Hopp til innhold

Riksadvokaten «ble litt flau» da han leste rapport om rolleblanding i politiet

Selv var han medlem i 25 år. Men rapporten om rolleblanding mellom politi og medlemmer i Norsk Narkotikapolitiforening var flau lesning for riksadvokaten.

Riksadvokat Jørn Maurud

Riksadvokat Jørn Maurud i forbindelse med Politisk sommerkvarter i fjor sommer.

Foto: Peter von Tangen-Jordan

– Jeg er imponert over formen på rapporten, og samtidig ble jeg litt flau når jeg leste konklusjonene og anbefalingene fra utvalget. Det er så opplagte konklusjoner som står der, sa riksadvokat Jørn Maurud på podiet tidligere denne uka.

Da deltok han i en panelsamtale om Rolleforståelsesutvalgets rapport, som fant at politiet og den ruspolitiske organisasjonen NNPF hadde for tette koblinger.

Også politidirektør Benedicte Bjørnland og rektor Nina Skarpenes på Politihøgskolen deltok i samtalen. De beskrev det som «vondt» å lese rapporten.

Riksadvokaten mener det er flaut at justissektoren ikke har sett anbefalingene til utvalget som selv.

– Det er synd at tittelen «i blindsonen» er brukt opp, for rapporten burde hett noe sånt, sa Maurud.

Les også Kraftig nedgang: Politiet har bare gitt 451 bøter for narkotika på landsbasis

Lennart Aker i Oslo.

Utvalget rådet politiet blant annet til å være tydeligere på om de representerer politiet eller organisasjonen ute blant folk, til å utdanne egne ansatte selv i stedet for å sette dette til en privat politisk forening, og til å følge statens økonomiregelverk.

På alle punktene mener utvalget som i et år gransket forholdet mellom politiet og foreningen at politiet sviktet. De rådet også NNPF til å bytte navn.

NRK forklarer

Dette er NNPF-saken

Dette er NNPF-saken

Hva er NNPF?

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) beskriver seg selv som narkotikapolitisk. Organisasjonen består hovedsakelig av ansatte i politiet, men også ansatte i Tollvesenet, Forsvaret, påtelemyndigheten, Kriminalomsorgen og andre kan være medlemmer i organisasjonen. 

Dette er NNPF-saken

Er NNPF en del av politiet?

Både Politidirektoratet og NNPF sier at de ikke har noen formell tilknytning til hverandre. Samtidig har NRK omtalt at Politidirektoratet mellom 2001 og 2018 har gitt pengestøtte til foreningen utenom tilskuddsordningene direktoratet har forvaltet. Politiet har også trukket medlemskontingenten til NNPF-medlemmer rett fra politilønnen. Det er en ordning eksperter sier vanligvis er forebeholdt fagforeninger. NNPF er ikke en fagforening.

 

Flere medier har dessuten omtalt organisasjonens samarbeid med kommuner, utelivsbransje og politi flere steder i landet. Enkelte bransjefolk som var en del av de etterhvert omdiskuterte utelivsavtalene har sagt at de ikke alltid forsto forskjellen på politi og NNPF. 

 

Justisdepartementet har i perioden 1994-2013 gitt foreningen 1,2 millioner kroner til samme konferanse som Politidirektoratet. Pengene ble tatt fra budsjettet som politiet skulle ha brukt på drift. 

Dette er NNPF-saken

Hva sier politiet om dette?

Politiet bestemte seg for at de vil granske båndene mellom seg selv og NNPF. Først sa Politidirektoratet at granskingen skulle bli intern, men etter press fra kritikerne ble granskingen ekstern.

 

Etter enda mer press besluttet Politidirektoratet å be Justisdepartmentet om å utpekte utvalgets medlemmer, og bestemme mandatet deres. Utvalget, som er ledet av Anne-Mette Magnussen ved Høgskolen på Vestlandet, leverte sin rapport 11. januar.

Dette er NNPF-saken

Har det vært rolleblanding?

Utvalget mener at politiet og NNPF ikke har vært tydelige nok på rollene sine, og at politiet ikke har fulgt sitt eget regelverk for økonomi og habilitet. Dette mener utvalget er problematisk.

Utvalgets hovedinntrykk er at politiet ikke bevisst har brutt regelverket, men at bevissthet rundt reglene som gjelder og når reglene kommer til anvendelse, har vært for svak.

Her er noen av rapportens viktigste funn:

  • Politiet og Justisdepartementets utbetalinger til NNPF har ikke vært i tråd med økonomiregelverket
  • Politiet har hatt for lite fokus på rolleblanding, og ikke kontrollert at reglene om bierverv har vært etterlevd
  • Medlemskap i NNPF har noen ganger vært en forutsetning for å få fordeler som politiansatt – lønn og opprykk i etaten har vært knyttet til NNPFs kompetansehevende tiltak
  • Det er et særlig behov for ytterligere forskning om begrunnelser for og virkninger av forebyggende tiltak

– Selvsagte ting som har sviktet

– At politiet må ha ansvaret for utdanning av eget personell, at man må følge reglene som gjelder økonomiske overføringer til organisasjoner, at man må tilstrebe å unngå misforståelser rundt hvem man representerer. Det er selvsagte ting som har sviktet i etatens forhold til denne foreningen, sier riksadvokaten til NRK.

– Hvorfor har det sviktet?

– Det er et godt spørsmål, det svarer ikke rapporten ut. Og jeg føler det blir vanskelig å spekulere i, det er mange forskjellige synspunkter, begynner Maurud:

– Jeg tror nok det har en viss sammenheng med at oppfatningen om målsetningene for norsk narkotikapolitikk har vært så samstemte i veldig mange år: En nullvisjon om narkotika i det norske samfunn og at en forutsetning for å få dette til er høy oppmerksomhet, kriminalisering og straff.

Les også Får kritikk i ny rapport: Tidligere politidirektør ga 100.000 i gave til rusforening

Tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård holder innlegg på utdanningskonferansen i 2016.

– Men å følge statens økonomiregelverk og utdanne eget personell har jo egentlig ikke noe med narkotikapolitikk å gjøre?

– Nei, det er nettopp det det ikke har. Men det er ikke gitt at man har oppfattet NNPF som en narkopolitisk organisasjon. På det området har det jo egentlig ikke vært noen uenighet før i de senere år. Det skrives i rapporten at denne foreningen nok først og fremst har bidratt til å fylle et hull som har vært der, nemlig å gi kompetanse og opplæring til dem som skal etterforske narkotikasaker.

Les også Justisdepartementet advarte om rolleblanding – har gitt 1,2 millioner kroner til konferanse

Vidar Refvik

Var selv medlem i 25 år

Da Maurud ble statsadvokat i 1995 ble han «sterkt oppfordret» til å melde seg inn i organisasjonen for å få faglig påfyll.

Det gjorde han – og ble værende fram til debatten om rusreform rundt 2020.

– At NNPF hadde en tydelig narkotikapolitisk profil hadde jeg egentlig ikke reflektert særlig rundt før den narkotikapolitiske diskusjonen for få år siden skjøt fart, og det ikk opp for meg at jeg slett ikke var enig i en del av spørsmålene de arbeidet for politisk. Og da ville jeg ikke være medlem lenger.

Les også Kritiske til Riksadvokatens narkogransking: – Blir mer som en stikkprøve

Politiet i arbeid.

Da Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til rusreform, oppsto det en debatt om hva slags virkemidler politiet kan bruke for å oppklare mindre narkotikasaker.

Riksadvokaten sendte ut et rundskriv og presiserte at politiet ikke kunne bruke virkemidler som blodprøver, ransaking av person og mobil for å finne ut om noen har brukt narkotika, eller har det på seg.

Presiseringen har blitt omstridt. Senere undersøkte embetet hvor utbredt feiltolkningen av loven var.

I Rolleforståelsesutvalgets rapport stilles det også spørsmål ved om NNPFs opplæring av politiansatte, blant annet i dopingkriminalitet, kan ha ført til at politiet i mange år har gått lenger enn riksadvokaten sier de har lov til å gjøre.

Les også Mener NNPF kan ha lært politifolk feil om ransaking

Marius Dietrichson og Katrine Holter

– Dette med uriktig bruk av tvangsmidler og så videre. Jeg vet ikke om det er noe man skal gi NNPF skylda for alene altså. Ikke minst vi som representerer påtalemyndigheten.

– I rapporten dro man linjer mellom NNPFs opplæring av politiet i doping og eventuelle misoppfatninger av ransakingsregelverket. Ser du de linjene?

– Jeg må tilstå at jeg har aldri satt meg inn i det opplæringsprogrammet der. Jeg har ikke hatt anledning til å gjøre det. NNPF og utvalget er vel heller ikke helt enige om hva som har blitt formidlet og ikke formidlet, og det er mer en sak for PHS å rydde opp i, svarer riksadvokaten.

AKTUELT NÅ