Hopp til innhold

Ruter sår tvil om ny E18 – forhandlingene i stampe

Politikerne i Oslo og Viken greide heller ikke i dag å løse E18-floken. Motstanderne bruker nå kritikk fra Ruter for alt den er verdt.

E18 Ramstadsletta mot Blommenholm

E18: Regjeringen vil bygge E18 fra Lysaker og hit til Ramstadsletta i ett jafs. Det har de ikke fått Oslo og Viken med på.

Foto: Statens vegvesen

Samtidig som forhandlingene fortsatt står i stampe kan NRK avdekke at landets største kollektivselskap er kritisk til pengebruken på E18.

– Ruter er usikker på om planene for E18 som nå foreligger selv med justeringer det nå arbeides med er de som dekker fremtidens behov for transport i vestkorridoren.

Bernt Reitan Jenssen, adm.dir i Ruter

SÅR TVIL OM E18: Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Det skriver Ruter i et notat som ble lagt fram for Oslopakke 3-forhandlerne i mars. Notatet er underskrevet av administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen og plandirektør Snorre Lægran.

I notatet NRK har fått tilgang til, skriver Ruter-toppene at E18 trenger en «stresstest» for å avdekke hvordan prosjektet kan få høyere nytte til en lavere kostnad.

– I dette ligger også en erkjennelse av at klimamål vektes høyere nå enn da E18-prosjektet startet, skriver Ruter.

Selskapet tilbyr seg å lage en helhetlig transportanalyse for vestregionen for å kartlegge hvordan transportutfordringene best kan løses.

– Ta en fot i bakken

Bedre framkommelighet for kollektivtrafikken er et argument E18-tilhengerne ofte trekker fram. Derfor griper motstanderne kritikken fra Ruter begjærlig.

Andreas Halse

FOT I BAKKEN: Andreas Halse (Ap) mener at kritikken fra Ruter bør gjøre inntrykk på E18-tilhengerne.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Dette notatet burde få en seriøs statsråd til å ta en fot i bakken, sier Andreas Halse, som forhandler på vegne av Oslo Ap.

– Ruter har hatt ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus med stor suksess de siste 15 årene. Når de sår tvil om nytten av prosjektet, burde folk tenke seg om, sier han.

– Som fanden leser bibelen

Nicolai Øyen Langfeldt

IKKE SKREMT: Nicolai Øyen Langfeldt (H).

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Det er ingen grunn til å lese notatet som fanden leser bibelen, sier Oslo Høyres forhandler Nicolai Øyen Langfeldt.

Han mener at notatet er nyttig for å se hvordan prosjektet kan bli enda bedre for kollektivtrafikken.

– Ruter bekrefter at framkommelighet for buss vestover og på lokalnettet er dårlig. Dette er blande de viktigste kvalitetene prosjektet har ved seg, sier Øyen Langfeldt.

Har fortsatt uten staten

Politikere fra Oslo og Viken har denne uka fortsatt diskusjonene om E18 og resten av Oslopakke 3. Det har skjedd uten staten – og uten resultat når det gjelder E18.

Sist torsdag forrige endte forhandlingene mellom staten, Oslo og Viken med brudd.

Det var samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) som grep inn mot slutten av møtet og trakk staten ut av forhandlingene. Han konstaterte at det ikke var mulig å bli enige om ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta.

Staten vil at Oslo og Viken aksepterer at den 4,3 kilometer lange motorveien blir bygd, slik regjeringen har foreslått.

MDG og byrådet i Oslo har så langt blånektet. Også fylkesrådet i Viken er skeptiske. Det rødgrønne flertallet i Viken trakk lånegarantien til prosjektet i februar.

Flere kilder sier til NRK at en mulig løsning kan være å møtes på halvveien. Det samme skjedde sist Oslopakke 3 ble reforhandlet i 2016.

Også den gang var det E18 som voldte mest hodebry. Den gang endte tøffe forhandlinger på overtid med et kompromiss.

Byrådet og MDG aksepterte en utbygging, men bare de to første kilometerne til Strand i første omgang.

For E18 Vestkorridoren er Oslo og Akershus enige om at strekningen Lysaker – Strand gjennomføres som 1. etappe av strekningen Lysaker - Drengsrud, (...) Høviktunnelen og Ramstadsletta bygges ikke i 1.etappe.

Revidert avtale om Oslopakke 3 (2016)

Denne halvveis-løsningen ble overprøvd av Stortinget i 2017. Det skjedde etter at Statens vegvesen hadde advart sterkt mot å stoppe på Strand.

Har krevd garantier

Dersom det skal være aktuelt å inngå Strand-kompromisset på nytt, har de rødgrønne krevd klausuler i avtaleteksten som hindrer en ny overkjørsel, ifølge flere kilder i forhandlingene.

Holdningen skal være denne:

Viken kan stille økonomisk garanti fram til Strand, men den vil bli trukket hvis noen andre tar garantiansvaret for resten.

Derfor reagerte særlig MDG kraftig da det i forrige uke ble kjent at Bærum kommune var villig til å garantere for veien videre fra Strand til Ramstadsletta.

For Høyre har det vært helt uaktuelt å godta en rødgrønn klausul om E18-stopp på Strand. Kravet skal også ha vært en utløsende årsak til at Knut Arild Hareide brøt forhandlingene.

Hareides ultimatum

– Alt eller ingenting, sa Hareide i et intervju med NRK fredag.

Samtidig truet han med å nekte å betale ut milliarder av kroner til Fornebubanen og andre kollektivtiltak og i stedet bruke pengene andre steder i landet.

Kilder i forhandlingene sier til NRK at alt annet i Oslopakke 3 trolig vil falle raskt på plass bare de blir enige om E18.

Selv bompengekonflikten anses som overkommelig.

Derfor gir partene ikke opp å finne en løsning på E18-striden. Oslo og Viken møtes på nytt mandag – fortsatt uten staten.

– Det er von i hangande snøre, sier Andreas Halse med henvisning til et kjent politisk sitat. Men han legger til:

– Det er 17 millarder kroner vi snakker om her. Det er ikke småpenger, men skattepenger og bompenger som skal betales i en årrekke.

– Det burde være et minstekrav at man har en solid faglig begrunnelse før man bestemmer seg for å bruke sånn summer. Særlig når våre fremste fagfolk på området sier at det bør vurderes om problemene kan løses billigere og bedre, sier Halse.

AKTUELT NÅ