For dårlig sjekk av utenlandske leger

En rekke utenlandske leger med merknader på rullebladet har fått jobb i Norge. Helsetilsynet krever at kommuner og sykehus skjerper rutinene ved ansettelser.

Helse, røntgen, lege

Illustrasjonsfoto

Statens helsetilsyn mener kontrollen med hvem som får jobb er for dårlig, skriver Bergens Tidende.

- Vi ser og har sett over lang tid at en del arbeidsgivere svikter på disse områdene, sier fagsjef for tilsynssaker i Helsetilsynet, Jostein Vist.

Han peker på at det har vært en formidabel økning i antall utenlandske leger til Norge, noe som stiller nye krav til arbeidsgiverne. I dag er hver sjette lege i Norge utlending. Disse befinner seg først og fremst i distriktsfylkene.

Helsetilsynet mener bakgrunnen til de utenlandske legene må sjekkes grundigere, og oppfordrer kommunene og sykehusene til å skjerpe oppfølgingsrutinene for å hindre tabber og oppdage feil så raskt som mulig.