Anmeldelsene ikke alvorlige nok

Svenske myndigheter har ikke oppfattet anmeldelsene mot vikarlegen som måtte slutte i Hammerfest som alvorlige nok til å advare norske myndigheter mot ham.

Hammerfest Legesenter
Foto: Jon Are Nilsen / NRK

Norske helsemyndigheter blir varslet om utenlandske leger som er under etterforskning for alvorlige forhold i hjemlandet. Men Statens autorisasjonskontor for helsepersonell fikk ikke noe varsel om den omstridte legen fra Sverige da han fikk autorisasjon i Norge:

- Det må jo bety at Sverige da ikke har oppfattet dette som en så alvorlig sak, sier Frode Forland, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Sendte ikke ut myndighetsmelding

Hvis svenske myndigheter hadde ment det var nødvendig, ville de ha sendt en myndighetsmelding om at det pågår etterforskning av Rafik Abu-Ramadan i Sverige. Svenske myndigheter mener altså ikke at det han etterforskes for er alvorlig nok. Forland kan ikke si hvor grensen går for hvilke forhold som er alvorlige nok til at myndighetene i andre land må advares.

- Jeg kjenner bare til at en har brukt retten til å suspendere med umiddelbar virkning i noen alvorlige tilfeller i Norge. Det skjer dersom en bare med liten kjennskap til saken tenker at den er så alvorlig at man er trygg på at legen vil miste autorisasjonen når saken er ferdigbehandlet.

Kan fortsatt jobbe i Norge

I teorien kan Abu-Ramadan igjen få jobb som lege et annet sted i Norge. Men Forland sier at det ikke er noen automatikk i at leger med autorisasjon dermed er skikket som lege.

- Det er jo ikke sånn at alle med autorisasjon er egnet for alle typer jobber. For eksempel kan en person med autorisasjon være egnet til å jobbe på et laboratorium uten kontakt med pasienter, men definitivt være uegnet for pasientkontakt, sier Forland.

- Det som er veldig viktig for meg å si er at det er arbeidsgivers ansvar å sjekke referanser på alle de tilsetter og være trygg på at de har de papirer de skal ha. I tillegg må de sjekke at arbeidstaker har en framferd og et omdømme som gjør dem egnet for jobben de skal inn i.