Diskuterer framtiden for det akuttkirurgiske tilbudet ved lokalsykehusene

– I tiden fram til påske vil vi bruke tiden til å finne ut hvor ofte man ikke får flyene til å lande eller helikoptrene til å gå, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord.

Stream: News on request / Helse Nord

I dag arrangerer Helse Nord er stor konferanse i Bodø om framtiden til akuttkirurgien ved lokalsykehusene i Nord-Norge. I desember la regjeringen frem sitt forslag til en ny helse- og sykehusplan som skal behandles i Stortinget til våren.

Narvik og Lofoten rammes

Helseminister Bent Høie (H) mener sykehusene bør ha et befolkningsgrunnlag på 60.000 til 80.000 pasienter for å bevare døgnbemannet akuttkirurgi. Det vil innebærer at halvparten av landets sykehus kan miste denne funksjonen. 52 sykehus har i dag akuttberedskap døgnet rundt.

I den nasjonale helse- og sykehusplanen blir det foreslått at lokalsykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord mister akuttkirurgisk beredskap. Det betyr at pasienter heller må fraktes til sykehus i naboområdene, og i Distrikts-Norge kan det innebære svært lange avstander. Nordlandssykehuset Vesterålen er foreslått som et såkalt stort akuttsykehus for Lofoten og Vesterålen.

Høringssvar til våren

Nå vil Helse Nord belyse alle sider av saken før de skal gi sitt høringssvar til våren sier, sier administrerende direktør, Lars Vorland.

– I tiden fram til påske vil vi bruke tiden til å finne ut hvor ofte man ikke får flyene til å lande eller helikoptrene til å gå. Deretter starter vi utredningen straks Stortinget er ferdig med sin behandling, forhåpentligvis før påske. Vi håper vi skal være ferdig i løpet av høsten 2016, sier Vorland.

10-15 prosent stoppes av været

NRK har undersøkt hvor ofte været faktisk innvirker på pasientfrakten i nord etter at helseminister Bent Høie foreslo å legge ned døgnkontinuerlig akuttkirurgisk beredskap i Narvik og Lofoten. Statistisk blir mellom 10 og 15 prosent av forespørslene om bruk av ambulansehelikoptrene i Nord-Norge avbrutt eller avvist på grunn av dårlig vær.

Fakkeltog mot sykehusnedlegging i Gravdal

FOLKEHAV: Over 3.500 mennesker trosset vær og vind for å må seg sykehusaksjonen i Gravdal 7. desember.

Foto: Kjersti Fossåskaret Eltoft