Hopp til innhold

Stortinget ber om innsyn i interne e-poster

Kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget vil vite hvem som visste hva rundt det omstridte notatet i Barentshavet sørøst-saken. Komiteen spør også om loven er brutt.

West Hercules

BARENTSHAVET: Oljeriggen West Hercules under leteboring i Barentshavet på en godværsdag.

Foto: Equinor / Ole Jørgen Bratland

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Onsdag 4/11: Saken er oppdatert med hele listen med spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomitéen.

– For SVs del handler dette om det som ser ut som instrukser fra departementet nedover til fagfolkene der man ber om å få bestemte råd. Dette kunne potensielt villede Stortinget om den faktiske økonomiske risikoen ved å åpne området for oljevirksomhet, sier stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) til NRK.

Freddy Øvstegård er stortingsrepresentant for SV

VIL GRANSKE: Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV).

Foto: Hallvard Norum / NRK

Han er SVs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Tirsdag bestemte komiteen seg for å stille spørsmål til regjeringen i Barentshavet sørøst-saken. Spørsmålene går til ansvarlig statsråd, som i dette tilfellet er olje- og energiminister Tina Bru (H).

Dette er normalt første skritt på veien mot å åpne kontrollsak.

I forrige uke omtalte NRK en hittil ukjent analyse skrevet av Oljedirektoratet (OD) i 2013. Denne omtalte i klartekst risikoen for at olje og gass i området kunne være ulønnsomt å utvinne.

Notatet nådde imidlertid aldri Stortinget som var i ferd med å åpne området for leteboring. Interne e-poster viser at ansatte i Olje- og energidepartementet var opptatt av å ikke «snakke ned» Barentshavet sørøst.

– Vi kommer til å be om å få selve rapporten og all korrespondanse rundt den oversendt, sier Øvstegård.

Dette vil komiteen ha svar på

Etter at NRK snakket med Øvstegård, har komitéen landet på flere spørsmål man ønsker å stille Bru. Blant annet vil komitéen vite hvem som tok beslutningen om å ikke sende notatet til Stortinget, om loven er brutt og om det finnes liknende tilfeller.

Listen med spørsmål fra komitéen er som følger:

  1. Komiteen ber om å få oversendt notatet med verdivurderingen, samt eventuelle andre relevante notater og arbeidsnotater i samme sak.
  2. Komiteen ber om innsyn i korrespondansen mellom direktoratet og departementet relatert til disse notatene.
  3. Etter statsrådens kjennskap og de tilgjengelige dokumenter; har lovverk og regelverk for forvaltningen og informasjonsplikt til Stortinget blitt overholdt i denne saken?
  4. Er statsråden kjent med at liknende informasjon ikke har blitt videreformidlet til Stortinget i senere saker fra departementet?
  5. Er statsråden kjent med vurderingene som ledet til at verdivurderingen av Barentshavet sørøst og Jan Mayen utarbeidet i direktoratet ikke skulle inngå i departementets utkast til ressursrapport?

Kan gå mot høring

Flere stortingspolitikere mener OD-notatet burde vært forelagt Stortinget før Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting i 2013. Dette fordi de mener notatet tegner et annet bilde av den økonomiske risikoen enn dokumentene Stortinget fikk i saken.

Både SV og Venstre åpner for at Stortinget gransker saken. Nestleder i komiteen, Høyres Svein Harberg, sier det slik:

Svein Harberg

AVVENTER: Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) vil avvente svar fra olje- og energiminister Tina Bru (H).

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det er helt naturlig at komiteen stiller spørsmål om det som har kommet fram. Så får vi se på svarene hvordan vi kan håndtere saken videre, sier han til NRK.

– Er det sannsynlig at komiteen åpner sak?

– Det synes jeg er tidlig å si. Men det synes vanskelig for en sittende statsråd å si hva en tidligere regjering har gjort av interne vurderinger.

Harberg antyder dermed at komitéen må spørre andre enn olje- og energiminister Tina Bru (H) for å komme til bunns i saken.

Da må det i så fall åpnes høring.

Mener Stortinget fikk all relevant informasjon.

Daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) mener på sin side Stortinget fikk all relevant informasjon før åpningen av området i 2013.

Han mener informasjonen i OD-notatet og dokumentene Stortinget fikk ikke skiller seg vesentlig fra hverandre:

Ola Borten Moe (Sp) var i 2013 Olje– og energiminister i den rødgrønne regjeringen.

SLÅR TILBAKE: Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Foto: Audun Braastad / NPK

– Kjernen i dette er at før man åpner et område, vet man ikke hva som er der. Det gjør det nesten umulig å komme med en verdifastsettelse av hva som eventuelt er der, sa Moe til NRK i forrige uke.

Han hevder OD-notatet nå blir tillagt en vekt det ikke fortjener.

– Dette er en litt sånn skinndebatt der dem som alltid er imot olje mener at det er begått forferdelige feil, men de er jo imot olje om det lønner seg også, sa Moe.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger