Det nye sjukehuset skal ligge på Ullandhaug

Ventetida blei avslutta i dag. Helseminister Bent Høie (H) har bestemt seg. Det nye sjukehuset i Stavanger-regionen skal ligge nær universitetet.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) slapp nyheten fra talerstolen under næringslivskonferansen Solamøtet.

Foto: Erik Waage / NRK

– Først og fremst fordi det er den beste løsningen, sa helseminister Bent Høie (H) like etter at han hadde avslørt at det nye Stavanger universitetssjukehus skal ligge like ved Universitetet i Stavanger – nemlig på Ullandhaug.

Det har lenge vært kjent at helseministeren skulle få det siste ordet om hvor sjukehuset skal ligge. Kampen har stått mellom Våland, hvor sjukehuset ligger i dag, og Ullandhaug, nær universitetet og flere kunnskapsbaserte bedrifter.

Sjukehusledelsen, og dermed Helse Stavanger, gikk for Ullandhaug like før jul. Det bidro trolig til at moderhelseforetaket Helse Vest stemte for det samme i desember.

Heftig debatt i et halvt år

Høie benytta også anledninga til å skryte av saksbehandlinga i Helse Stavanger, som får den formelle beskjeden tirsdag.

Helseministeren mener Ullandhaug-alternativet også «gir mye sykehus for pengene», og at et sjukehus ved siden av universitetet gir nye muligheter.

– Den institusjonen har flest mennesker som jobber med forskning og utvikling, har doktorgrader og har muligheten til å se samarbeid, sier han.

Mandag formiddag la helseminister Bent Høie (H) sjøl ut ei Twitter-melding om at han kom til å avsløre den nye plasseringa seinere samme dag.

Laster Twitter-innhold

Høie valgte å slippe nyheten i hjemfylket under den årlige næringslivskonferansen Solamøtet. Det var neppe tilfeldig – Stavanger Næringsforening har vært en av de fremste tilhengerne av det alternativet helseministeren var venta å gå for.

Stavanger Universitetssjukehus

Stavanger universitetssjukehus slik det ser ut i dag – på Våland i Stavanger. I framtida skal de ligge noen kilometer lenger unna toglinja langs sjøen.

Foto: Marte Monsen Strandskog / Flickr/Stavanger Universitetssjukehus

Debatten om plasseringa av det framtidige Stavanger universitetssjukehus (SUS) har pågått i flere år, men skjøt for alvor fart sommeren 2015. De ulike beslutningstakerne som har behandla spørsmålet, har kommet til to ulike konklusjoner.

Fylkesmannen og Stavanger vs. fylket og Helse Vest

Fylkesmannen i Rogaland har ment at et nytt sjukehus på Våland, der SUS ligger i dag, er det beste på grunn av nærheten til kollektivnettet. Med bare én stemmes overvekt kom politikerne i Stavanger til samme konklusjon.

Flertallet av fylkespolitikerne stemte derimot for nytt sjukehus på Ullandhaug i Stavanger, nær universitetet, da fylkesutvalget behandla saken.

Statsviter Svein Tuastad mente at Helse Vests beslutning om plassering på Ullandhaug kom til å bli det mest tungtveiende for helseministeren.

Flere nyheter fra Rogaland