Slik vil Høie styre sykehusene

– Dagens måte å drive helsetjenester på kan ikke fortsette. Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene. Løsningen ligger ikke å bruke mer penger, men å jobbe nytt og annerledes, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Bent Høie

UTFORDRINGER I KØ: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) står foran store utfordringer i styringen av Helse-Norge.

Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB Scanpix

Tirsdag presenterte Høie sitt styringsbudskap til sykehusene for 2016.

– Målet er trygge sykehus og bedre helsetjeneste uansett hvor du bor. Det målet skal vi nå, sa Høie i talen.

Ifølge Høie venter 25.000 færre pasienter på behandling i år enn på samme tid i fjor.

– Det er en nedgang på ti prosent. Andelen fristbrudd er redusert med en tredjedel på ett år, sier Høie.

De små sykehusene er ikke problemet, men en del av løsningen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

Til de som er bekymret for lokalsykehusenes fremtid, har Høie denne beskjeden:

– De små sykehusene er ikke problemet, men en del av løsningen. De store sykehusene vil ikke ha kapasitet til å overta pasientene fra de små sykehusene. Disse pasientene blir det stadig flere av, påpeker Høie.

– Det må kalles systemsvikt

Regjeringen ønsker at variasjon blir et hovedtema om kvalitet og pasientsikkerhet, slik at ressursene blir prioritert riktig.

– Altfor mange venter altfor lenge på en operasjon de ikke skulle hatt. Noen får for mye, noen får for lite og noen får feil behandling. Det må kalles en systemsvikt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Oppfatningen av at fravær av skade er det normale må vi vekk fra

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

I talen sa Høie at det største skillet i befolkningen går mellom de som er avhengig av rus og de som ikke er det.

– Enkelte har inntil 20 år lavere levealder en gjennomsnittet i befolkningen. Det er på linje med Liberia, Kenya og Kongo. Rusavhengige får ikke hjelp til kroppslige sykdommer, antagelig fordi de ikke blir sett godt nok. Men ventetiden har heldigvis gått ned og vi har kjøpt 200 nye behandlingsplasser, sier Bent Høie.

bent høie

Tirsdag presenterte Høie sitt styringsbudskap til sykehusene for 2016.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Mestre egen sykdom

Statsråden viste til at mestring av egen sykdom er en medisin som brukes for lite, ifølge ekspertgruppen for pasienter.

– Dette rådet er en vesentlig del av svaret. De fleste skal leve med en diagnose eller skade gjennom livet. Oppfatningen av at fravær av skade er det normale må vi vekk fra. Denne erkjennelsen krever en fundamental endring i måten helsevesenet møter pasienter på, sier Bent Høie, og legger til:

– Pasientene er våre viktigste endringsagenter.

Helseministerens klare beskjed til sykehusene er at sykehuskøene ikke skal overstige 65 dager, det skal ikke forekomme fristbrudd og korridorpasienter skal bort.

En 70-åring bruker dobbelt så mye helsetjenester som en 40-åring

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

– Vi lever lenger

Høie sier han er stolt over å ha ansvar for en helsetjeneste med mange dyktige og engasjerte ansatte.

– Mange gjør en fantastisk innsats for pasientene. Det gjelder både spesialisthelsetjenesten og kommunen, både i hverdagen og når katastrofene rammer, som nå sist på Svalbard, sier Høie.

Han er urolig for at andelen eldre øker raskt.

– Helsetjenestene er ikke tilpasset befolkningssammensetningen. Vi lever lenger. En 70-åring bruker dobbelt så mye helsetjenester som en 40-åring. Det vil bli dobbelt så mange over 70 år om 15 år, påpeker Høie.

Les også: Bekymret for dyre sykehus-veier

– Asylstrømmen tvinger fram endringer

Den kraftige økningen i antallet migranter som kommer til landet, stiller helsesektoren overfor store utfordringer, ifølge helseminister Bent Høie (H).

Altfor mange venter altfor lenge på en operasjon de ikke skulle hatt

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

– Økt innvandring og behov for integrering stiller oss overfor store utfordringer. Helsesektoren er også en del av dette, poengterte Høie.

Økt innvandring, eldrebølgen og raskere befolkningsvekst stiller velferdssystemet overfor store utfordringer og vil tvinge fram betydelige endringer i årene som kommer

Vil ha flere kvinnelige ledere

Høie har signalisert at regjeringen ønsker en betydelig økning av kvinnelige toppsjefer i sykehussektoren. I dag er 60 prosent av toppledelsen i spesialisthelsetjenesten menn, mot 40 prosent kvinner. Høie mener at det minst bør være motsatt.

Det en slående underrepresentasjon av kvinnelige toppledere i helseforetakene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

– Det en slående underrepresentasjon av kvinnelige toppledere i helseforetakene. Skal Norge som nasjon lykkes må kvinner få muligheten til å utvikle seg. Ellers går vi glipp av mange dyktige kvinnelige lederkandidater, sier helse- og omsorgsministeren.

Ann-Kristin Olsen er oppnevnt som ny styreleder i Helse Sør-Øst og Marianne Telle i Helse Nord. Utnevnelsene ble kunngjort tirsdag i forbindelse med helse- og omsorgsminister Bent Høies (H) årlige sykehustale.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger