Rafik Abu-Ramadan og omtales som en skandalelege.

I Sverige har han fått over 20 anmerkninger og fire advarsler av helsemyndighetene. Han beskrives som inkompetent og er dømt for å ha forfalsket dokumenter om sine medisinske kunnskaper. Likevel er han fortsatt lege.

I 2008 kom Rafik Abu-Ramadan til Hammerfest. Kommuneledelsen ønsket ham velkommen og trodde alt var greit. Ingen fortalte dem at denne legen kunne være farlig.

– Det var ingen registrerte saker på ham og når vi søkte på ham fikk vi vite at han hadde lisens til å jobbe i Norge – og at det ikke var noen merknader på ham, sier Arvid Isaksen, virksomhetsleder i Hammerfest kommune.

Video nsps_upload_2010_2_20_18_41_29_2197.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

SE VIDEO: Gorm Gammeltvedt i Helsetilsynet mener det ikke er deres ansvar å sjekke bakgrunnen til leger som kommer til Norge. Det må kommuner og sykehusene gjøre selv.

Pasienter nektet å gå til Abu-Ramadan

I Hammerfest fikk de altså ingen informasjon. Helsetilsynet i Norge sjekket ikke med sine svenske kollegaer. Etter noen dager begynte ryktene å spre seg, pasienter nektet å gå til legen. I samråd med Helsetilsynet fikk Abu-Ramadan sparken av Hammerfest kommune. Noen dager senere sto han frem i NRKs lokalsendinger med sin versjon .

– Jeg vil ikke beskrive meg som den beste personen i hele verden, men jeg lærer av alle feilene jeg har gjort. Jeg vil at folk slutter å straffe meg for feil jeg har gjort for lenge siden, sa Abu-Ramadan.

Etter innslaget i NRK Troms og Finnmark kom de første signalene om at Abu-Ramadan rotet det til også i Hammerfest. En høygravid kvinne fortalte i lokalavisen hvordan hun ble sendt hjem fra legevakten av vikarlegen, selv om hun hadde blod i urinen og ryggsmerter.

– Som ansvarlig leder så blir jeg jo bekymret over at det ikke kommer nødvendig informasjon frem til oss. Det burde jo være en plass vi kunne henvende oss til for å få nødvendig informasjon om de legene vi ansetter, sier Isaksen.

Rafik Abu-Ramadan reiste videre. Klagen ble aldri registrert og snart var han i jobb ved et nytt sykehus.

Fortsatt har han lov til å jobbe som lege i Norge, men det er uklart hvor han befinner seg nå.

Utførte omskjæringer i Kristiansand

I fjor kommer en annen lege til Kristiansand. Den dansk-palestinske legen er leid inn av det muslimske trossamfunnet for å utføre omskjæringer, noe norsk helsevesen ikke tilbyr.

– Vi forsikret oss om at legen var godkjent av norske myndigheter før vi hentet ham hit, sier Athi Dar, talsmann for det muslimske trossamfunnet i Agder.

Den dansk-palestinske legen omskjærer 20 gutter på et kontor i bygget. Han har søkt og fått overført den danske legelisensen til Norge. Norske myndigheter får ikke vite at legen har to alvorlige advarsler fra det danske helsetilsynet.

– Nei, vi visste ikke om disse episodene i Danmark, sier Dar.

NETT-TV: Se hele reportasjen «Farlige leger»

Fikk automatisk norsk godkjenning

Fylkeslegen er bekymret for masseomskjæringen og har meldt saken videre. Den danske legen hadde automatisk fått norsk godkjenning, noe som er vanlig praksis.

– Det var ikke noe grunnlag for å stoppe ham da fordi han var lege autorisert i Norge, sier assisterende fylkeslege Geir Stangeland i Vest-Agder.

– Men legen har to alvorlige advarsler på seg fra Danmark?

– Det var ikke kjent for oss og det var ikke kjent for oss da han ble autorisert her i landet.

Våre kolleger i Danmarks Radio oppsøker legen. Said al-batran mener omskjæringene i Kristiansand skjedde forsvarlig. Legen mener at de to advarslene han fikk i Danmark er gitt på feilaktig grunnlag og at det ikke er relevant å opplyse om dette når han nå jobber i både Danmark, Finland, Sverige og Norge.

– Kommunene og sykehusenes eget ansvar

Det er Helsetilsynet som skal kontrollere at leger i Norge, også de utenlandske, ikke er en en fare for sine pasienter.

Likevel kommer innrømmelsene: Det finnes nok leger på norske sykehus som aldri burde vært der. Opplysninger om advarsler, tabber og feil følger ikke med over grensene.

– Vi har et register i Norge over de som har autorisasjon som helsepersonell – og det er det eneset registeret vi har. Det finnes ikke et register over reaksjoner på helsepersonell som er gitt i Norge eller i andre land, sier avdelingssjef Gorm Gammeltvedt.

Helstilsynet mener de at det ikke er deres ansvar å sjekke bakgrunnen til leger som kommer til Norge for å jobbe. Dette må norske kommuner og sykehusene gjøre selv.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger