Hopp til innhold

Tidligere leder jobbet med NNPF-kurs i Politidirektoratet

I to år var den private foreningen leid inn for å kurse politiet i doping. En av dem som behandlet saken i Politidirektoratet var Øyvind Buraas – tidligere leder i organisasjonen.

Politidirektoratet

Ifølge Politidirektoratet fikk de sju ansatte «anledning til å holde opplæring i sin arbeidstid internt i politiet».

I to år holdt den omdiskuterte rusorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) kurs i doping for politifolk i hele landet.

Korrespondanse NRK har fått innsyn i viser at politifolk med fremtredende verv i NNPF har sittet på alle sider av bordet i dialogen om kursene – både som ansatte i direktoratet, og som ledere av NNPF.

NNPF har ingen formell tilknytning til politiet, men båndene mellom organisasjonen og politiet skal granskes. 80 prosent av medlemmene i den narkotikapolitiske organisasjonen jobber i politiet.

1. februar 2017 mottok Øyvind Buraas en e-post fra daværende leder i NNPF, Christian Stoutland, og daværende generalsekretær Lars Holmen.

Stoutland skulle få jobb i Politidirektoratet i september samme år, men på den tiden jobbet han fortsatt i det som het Hordaland politidistrikt.

I mars 2017 var det Stoutland som sendte søknaden om penger til NNPFs utdanningskonferanse, som direktoratet har støttet siden 2001.

Buraas var politiinspektør i Politidirektoratet i februar 2017, og har tidligere vært leder av NNPF. I 2017 var han fortsatt varamedlem i styret til foreningen.

Det var ikke første gang den tidligere NNPF-lederen håndterte NNPF-saker for Politidirektoratet.

Etter at flere politidistrikt sammen med NNPF arrangerte arrangementer for en narkotikafri skole i 2016, var det Buraas som samlet inn erfaringer de ulike politidistriktene hadde gjort seg.

NRK forklarer

Dette er NNPF-saken

Dette er NNPF-saken

Hva er NNPF?

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) beskriver seg selv som narkotikapolitisk. Organisasjonen består hovedsakelig av ansatte i politiet, men også ansatte i Tollvesenet, Forsvaret, påtelemyndigheten, Kriminalomsorgen og andre kan være medlemmer i organisasjonen. 

Dette er NNPF-saken

Er NNPF en del av politiet?

Både Politidirektoratet og NNPF sier at de ikke har noen formell tilknytning til hverandre. Samtidig har NRK omtalt at Politidirektoratet mellom 2001 og 2018 har gitt pengestøtte til foreningen utenom tilskuddsordningene direktoratet har forvaltet. Politiet har også trukket medlemskontingenten til NNPF-medlemmer rett fra politilønnen. Det er en ordning eksperter sier vanligvis er forebeholdt fagforeninger. NNPF er ikke en fagforening.

 

Flere medier har dessuten omtalt organisasjonens samarbeid med kommuner, utelivsbransje og politi flere steder i landet. Enkelte bransjefolk som var en del av de etterhvert omdiskuterte utelivsavtalene har sagt at de ikke alltid forsto forskjellen på politi og NNPF. 

 

Justisdepartementet har i perioden 1994-2013 gitt foreningen 1,2 millioner kroner til samme konferanse som Politidirektoratet. Pengene ble tatt fra budsjettet som politiet skulle ha brukt på drift. 

Dette er NNPF-saken

Hva sier politiet om dette?

Politiet bestemte seg for at de vil granske båndene mellom seg selv og NNPF. Først sa Politidirektoratet at granskingen skulle bli intern, men etter press fra kritikerne ble granskingen ekstern.

 

Etter enda mer press besluttet Politidirektoratet å be Justisdepartmentet om å utpekte utvalgets medlemmer, og bestemme mandatet deres. Utvalget, som er ledet av Anne-Mette Magnussen ved Høgskolen på Vestlandet, leverte sin rapport 11. januar.

Dette er NNPF-saken

Har det vært rolleblanding?

Utvalget mener at politiet og NNPF ikke har vært tydelige nok på rollene sine, og at politiet ikke har fulgt sitt eget regelverk for økonomi og habilitet. Dette mener utvalget er problematisk.

Utvalgets hovedinntrykk er at politiet ikke bevisst har brutt regelverket, men at bevissthet rundt reglene som gjelder og når reglene kommer til anvendelse, har vært for svak.

Her er noen av rapportens viktigste funn:

  • Politiet og Justisdepartementets utbetalinger til NNPF har ikke vært i tråd med økonomiregelverket
  • Politiet har hatt for lite fokus på rolleblanding, og ikke kontrollert at reglene om bierverv har vært etterlevd
  • Medlemskap i NNPF har noen ganger vært en forutsetning for å få fordeler som politiansatt – lønn og opprykk i etaten har vært knyttet til NNPFs kompetansehevende tiltak
  • Det er et særlig behov for ytterligere forskning om begrunnelser for og virkninger av forebyggende tiltak

Kan ikke sitte på begge sider av bordet

E-posten Buraas fikk i 2017 inneholdt en erfaringsrapport fra dopingkursene som NNPF hadde holdt for politiet.

Sju NNPF-instruktører, blant dem Christian Stoutland, hadde i to år brukt arbeidstiden sin i politiet på å undervise politiet – for NNPF. Oppdraget fikk de av Politidirektoratet.

Ifølge Politidirektoratet fikk de sju ansatte «anledning til å holde opplæring i sin arbeidstid internt i politiet».

Ekspert på forvaltningsrett, Jan Fridthjof Bernt, mener det i utgangspunktet går fint at politiet lånte ut egne ansatte vederlagsfritt.

– At politiet tilbyr – vederlagsfritt – å stille noen av politiets tilsatte til rådighet som foredragsholder på kurs arrangert av denne foreningen, må i utgangspunktet være OK, og her var det vel tale om et ganske ukontroversielt tema, sier Bernt til NRK.

Jan Fridthjof Bernt

Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Samtidig understreker Bernt at et slikt samarbeid må skje i ryddige former.

– Det må ikke være slik at ledende personer fra NNPF så å si sitter på begge sider av bordet ved at de er medvirkende ved direktoratets beslutning om å gi slik bistand til disse kursene, sier Bernt.

Christian Stoutland har tidligere sagt til NRK at han sa fra seg alle verv i NNPF i 2017. Årsrapportene til organisasjonen viser imidlertid at han var styremedlem fram til 2019.

I 2018 var det Stoutland som sendte invitasjon til Justisdepartementet om å delta på utdanningskonferansen til NNPF, viser innsyn NRK har fått.

– Når det gjelder videre styreverv må jeg korrigere tidligere uttalelse. På landsmøtet i 2017 ble jeg valgt inn videre som styremedlem for en periode, noe som arbeidsgiver også var kjent med og som da ikke ble vurdert som problematisk. Jeg hadde en passiv rolle i NNPF, skriver Stoutland i en e-post til NRK.

Videre opplyser Stoutland at deltok på en fagdag i arbeidstiden sin, og henviser til Politidirektoratet.

Politidirektoratet avventer granskingen

Buraas ønsker ikke å kommentere saken, og viser til Politidirektoratet. NRK har stilt en rekke spørsmål til direktoratet, blant annet om hvem som var ansvarlig for samarbeidet med NNPF i denne saken.

Det ønsker de ikke å svare på, men viser til utvalget som skal granske bindingene.

– Mandatet for dette arbeidet er ikke klart, men vi regner med at kursvirksomhet er eksempler på forhold som utvalget vil se nærmere på. Politidirektoratet ønsker derfor ikke å gå inn i detaljer rundt denne saken nå, men avvente de fakta som utvalget bringer på bordet, skriver de i en e-post.

Statsadvokat Geir Evanger

Geir Evanger er statsadvokat og nestleder i NNPF.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Spørsmål om kostnader knyttet til kursene ønsker direktoratet heller ikke å besvare.

I et innsynssvar til NRK skriver imidlertid direktoratet at de regner med at NNPF dekket kostnader utenfor ordinær arbeidstid.

I svarbrevet heter det også at Politidirektoratet ikke er kjent med at fagdagene medførte kostnader for politiet, «utover at noen tjenestepersoner ble stilt til rådighet som instruktører for politiets egne mannskaper».

Nestleder Geir Evanger i NNPF sier de er stolte av dopingprosjektet.

– Vi har holdt en rekke kurs for politiet og vi mener at politiet har blitt bedre rustet til å avdekke straffbar bruk av dopingmidler og opprette saker om dette, hvilket er avgjørende for at det skal oppnås en allmennpreventive effekt slik lovgiver ønsker, skriver Evanger til NRK.

Her hadde NNPF dopingundervisning

Dette er lista over alle stedene NNPF holdt dopingkurs for ansatte i politiet. Ytterligere to kurs ble holdt i 2017, ifølge erfaringsrapporten.

Foto: Skjermbilde

Var pådriver for lovendring

I 2013 vedtok Stortinget endringer i legemiddelloven. Bruk og besittelse av dopingmidler ble ulovlig.

I årsrapporten fra 2013/2014 skriver NNPF at de «har vært en pådriver for denne lovendringen, og har hatt tett dialog med Riksadvokatembetet i denne anledning».

Men medlemmene til NNPF syntes ikke de hadde nok kompetanse på området, ifølge årsrapporten til NNPF.

Det fortalte daværende generalsekretær Lars Holmen også til Dagsrevyen i 2014. Flere i innslaget var medlemmer i foreningen.

Innslag på NRK Dagsrevyen 9. juni 2014.

Arbeidet med å lage et opplegg for politiet satte i gang kort tid etter innslaget i Dagsrevyen. På den tiden ble Øyvind Buraas, som senere fikk jobb i Politidirektoratet, konstituert som leder i NNPF.

Skjermbilde tatt 29.07.21
Foto: Skjermbilde

Året etter sendte Roll-Matthisen brev til Agder, Hordaland, Oslo, Rogaland og Sogn og Fjordane politidistrikt. Fædrelandsvennen har tidligere omtalt brevet.

Roll-Matthisen opplyser til NRK at han ikke er medlem i NNPF nå, og ikke var det i 2015. Han utelukker ikke at han har vært medlem på et tidligere tidspunkt.

I brevet ble de fem politidistriktene bedt om å låne bort sine ansatte til NNPF helt gratis. Flere av de sju ansatte har og har hatt fremtredende verv i NNPF.

«Det er Politidirektoratets syn at NNPF sitt arbeid vil bidra til kompetanseheving i politidistriktene. For å formidle dermed kunnskapen ut i politidistriktene er NNPF avhengig av fagressurser i enkelte politidistrikt som allerede besitter den nødvendige kompetansen», heter det i brevet.

Har du tips eller innspill til hvordan vi kan jobbe videre med denne saken? Send en e-post her, eller kontakt meg på mobil/Signal + 4741462909.

Anbefalte kurs for hele straffesakskjeden

Ifølge erfaringsrapporten som altså ble skrevet to år senere, var de sju instruktørene en del av arbeidsgruppa som utformet opplegget man skulle bruke for å undervise politiet.

Et medlem i NNPFs svenske søsterorganisasjon SNPF, deltok også i gruppa.

NNPF mottok prosjektmidler fra Helsedirektoratet og presenterte opplegget sitt for Politidirektoratet i april 2015, ifølge en årsrapport.

Politidirektoratet anbefalte at hele straffesakskjeden deltok i opplæring. De satte Riksadvokatsembetet på kopi når de anbefalte NNPF-kurset til politidistriktene og særorganene i politiet.

I søknaden som NNPF tidligere sendte Helsedirektoratet for å få pengestøtte, skrev de at medlemmene deres trengte kurset for å bli bedre i jobben, og i sitt frivillige arbeid.

NNPF ville at blant annet «de juridiske betraktninger belyses bedre, spesielt forholdene rundt mulighetene for å intervenere ved mistanke (vurdering av grenser for skjellig grunn, jfr strpl (jamfør straffeprosessloven, journ.anm.)».

Selv var NNPF fornøyde med innsatsen sin mot doping. «Et av suksesskriteriene har vist seg å være at hele straffesakskjeden i politi/påtale gis samme opplæring», skriver organisasjonen i årsrapporten fra 2016. Christian Stoutland var leder i NNPF på den tiden.

Christian Stoutland

Christian Stoutland jobber nå i Politidirektoratet. Han var tidligere leder i NNPF.

Foto: Stian Røkenes

Ifølge årsrapporten fra året før hadde han en sentral rolle i dopingprosjektet. Til NRK sier han imidlertid at han ikke hadde det.

– Jeg deltok helt i starten på utarbeidelsen av dopingopplæringen, men var ikke sentral i arbeidet. Detaljer rundt utarbeidelsen av dopingopplæringen og innholdet her må dere ta med NNPF, sier Stoutland til NRK.

«Samtlige steder der opplæring har blitt gitt har hatt en økning i antallet saker og kunnskap om dopingproblemet i sine nærområder», heter det i erfaringsrapporten.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT