– Gaza-blokaden er en utmattelseskatastrofe

Norsk Folkehjelp reagerer sterkt på at Utenriksdepartementet ikke vil si at Gaza-blokaden er ulovlig. – Blokaden er en kollektiv avstraffelse mot befolkningen i Gaza, noe som er i strid med folkeretten.

PALESTINIANS-ISRAEL/ Palestinians ride boats in the Mediterranean Sea off the coast of Gaza City

UVISST: Det er fortsatt uvisst om Gaza-flåten i Aten kan seile mot Gaza, slik den gjorde i fjor.

Foto: SUHAIB SALEM / Reuters

Det sier konstituert generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Orrvar Dalby til NRK.no.

Dalby reagerer sterkt på at Utenriksdepartementet ikke vil si at Israels blokkade av Gaza ikke er i strid med folkeretten.

UD begrunner dette med at det ikke lenger er noen humanitær krise i Gaza, og at det «ikke er illegitimt av Israel å hindre at våpen kommer inn i Gaza».

Orrvar Dalby

UTMATTELSESKATASTROFE: Konstituert generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Orrvar Dalby, kaller Gaza-blokaden en «utmattelseskatastrofe».

Foto: Werner Anderson/Norsk Folkehjelp

Vil ikke svare ja eller nei

Utenriksminister Jonas Gahr Støre bekrefter overfor NTB at han ikke ønsker å kalle blokaden for ulovlig,ettersom situasjonen på Gazastripen ikke kan kalles en humanitær krise.

– Vi mener at en blokade som fører til lidelser og humanitær krise for befolkningen, er i strid med folkeretten, men så er spørsmålet om det er slik i dag.

Varetilgangen har økt, og situasjonen er blitt bedre, men blokaden er fortsatt uakseptabel, sier Støre til NTB.

Han nekter å svare et klart ja eller nei på spørsmålet om blokaden er i strid med folkeretten.

– Slik er ikke verden. Det er ikke UDs oppgave å rangere prinsippene i Folkeretten. Israel oppfatter at de er i væpnet konflikt med Hamas på Gazastripen og frykter våpensmugling og rakettangrep. Folkeretten åpner for den type kontroll i væpnede konflikter, sier Støre.

Orrvar Dalby i Norsk Folkehjelp vil ikke gå så langt som å si at Utenriksdepartementet feiltolker folkretten, men understreker at han er skuffet over UDs holdning.

– Men jeg kan i alle fall si at vi har en annen oppfatning. Dette er en kollektiv avstraffelse, noe som er i strid med folkeretten, sier Dalby til NRK.no.

Jonas Gahr Støre

VIL IKKE SVARE: Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke si at Israels blokkade er i strid med folkeretten.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Ikke tiden for «finjuss»

Dalby mener det nå er viktigere å uttøve politisk press mot Israel, enn å bedrive «finjuss».

– Dette er ikke tiden for finjuss. Det har vært en oppfatning internasjonalt at denne blokaden er i strid med folkeretten, sier Dalby. Han synes ikke UDs begrunnelse om at det ikke er illegitimt å av Israel å hindre at våpen blir bragt inn i landet, er god nok.

– Det kan være et synspunkt som trekkes inn i en fortolkning. Men det er et faktum at 1,5 millioner mennesker rammes blir kollektivt avstraffet som følge av blokaden. Over halvparten av disse mottar humanitær hjelp. Det er snakk om en verdighetskrise, sier Dalby.

«Utmattelseskatastrofe»

I fredagens Klassekampen sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Marian Naqvi, til avisa at det ikke er en humanitær krise i Gaza, og at man derfor ikke kan si at blokaden er folkrerettsstridig.

– Selv om vi ikke ser en akutt nødkatastrofe, er dette 10 år med gradvis avstenging og store humanitære problemer. Vi mener dette er en utmattelseskatastrofe, sier Dalby.

Klassekampen melder at Sveriges konservative regjering har et mer kritisk syn enn Norges rødgrønne regjering på spørsmålet om blokaden er i strid med folkeretten.

– Slik det svenske Utenriksdepartementet ser det, er blokaden Gaza ikke forenlig med folkeretten, sa Robert Rydberg, sjefen for svensk UDs Midtøsten-avdeling, til de svenske Gaza-farerne i mai.

Til Klassekampen bekreftet svensk UD sist uke at dette er Sveriges holdning.

Dalby har ingen formening om hvorfor to naboland tolker folkeretten forskjellig.

– Jeg trodde det var en internasjonal forståelse fra det internasjonale samfunnet at dette ble tolket som umoralsk og ulovlig. Dette tyder på en ny tolkning fra Norges side, sier Dalby.

Kritiserer blokaden

I Klassekampen presiseres det at Norge kritiserer Israels blokade av Gaza, men mener at den humanitære situasjonen er blitt så mye bedre at blokaden ikke er folkerettsstridig.

– Det er ikke illegitimt av Israel å hindre at våpen kommer inn i Gaza. En kan ikke uten videre si at livsnødvendige varer ikke kommer inn til området. Til tross for at det er en vanskelig situasjon, er det nå ikke en humanitær krise i Gaza. Man kan derfor ikke si at blokaden er folkrettsstridig, sier kommunikasjonsrådgiver Marian Naqvi til Klassekampen.

UD understreker samtidig at situasjonen i Gaza og den begrensede tilgangen til området er politisk uholdbar, og fører med seg en betydelig isolasjon av Gazas befolkning.

Folkerett omhandler i utgangspunktet rettsforholdene mellom selvstendige stater – de mellomstatlige rettsforhold, men vil i visse tilfeller også omhandle rettsforholdene mellom individer og stater, og mellom organisasjoner og stater.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger