Hopp til innhold

Reagerer på timingen for ny oljeleting: – Arrogant

Mens Høyesterett og Stortinget ser nærmere på tidligere oljeleting i Barentshavet, åpner regjeringen for nye felt. Flere har advart mot stor klimarisiko.

West Hercules

Riggen West Hercules under boring i Barentshavet i 2013.

Foto: Equinor / Ole Jørgen Bratland

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Det er viktig å utforske alle de åpnede områdene av norsk sokkel, også de mindre kjente områdene, skiver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Det er særlig Barentshavet som skal utforskes i 25. konsesjonsrunde. Åtte av de totalt ni områdene som lyses ut ligger her.

Områdene er videre delt inn i 136 leteblokker. Mange av dem ligger opp mot iskanten i nord.

60 prosent av dem ligger i det som Miljødirektoratet vurderer som særlig verdifulle og sårbare områder.

Kart som viser de nyutlyste leteblokkene i Barentshavet i 25. konsesjonsrunde.

Kart som viser områdene i Barentshavet som omfattes av 25. konsesjonsrunde. Nye leteblokker i rødt.

Foto: Illustrasjon / Oljedirektoratet

Nye tillatelser deles ut neste år

I konsesjonsrunden inviteres oljeselskapene til å søke om å få lete i de nye områdene. Staten bestemmer så hvem som får lete hvor. Planen er at tillatelsene skal være delt ut i andre kvartal neste år.

Dersom et selskap finner noe i sitt område, får det rett til å utvinne petroleum derfra.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier nytt leteareal er i tråd med regjeringsplattformen og Stortingets ønsker.

Equionorhøring i stortinget

Olje- og energiminister Tina Bru (H).

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Om lag 200 000 personer er sysselsatte enten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Norge. Nye funn er avgjørende for den videre aktiviteten for å skape ringvirkninger, lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping i hele landet og inntekter til fellesskapet, sier Bru i pressemeldingen.

Venter på klimadom i Høyesterett

Utlysningen av 25. konsesjonsrunde skjer samtidig som Høyesterett vurderer om 23. konsesjonsrunde var i strid med grunnlovens miljøparagraf.

Den skjer også mens kontroll- og konstitusjonskomitéen vurderer å åpne sak i forbindelse åpningen av Barentshavet sørøst for oljeleting.

B_WQdM1aoJU

Silje Lundberg er leder i Naturvernforbundet.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Jon Christian Fløysvik Nordrum sier symboleffekten av å gjøre utlysningen nå er svært uheldig.

– Det kan oppfattes som arrogant at dette utlyses uten at man venter på Høyesterett og kontroll- og konstitusjonskomiteens behandlinger. Det er tale om fundamentale beslutninger som vil påvirke fremtidige generasjoner. Da bør man i det minste ta seg tid til å avklare vesentlige premisser før man gjør en slik beslutning. Hvorfor sånt hastverk?

Også Naturvernforbundets leder, Silje Lundberg, reagerer på regjeringens timing.

– Her venter vi på dommen fra klimasøksmålet i Høyesterett. Likevel er regjeringen så frekke at de skynder seg å lyse ut rekordmange oljeblokker, også innenfor våre mest sårbare områder i Arktis.

Greenpeace' leder, Frode Pleym, mener noe er pill råttent i prioriteringene til regjeringen:

– Stortinget venter fortsatt på svar på en rekke spørsmål de har sendt Olje- og energidepartementet om oljeutvinning i nord. Det er helt utrolig at regjeringa prioriterer å lyse ut nye oljeblokker i denne situasjonen.

Også stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er svært kritisk.

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Regjeringens oljeplaner er gambling med klima, natur og penger. Her legges det opp til at vi skal spille russisk rulett med viktige naturverdier som fisk og sjøfugl. Absolutt alle miljøfaglige advarsler mot oljeboring er overkjørt, sier Haltbrekken.

Stor klimarisiko

Under høringen om 25. konsesjonsrunde advarte Miljødirektoratet:

«Vi kan ikke se at klimarisiko er vurdert. (...) Miljødirektoratet savner en redegjørelse for hvilke samfunnsøkonomiske vurderinger som er lagt til grunn for den foreslåtte utlysingen.»

Direktoratet mente regjeringen burde regnet mer på ulike scenarioer: FNs klimaavtale og EUs grønne deal kan gi store endringer i etterspørselen etter olje og gass. Og dette må Norge regne inn i beslutningene.

Direktoratet påpekte også at flere av leteblokkene ligger i områder med sårbare fugle- og dyrearter.

Direktoratet vil ikke kommentere den politiske beslutningen overfor NRK.

– Risikerer store tap

Sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, Thina Saltvedt, sier at oljeetterspørselen mellom 2030 og 2035 kan være halvparten av dagens nivå.

– Vi risikerer å bruke av fellesskapets penger som vi aldri får igjen. Og Barentshavet er ikke ett av de områdene som så langt har vist mest lønnsomhet, sier hun til NRK.

Thina Saltvedt, Nordea

Sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRK har tidligere avslørt at oljedepartementet under Senterparti-politiker Ola Borten Moe holdt tilbake et notat om at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne gi milliardtap.

Saltvedt peker også på Klimaomstillingsutvalget, ledet av Vidar Helgesen. Det anbefalte å kun dele ut lisenser nær eksisterende infrastruktur.

– Utlysningen strider mot denne anbefalingen. Det er veldig dyrt å bygge ny infrastruktur og det vil øke risikoen for at det blir ulønnsom med petroleum i Barentshavet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger