- Leger skjuler kollegers tabber

Pasientombudet i Finnmark mener leger i enkelte tilfeller beskytter hverandre etter tabber.

leger
Foto: Colourbox

- Jeg tror at leger i enkelte tilfeller beskytter hverandre etter tabber, sier pasientombud i Finnmark, Marit Krystad.

Hun sier det hender at folk som er berørt av mangeårige sykdomsforløp mener dette har skjedd med deres behandling.

- Jeg synes det er rart om dette ikke skulle skje i legestanden når det skjer i andre yrkesgrupper, sier Krystad.

Mener seg feilbehandlet

NRK har tidligere fortalt om flere tilfeller hvor pasienter som mener de er feilbehandlet føler at leger dekker over for hverandre når det skjer tabber.

Stein Ivar Pedersen fra Hammerfest har kjempet morens sak i 20 år mot helsevesenet etter det de mener er flere feilbehandlinger ved Hammerfest sykehus.

- Det lokale helsevesenet og Helse Finnmark er redd for at det skal komme for dagen at de har svikta, sier han til NRK.

- Ikke mer enn andre

Leder for Finnmark legeforening Pal Ivan, som uttaler seg på generelt grunnlag, mener leger ikke dekker over hverandres feil mer enn folk i andre yrkesgrupper gjør.

- Jeg utelukker imidlertid ikke at leger noen ganger velger å stå inne for arbeidet til en kollega - uten å sjekke nærmere hva som er gjort, sier Ivan.

Krystad understreker at det er svært viktig at alle konsultasjoner blir journalført for å kunne dokumentere eventuell feilbehandling.

Ivan sier det hender det mangler dokumentasjon i saker hvor noen mener noe har gått galt.

- Når man følger opp saker hvor noe har gått galt, savner man ofte bedre dokumentasjon. Jeg mener dette har mye å gjøre med at leger har for lite ressurser til å gjøre den jobben de er satt til, sier Ivan.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo

Se Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se Nordnytt med Vilde Kristine Malmo