Hopp til innhold

Sentralbanksjefen svarte politikerne: – Krona kan svekke seg mer

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache måtte svare på flere spørsmål om den svake norske krona da hun stilte til åpen høring i finanskomiteen tirsdag.

Pressekonferanse om rentebeslutning i Norges Bank

SVARER: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache møter Stortingets finanskomité.

Foto: Heiko Junge / NTB

Tirsdag stilte sentralbanksjef Ida Wolden-Bache til åpen høring i Stortinget om finansmarkedsmeldingen.

Flere av finanskomiteens medlemmer bekreftet i forkant av høringen at den svake krona kom til å bli et helt sentralt tema.

Noe den også ble.

Krona har nemlig falt som en stein den siste tiden og er på sitt laveste nivå målt mot dollar og euro på flere tiår.

Sentralbanksjefen prøvde å forklare årsaken til utviklingen i sin innledning til finanskomiteen. Hun la vekt på følgende:

  • Rentene ute har steget mer enn her hjemme.
  • Krona svekker seg ofte når det er uro i finansmarkedene.
  • Oljeprisen har svekket seg noe.

– Dersom aktørene i valutamarkedene mister tilliten til at pengepolitikken i Norge strammes til når inflasjonen øker, kan kronen svekke seg mer, sier Bache.

– I perioder der oljeprisen har falt og økonomien har gått inn i en lavkonjunktur, har kronekursen svekket seg og bidratt til å styrke konkurranseevnen og hindre at inflasjonen blir for lav, sa hun blant annet.

Revidert nasjonalbudsjett

HØRING: SVs Kari Elisabeth Kaski, Aps Eigil Knutsen og Sps Geir Pollestad møtte sentralbanksjefen i dagens høring.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Klart over målet

Bache var også innom rentenivået i sin redegjørelse.

– Inflasjonen er nå klart over målet. Vi kunne ha satt renten opp mer og raskere enn hva vi har gjort så langt. Da kunne inflasjonen ha avtatt raskere.

– Når vi velger å bruke noe tid på å bringe inflasjonen ned, er det fordi vi også skal bidra til at flest mulig er i jobb. Vi ønsker ikke å bremse økonomien mer enn det som er nødvendig for å få bukt med inflasjonen.

Det var satt av en times tid til en felles spørsmålsrunde med sentralbanksjefen under den åpne høringen med Finanskomiteens medlemmer.

Finansdebatt

FINANSTOPP: Arbeiderpartiets Eigil Knutsen leder finanskomiteen på Stortinget.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Arbeiderpartiets finanstopp på Stortinget, Eigil Knutsen, erkjente nylig i et intervju med NRK at den svake krona har blitt et problem for en regjering som strever med å hjelpe folk med å takle dyrere mat, bensin og strøm og galopperende renter.

– Ja, det er den. Fordi vi importerer mer inflasjon, sa Knutsen til NRK før helgen.

– Vi drar enda mer med oss inn i Norge fra utlandet. Så det vil jeg absolutt si er et problem. Og så er det jo ytre faktorer som påvirker mye av dette her.

Etter redegjørelsen til Bache var han fornøyd med svarene.

– Det viktigste for oss er at vi greier å holde ledigheten lav og at folk har en jobb å gå til, sier ham.

Rødt Landsmøte

SPENT: Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

Foto: Carina Johansen / NTB

– Bekymret for den svake krona

Rødts Marie Sneve Martinussen sier at hun er bekymret for den svake krona.

– Den forsterker priskrisen som veldig mange i Norge opplever, sier hun til NRK.

– Derfor kommer jeg til å være interessert i å høre sentralbanksjefens tanker om hennes muligheter til å gjøre noe med det, og om vi politikere burde gi henne flere verktøy i den håndteringen, forklarer hun.

Også SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski stilte spørsmål om den svake krona, i tillegg til andre ting.

– Det er interessant å høre vurderinger knyttet til bankens salg av kroner, selv om det er mange faktorer som spiller inn på kronekursen, sier hun.

– Det andre er hvor stor grad av kursfallet som er normalisering, gitt at norsk økonomi er mindre preget av oljeinvesteringer, sier hun.

– Politisk risiko

Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener regjeringen må sin del av ansvaret for kronesvekkelsen.

– Regjeringens økonomiske politikk, med enorme skatteøkninger over natten og tilbakevirkende kraft, har svekket tilliten til norsk økonomi, økt den politiske risikoen ved å investere i Norge og derved også svekket kronekursen, sier han.

– Norske bedriftseiere flytter ut av landet, og utlendingers investeringer i Norge blir kraftig redusert. Dette er finansministerens og regjeringens ansvar, mener Frp-nestlederen.

Han viser til at svak krone gir økt prisvekst i Norge på grunn av høy import.

– Norges Bank har så langt ikke gitt noen god forklaring på svekket krone, men bruker sitt eneste virkemiddel, som er økt rente for å dempe prisstigningen, sier Limi.

Han mener det er vel så mye finansministeren som sentralbanksjefen som må utfordres om den svake krona.

Les også Milliardflukt fra Norge: Høyres «kalkulator» mener regjeringen svekker kronen

Landsmøte-Høyre-250323-dag2

– Vi har høy aktivitet

Urimelig kritikk, mener Geir Pollestad fra Sp. Han viser til at krona har falt kraftig helt siden oljeprisfallet i 2014.

– Nå ser vi en situasjon der det er usikkerhet i økonomien. Da går pengene ofte til de store økonomiene. Det er høy rente både i EU og USA. Det gjør det mindre attraktivt å gå mot Norge, sier han, og fortsetter:

– Vi har høy aktivitet i norsk økonomi. Hadde alt stått fælt til i Norge og det gikk dårlig med næringslivet, kunne jeg forstått kritikken fra Frp. Men tilfellet er at det går godt i norsk næringsliv, folk har jobb, og derfor bommer de totalt på kritikken.

Pollestad mener den svake krona har gjort regjeringens jobb med å bekjempe høy prisvekst vanskeligere, selv om den hjelper eksportindustrien.

– Ulempen er at prisene på importerte varer har steget, sier Pollestad, og fortsetter:

– Den enkle løsningen er å skru rentene kraftig opp, men det vil jo ramme arbeidsplasser og sysselsetting i Norge. Hvis man gjør én ting for å løse et problem, så skaper det kanskje minst to nye. Og det er veldig uheldig, og det gjør jo at vi må finne den minst dårlige løsningen.

En tidligere versjon av saken hadde tittelen: «Sentralbanksjefen inn på teppet i Stortinget – må svare om svak krone». Dette er noe upresist ettersom dette er en årlig høring. Tittelen er derfor oppdatert.

Les også Hun vil høre Norges Bank si at den svake kronen er et problem

Elisabeth Holvik

AKTUELT NÅ