Hopp til innhold
Video Farlige leger

Dømt for incest - fikk legelisensen tilbake

Statens Helsetilsyn mente legens overgrep var så alvorlig at han ikke burde få drive som lege. Men i klageinstansen var de av en annen oppfatning.

Video Gorm Grammeltvedt, avd.dir i Statens Helsetilsyn

– For vanskelig å frata helsepersonell autorisasjonen

Kun 21 helsearbeidere har mistet autorisasjonen siden 2004 på grunn av uforsvarlighet. Statens Helsetilsyn mener tallet er for lavt, men sier lovverket og rettspraksis hindrer dem i å ta flere.