Hopp til innhold

SV-krav til Støre: – Kutt skatten

Dagen før regjeringen samles til budsjettkonferanse smeller SV i bordet med krav om at skattene må kuttes kraftig for vanlige folk.

SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski.

SKATTEKUTT: Fellesskapet må stille opp for dem som sliter med høye priser på mat, strøm og drivstoff, krever SVs Kari Elisabeth Kaski.

Foto: William Jobling / NRK

Vi er nødt til å få et mer omfordelende skattesystem og kutte skattene for folk flest langt mer enn det som har vært lagt til grunn så langt, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til NRK.

SV er regjeringens foretrukne budsjettpartner, og Kaski slår fast at det nå er dyrtid i Norge. Hun sier alt tyder på at de høye prisene på strøm, drivstoff, mat og andre forbruksvarer vil vare lenge.

– Det er krig i Europa, og det vil selvsagt påvirke Norge også. Derfor må vi ikke stadig finne på nye krisepakker, men heller ta større grep som kan trygge folks økonomi, sier hun.

SV-trioen Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken og partisekretær Audun Herning i trappa opp til vandrehallen på Stortinget.

BUDSJETTPARTNER: SV-trioen Kari Elisabeth Kaski, partileder Audun Lysbakken og partisekretær Audun Herning vil ha kraftige skattekutt for vanlige folk. Her i trappa opp til vandrehallen på Stortinget.

Foto: William Jobling / NRK

Mandag starter regjeringens budsjettkonferanse. Og SVs fremste finanspolitiker har budskapet klart til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp):

De må løfte blikket. Det har vært riktig nå med noen akutte kompensasjonsordninger i en akutt krisetid. Men nå ser vi at dette blir en langvarig dyrtid for det norske folk. Da må staten og fellesskapet stille opp.

Les også Spår at bensinprisen bikkar 40 kroner til sommaren

Bensinstasjon

Skattekutt

Regjeringen trenger SV for å få flertall for statsbudsjettet. Derfor er signalene fra SV av betydning for arbeidet med 2023-budsjettet, som Støre og Vedum innleder på Klækken hotell mandag.

Men SV vil også kreve gjennomslag allerede i revidert nasjonalbudsjett som regjeringen legger fram i mai. Det er her justeringene gjøres for kriseåret som vi er inne i.

Hvem bør få lavere skatt og når skal det skje?

Jeg er opptatt av at dette skal skje raskt. Derfor må regjeringen også planlegge for skatteendringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Så vil de største endringene måtte komme i statsbudsjettet.

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet

SKATTEKUTT: Venstres finanspolitiker Sveinung Rotevatn.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Før helgen tok også Venstre til orde for å bruke ekstraordinære inntekter til statskassen på skattelettelser til vanlige lønnsmottakere. I et intervju med Dagens Næringsliv viser partiets nestleder Sveinung Rotevatn til strømeksport og skyhøye priser på olje og gass.

– Alt dette gir rom for betydelige skattekutt uten å skape press i økonomien. Venstre ser for oss skatteletter som gjør at folk sitter igjen med adskillig flere tusenlapper av egen inntekt, sier Rotevatn.

Les også Mange familiar slit med skyhøge rekningar – og verre skal det bli

Familien Dalseid sparar der dei kan. Rose Kristin, Ingri, Sofie og aron.

Avventende Støre

Jonas Gahr Støre var på Hamar i helgen, der han gjestet årsmøtet til Innlandet Arbeiderparti. Han sier SVs forslag om å kutte skattene for vanlige folk stemmer godt med regjeringens egne ambisjoner. Ap gikk som kjent til valg med løfter om skattekutt for alle som tjener under 750.000 kroner i året.

Vi er opptatt av at folk med vanlig økonomi skal kunne sitte igjen med mer til å møte utgiftene de har i hverdagen, sier Støre til NRK.

Men han er ikke beredt til å kvittere ut SVs krav om tøffere skattekutt – allerede i revidert nasjonalbudsjett.

Vi pleier ikke å endre på skatten midt i året. Men når vi planlegger budsjett mot høsten, er dette en del av vår plattform. Vi vil ha bedre fordeling, sier han.

Les også Største prishopp på mat på over 40 år

mat

Endrer egen politikk

Hver høst lager partiene i opposisjon egne alternative statsbudsjetter for å synliggjøre forskjeller i forhold til regjeringens opplegg. SVs alternative budsjett omfattet skattelettelser for alle som tjener inntil 600.000 kroner.

– Er dette et forsøk på å få igjennom skatteopplegget som regjeringen ikke godtok i fjor høst eller må også SVs egne løsninger endres nå?

Ja, det mener jeg. Nå er det behov for mer omfordeling, og vi må sørge for at folk flests økonomi styrkes i en tid hvor mye blir dyrere. Da må skattekuttene også bli større.

Budsjettforhandlinger på Stortinget

BUDSJETTPARTNERE: Sps Sigbjørn Gjelsvik (til venstre), SVs Kari Elisabeth Kaski og Aps Eigil Knutsen under forhandlinger på Stortinget før jul.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

For personer som tjener mellom 250.000 og 600.000 kroner varierer SVs foreslåtte skattelettelser fra om lag 2.500 kroner til 4.000 kroner i året. Dette tallet omfatter også SVs særegne forslag om en «grønn folkebonus». Tanken med denne er å betale ut nye inntekter fra økt CO₂-avgift til alle over 17 år som tjener under 500.000 kroner i året.

Men nå erkjenner altså SV at deres eget skatteopplegg fra i fjor høst må endres. Skattekuttene må bli større for vanlige folk, konstaterer partiet.

Hvor mye skal skattene kuttes?

Vi må se an den økonomiske situasjonen, men skattene må kuttes mer enn det som har vært lagt opp til så langt, sier Kaski.

Les også Kraftig prishopp på mat – Forbrukerrådet er kritiske

Vinter-OL. Olympiske leker i Pyeongchang 2018. Hotell utøvere

Vil ikke røre momsen

I tillegg til å kutte skattene vil SV styrke flere velferdsordninger, som retter seg mot de svakeste.

– Det handler om bostøtte, sosialstønad og barnetrygd. Samtidig må regjeringen gjøre strukturgrep, som for eksempel sikrer større konkurranse i dagligvarebransjen og større politisk kontroll over strømmarkedet, sier Kaski.

Krigen i Ukraina

AVGIFTSKUTT: Frp-leder Sylvi Listhaug.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Tidligere denne uka tok Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug til orde for å kutte moms og avgifter på drivstoff. Men det er ikke aktuelt for SV.

– Vi må ikke lage enkeltordninger for hvert enkelt område som blir dyrere, for det kommer til å bli flere og det kommer til å bli langvarig. Avgiftskutt på matvarer for eksempel, vil bare gjøre dagligvarebaronene rikere. Det har heller ingen omfordelingseffekt, sier hun.

Og mens Frp går inn for å kutte CO₂-avgiften på drivstoff i et forsøk på å få ned pumpeprisene, har SV i sitt alternative budsjett gått inn for å øke CO₂-avgiften med 50 prosent.

– Er dette noe dere vil prioritere nå når drivstoffprisene er så høye fra før?

– Klimamålene må fortsatt nås, og da må CO₂-avgiften trappes opp årlig framover. Men forutsetningen er at folk flest kompenseres gjennom en grønn folkebonus, der økningen i miljøavgifter tilbakebetales til folk med vanlige inntekter, sier Kaski.

I det alternative budsjettet var denne folkebonusen på 1450 kroner. Den må nå opp, erkjenner Kaski.

Drivstoffpriser

PRISHOPP: Aldri før har bensin og diesel kostet så mye her til lands.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Advarer mot økt pengebruk

I opptakten til mandagens budsjettkonferanse, den første av to årlige, har Støre og Vedum gått i rette med bildet som er skapt av en stat som håver inn penger på strømeksport og høye priser på olje og gass.

De viser til at aksjemarkedenes fall får oljefondet til å krympe og advarer om økt rente og høyere inflasjon om pengekranene skulle åpnes.

– Ja, vi får høyere oljeinntekter, men oljefondet har tapt seg mer enn inntekten har økt, sa Vedum i et intervju med Aftenposten lørdag.

Støre ordla seg slik overfor VG:

– Vi må gjøre valg, og ikke falle for fristelser om å bruke store penger feil, på måter som vil ramme vanlige folk, og særlig de som har svakest økonomi.

På spørsmål om hvordan SV ser for seg å finansiere de store skattekuttene som partiet vil gi den brede middelklassen, svarer Kari Elisabeth Kaski som følger:

– Vi har noen ekstraordinære inntekter nå, blant annet som følge av offentlige eide kraftselskaper i Norge. Men vi må også øke skattene for dem med de høyeste inntektene og de største formuene. På den måten kan vi omfordele mer og få ned forskjellene.

Les også Byggevarer blir opptil 20 prosent dyrere fra april

Byggevarer Montér

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger