Hopp til innhold

NHH-professor kritiserer Norges Bank: – Vi vet ikke om det er interessekonflikter

NHH-professor Guttorm Schjelderup mener vi fortsatt ikke vet om det er interessekonflikter knyttet til Tangens disposisjoner i skatteparadis. SV kritiserer Norges Bank for manglende undersøkelser.

Nicolai Tangen

Nicolai Tangen sier til NRK at det vil gis fullt innsyn og være full åpenhet om hans disposisjoner til Norges Bank.

Foto: Nina E. Rangoy / NTB scanpix

– Man har mistet all tillit i tilsettingsprosessen, og det hele virker veldig inkompetent, sier Schjelderup.

Han mener Norges Bank ikke har foretatt grundige nok undersøkelser i forkant, og mener også at ansettelsen av Tangen er i strid med lovverket ved at Tangen ble holdt utenfor den fullstendige, offentlige søkerlisten.

Guttorm Schelderup

NHH-professor Guttorm Schjelderup.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det virker ikke som at ansettelseskomiteen har forstått at Tangens selskaper, formue og fondsplasseringer innebar potensielle problemstillinger som kan dukke opp som følge av dette når han blir ny sjef for Oljefondet. Kanskje har de lent seg for tungt på hodejegerfirmaet som neppe har kompetanse på dette feltet, sier han.

Ansettelsen av Nicolai Tangen har fått flere til å stille spørsmål, blant annet fordi Tangens fond er registrert på skatteparadiset Cayman-øyene. Slike investeringer er det minimal åpenhet rundt.

Mandag kunne NRK fortelle at Norges Bank ikke har sett Tangens fullstendige klientlister, og at de ikke har etterspurt fullt innsyn om klienter, investeringer eller innbetalt skatt.

Den manglende innsikten som NRK har belyst, er også noe av det viktigste representantskapet i Norges Bank nå vil ha flere svar om.

Torsdag ettermiddag ble det offentliggjort hvilke spørsmål representantskapet har oversendt Norge Banks hovedstyre. Det første spørsmålet de stiller, lyder som følger:

«I hvilken grad har hovedstyret fått innsyn i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og økonomiske forhold? Er det etter hovedstyrets mening uavklarte forhold og hva gjøres for sikre fullt innsyn?»

Gransker ansettelsesprosessen

Norges Bank svarer på kritikken fra Schjelderup ved å vise til redegjørelsen som de la ut mandag om ansettelsen av Nicolai Tangen.

– Norges Banks representantskap har nå varslet at de vil be Norges Banks hovedstyre redegjøre for prosessen som førte frem til ansettelsen av ny daglig leder for Norges Bank Investment Management. Vi ser fram til å kunne gi en slik redegjørelse, og viser for øvrig til at sentralbanksjef Øystein Olsen tidligere har kommentert ulike sider av kritikken som fremkommer her, skriver presseansvarlig Bård Ove Molberg i en e-post.

I går møttes representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, til et ekstraordinært møte hvor de krevde flere svar sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Vi har fått en redegjørelse fra sentralbanksjefen som vi ba om, også er det naturlig at det er en rekke spørsmål som kommer og det er noen spørsmål som vi har bedt om å få en skriftlig tilbakemelding på. Når det skjer skal representantskapet møtes igjen hvor dette behandles, sa Brodtkorb til NRK.

Lover fullt innsyn

Nicolai Tangen skriver i en e-post til NRK at åpenhet om hans disposisjoner er en selvfølge, og at arbeidet mellom compliance-avdelingene i Norges Bank og AKO Capital begynte tirsdag og vil ta noen uker.

– Når arbeidet er ferdig vil det naturligvis gis fullt innsyn og være full åpenhet, skriver han.

– Som tidligere nevnt vil min trust oppløses, og midlene blir overført til den veldedige stiftelsen AKO Foundation som er registret i England. Denne stiftelsen er regulert av Stiftelsestilsynet i England på vanlig måte. Fondsandeler og andre verdipapirer flagges hjem til Norge, og vil bli fullt beskattet.

Innebærer det at du vil gi Norges Bank innsyn i alle stiftelsesdokumenter og selskapsavtaler?

–Ja, Norges Bank får innsyn i alt de vil av avtaler og dokumenter, det er de holder på med nå sammen med compliance folkene i AKO Capital, skriver Tangen.

– Vet ikke om interessekonflikter

De siste 15 årene har Tanget drevet og eid hedgefondet AKO Capital i London, med registrerte selskaper i skatteparadisene Caymanøyene og Jersey.

I 2002 opprettet Tangen AKO Trust på Jersey. Norges Bank skriver i sin redegjørelse at denne trusten nå vil bli oppløst, og at midlene vil bli tilført den veldedige stiftelsen AKO Foundation.

Når man oppretter et trust i et skatteparadis, er det en privat avtale mellom advokat og den som oppretter trusten. Truster er i utgangspunktet ikke kjent for offentligheten, og hvordan de fungerer bestemmes av et stiftelsesdokument som offentligheten ikke har tilgang til med mindre den blir gjort tilgjengelig av den som har opprettet trusten.

Schjelderup mener det derfor er viktig at Nicolai Tangen legger frem disse dokumentene.

– Vi vet ikke om det er interessekonflikter slik det er nå. Det kan vi ikke gjøre før han legger frem stiftelsesdokumenter og selskapsavtaler. Det burde ansettelseskomiteen i Norges Bank krevd å få innsyn i, men det gjorde de ikke, sier Schjelderup.

Les også: Chartret fly for over 13 millioner til luksusseminar

Mener tilliten er svekket

Også finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, reagerer på ansettelsesprosessen, og mener det ikke har blitt vist nok forståelse knyttet til hans formue og selskaper i skatteparadis.

Kaski

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Det er helt avgjørende å få fullt innsyn i stiftelsesdokumenter, plasseringer og i hele selskapsstrukturen. Det må det være full åpenhet rundt. Vi må vite om Tangen har betalt den skatten han skulle, for at vi skal ha tillit til ham som oljefondssjef.

Hun mener tilliten til Norges Bank er svekket som følge av prosessen.

– Tilliten til Norges Bank er ikke veldig stor i forbindelse med jobben som er gjort i forbindelse med ansettelsesprosessen. Tilliten er også svekket på grunn av sentralbanksjefens uttalelser om skatteparadis. Vi forventer langt mer av sentralbanksjefen i disse spørsmålene, sier hun.

– Ikke godt nok

Banken skriver i redegjørelsen at det er avklart med hovedstyre at Nicolai Tangen fortsatt skulle ha eierandeler i Ako, og at han vil organisere sin tilknytning slik at den er i tråd med Norges Banks etiske regelverk.

Samtidig kommer det frem at compliance-avdelingen i Norges Bank er i dialog med Tangen for å sikre etterlevelse av regelverket.

– En hemmelig avtale mellom Tangens compliance avdeling og Norges Bank er ikke godt nok. Norges Bank har ikke bare mistet tillit, men også vist inkompetanse i prosessen. Et sentralt spørsmål i det videre blir derfor om det om det er mulig å få den nødvendige transparens som stillingen som sjef for våre sparepenger krever, sier Schjelderup.

AKTUELT NÅ