Hopp til innhold

Leger jobber «døgnet rundt»: – Helt normalt

Det finnes ingen tydelig grense for hvor lenge leger kan jobbe sammenhengende, ifølge Allmennlegeforeningen. Søvnforsker advarer mot hva lite søvn kan føre til.

Ella Roksund Carlsson gjør seg klar til å ta imot en ny pasient på legekontoret i Siljan.

LANGE DAGER: Ella Roksund Carlsson forteller om en spennende, men hektisk hverdag.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Noen yrker er pålagt hviletid, men ikke leger.

Det får fastlege Ella Roksund Carlsson i Siljan ofte kjenne på.

Hun jobber som fastlege og er også pålagt å ta vakter hos legevakten to ganger i måneden.

Som mor til tre barn er det også full fart på hjemmebane.

– Etter en full dag på legekontoret skal man rett på legevakt, og så tilbake på jobb neste dag.

Familien Roksund Carlsson kler på seg

MORGENSTEMNING: Tempoet er høyt når familien Roksund Carlsson på fem gjør seg klar til en ny dag.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Jobbet døgnet rundt

NRK fortalte nylig om en vikarlege i Porsgrunn som risikerer å bli suspendert av Helsetilsynet etter bekymringsmeldinger fra sju kommuner og ett sykehus.

Bekymringene handler blant annet om at legen tok på seg svært mange vakter.

Ved flere tilfeller gikk han fra kveldsvakt i én kommune, til nattevakt i en annen, før han dro på jobb som fastlege igjen.

Legen jobbet minst 44,5 timer i løpet av tre døgn.

Flere leger har gitt tilbakemeldinger til NRK om at det er helt normalt å jobbe så mange timer uten hvile.

Det bekrefter også leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev.

Ikke pålagt hviletid

Mens andre grupper, som yrkessjåfører, er pålagt hviletid, finnes det ikke en tydelig grense for hvor mange timer leger kan jobbe sammenhengende.

Vakter ved legevakt er unntatt arbeidsmiljøloven.

Arbeidstidsvernet er mangelfullt, og foreningen vet at mange kommuner har problemer med å dekke opp vakter, sier Klev.

– Sånn sett er det ikke et øvre tak. Veldig mange leger har en normal arbeidsdag på kontoret, tar legevakt og går tilbake til kontoret og har en normal arbeidsdag igjen.

Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev

FOR DÅRLIG: Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, mener det er for dårlige vernebestemmelser for hvor lenge leger kan jobbe uten hvile.

Foto: Allmennlegeforening

Øker risikoen for feilhandlinger

Risikoen for å gjøre feil øker med lite søvn, advarer søvnforsker Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen.

Dette gjelder særlig oppgaver som krever rask reaksjon, god hukommelse og evne til å planlegge.

Ståle Pallesen

ADVARER: Konsekvenser av lite søvn kan blant annet være redusert hukommelse, svekket oppmerksomhets- og planleggingsevne, økt reaksjonstid og dårligere humør, sier søvnforsker Ståle Pallesen.

Foto: Privat

En kombinasjon av nattarbeid og betydelig søvnunderskudd vil være spesielt uheldig, forklarer professoren.

– Uavhengig av hvor mye man har sovet, vil man fungere dårligere om natten enn om dagen fordi det er døgnvariasjon i årvåkenhet og fungeringsevne.

Regjeringen ser på ordninger

Klokka har passert åtte og det er snart klart for å ta imot dagens første pasient ved legekontoret i Siljan. For fastlege Carlsson er det viktig å kunne møte opplagt på jobb.

Hun tror høyt arbeidspress og lite søvn over tid kan få uheldige konsekvenser, og mener at uthvilte leger er best rustet til å gjøre gode vurderinger.

– Pasientene får forhåpentligvis den behandlingen de har krav på. Og kanskje et smil på toppen av det, sier Carlsson.

Fastlege Ella Roksund Carlsson jobber på sitt kontor i Siljan.

MYE ARBEID: – Vi vet at mange fastleger jobber veldig mye, sier Ella Roksund Carlsson.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

I en e-post skriver Helse- og omsorgsdepartementet at regjeringen skal sikre en god legevakttjeneste i hele landet.

En arbeidsgruppe jobber nå med å finne løsninger som kan redusere arbeidsbelastningen for allmennleger, opplyser statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap).

Ekspertutvalget som gjennomgår fastlegeordningen skal også vurdere endringer slik at fastleger får redusert arbeidstid i legevakt, særlig om natten.