Hopp til innhold

Norge har aldri vært rikere – samtidig går halvparten av kommunene i underskudd

Oljefondet er smekkfullt, likevel sliter norske kommuner tungt. Frp kaller det for Sp sitt svik. Sp svarer med at Frp har selektiv hukommelse.

Norge går så det griner.

Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet som det populært kalles, har nå en verdi på over 17.000 milliarder, eller 17 billioner kroner.

Hadde vi fordelt det på hver eneste nordmann, ville rundt 3,1 millioner kroner tikket inn på sparekontoen vår.

Samtidig som Oljefondet aldri har vært større, går nær halvparten av norske kommuner i underskudd.

Det viser ferske KOSTRA-tall, som leveres hvert år av SSB.

Men hvordan kan norske kommuner ha så dårlig råd, når Norge håver inn penger?

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg mener at regjeringen må tåle kritikk for dette.

– Jeg mener tallene viser Senterpartiets svik, sier han.

Store underskudd i Nordland og Troms

Den siste tiden har de idylliske turistkommunene Moskenes og Vågan i Lofoten vist til blodrøde tall.

Moskenes har truet med å slå seg selv konkurs hvis de ikke får økonomisk nødhjelp av staten. De har et merforbruk på 140 millioner kroner i år.

Vågan, med administrasjonssenter i Svolvær, trodde de skulle gå 35 millioner i minus. Fasiten ble 75 millioner. De innrømmer at Robek er neste steg.

I Tromsø kommune økte underskuddet på tre måneder fra 50 til 259 millioner. Frp krever at det settes i gang en gransking av hvorfor underskuddet ble femdoblet.

Harstad gikk også med et kraftig millionunderskudd. Flere frykter for skolenedleggelser etter et underskudd på 84 millioner kroner.

De nye tallene viser at de på ingen måte er alene.

Kommunenes gjennomsnittlige driftsresultat har falt fra 3 prosent i fjor til 0,8 prosent i år.

I fjor leverte 68 kommuner et negativt driftsresultat, men i år har dette tallet økt til 157 kommuner.

Det er en økning fra 19 prosent i fjor til 43,8 prosent i år.

Frp: – En fallitterklæring og et svik

Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og nestleder i kommunalkomitéen på stortinget mener dette er en fallitterklæring og et svik fra Senterpartiet spesielt.

Erlend Wiborg stortingsrepresentant for Frp.

– Det er helt meningsløst at verdens rikeste stat skal øke inntektene sine når det går på bekostning av næringsliv, folk flest og kommuneøkonomien, sier Erlend Wiborg stortingsrepresentant for Frp.

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

– AS Norge går så det suser og Staten har aldri hatt høyere inntekter noen gang i historien. Samtidig har vi sett at vanlige folk har fått vesentlig dårligere økonomi, og næringslivet sliter med historisk høye skatteøkninger.

Dette sier han nå også synes på kommuneøkonomien.

– De sliter historisk økonomisk. Nå går det ut over tjenestene. Nå går det ikke bare ut over privatøkonomien, men også det offentlige.

Les også Ikonisk lofotkommune er fullstendig skakkjørt: – Vi er konkurs. Bankerott

Hanna Sverdrup

– Er dette bare Senterpartiets feil mener du? De har vel ikke full kontroll på rentenivået?

– Det er mange faktorer som spiller inn, men når regjeringen øker skatter, avgifter og drivstoffpriser er det et valg de tar.

Les også Over hundre kommuner tar opp kampen for en jevnere fordeling av pengene

Brunla ungdomsskole

Kommunal- og distriktsministeren: – Selektiv hukommelse

Men kommunal- og distriktsminister Erling Sande i Sp er ikke enig. Han mener de er i ferd med å bedre kommuneøkonomien med sin politikk.

Frp har som vanlig selektiv hukommelse, sier han.

Sande sier det første Senterpartiet og Ap gjorde høsten 2021, da de tok over, var å styrke kommunene med 2,5 milliarder kroner.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande sier at det har vært gode men nøkterne kommuneopplegg som har sørget for at kommunesektoren har klart seg gjennom perioden med høy lønns- og prisvekst.

Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Han avviser ikke at kommunene samlet sett fikk et svakere resultat i 2023 enn i 2022. Samtidig mener han resultatene i gjennomsnitt har vært gode de siste årene.

Nå mener han de er i ferd med å lykkes i å få prisveksten ned, og at renta vil følge etter.

Les også Turistkommunen er Noregs fattigaste: – Får ikkje inntekt av naturen

Reinebringen i Moskenes kommune. Et stort og bratt fjell over en liten bebyggelse med hus, er ikledd hvit snø. Og i forgrunnen står turister på rekke og rad med kameraer.

– Det kommer til å bety mye for kommunene.

For kommunal- og distriktsministeren viser tallene at forskjellene mellom kommunene har økt.

– Vi er derfor i full gang med å gå gjennom av inntektssystemet for kommunene, og jobber for å gjøre endringer som gir en bedre fordeling av inntektene enn det som er i dag.

Les også Ett år med lakseskatt: – Oppdrettsnæringen tjener gode penger

Folk arbeider ved merdene på Kvarøy Fiskeoppdrett. Det er gjell i bakgrunn.

To hovedgrunner til utviklingen

Helge Eide er områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS.

Han sier at det totale bildet for Norge er at velferdstjenester blir levert med rimelig grei kvalitet og at velferdstilbudet samlet sett er godt.

– Du kan ikke si at alt er «såre vel», men du kan heller ikke si at man står på avgrunnens rand, for det gjør ikke Kommune-Norge.

Det er likevel grunn til å være bekymret over at netto driftsresultat har blitt såpass mye svakere i løpet av kort tid.

Helge Eide, områdedirektøren for samfunn, velferd og demokrati i KS.

– Jeg tror veldig mange kommunepolitikere opplever at det er veldig krevende å prioritere, sier Helge Eide i KS.

Foto: KS

Eide trekker frem to hovedgrunner til utviklingen:

  • En sterk vekst i pleie- og omsorgsutgifter.
  • De høye rentene som belaster kommunebudsjettene kraftig.

Det som blir viktig nå, ifølge Eide, er at rentene ikke fortsetter å vokse kraftig.

– Fordi veldig mange kommuner har påtatt høye investeringer og har derfor høy gjeld, og det vil svi kraftig hvis rentene fortsetter å stige.

Frp: Ikke løsningen å ta rike og gi til fattige kommuner

I januar skrev NRK om at over hundre kommuner tok opp kampen for en jevnere fordeling av skatteinntektene.

Men det mener ikke Wiborg er løsningen.

– Behovet er stort i alle kommuner. Jeg er mer opptatt av å se på hvordan vi kan få styrket kommuneøkonomien uten å ta fra en kommune og gi til en annen.

Les også Færre arbeidsplassar vert flytta ut i distrikta

Førde sentrum

I tillegg mener han at nye oppgaver som stortinget pålegger kommunene må bli fullfinansiert. Men senterpartiets Sande mener utfordringene i utgangspunktet handler om at kommunene har brukt penger på flere ansatte i helse og omsorg, slik at flere eldre har fått gode tjenester.

Les også Vil kun bosette om lag halvparten av flyktningene de blir bedt om: – Vi mangler ansatte

Ordfører i Fauske, Marlen Rendall Berg.

Helge Eide i KS mener det blir viktig for regjeringen å ta høyde for veksten i helse- og omsorgstjenester når de skal fastsette inntektsrammene til kommunene neste år, som skjer via politiske vedtak i Stortinget.

Og at disse ikke bare kan forklares av flere eldre.

– Til såkalt brukere med store behov for ressurser og tjenester, de vokser kraftig. Det er først og fremst yngre brukere.

Les også Kirsten betalte eiendomsskatt for hytta til fremmed kvinne i seks år

Kirsten Davidsen betalte for mye eiendomsskatt til Bodø kommune.