Hopp til innhold

Asker kan bli skatteparadis

Det politiske flertallet i Asker kommune vil gjøre som Bø i Vesterålen, og kutte formuesskatten.

Tett med båter i Middagsbukta i Oslofjorden i slutten av mai i fjor.

Fra Middagsbukta i Asker i slutten av mai i fjor.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Nå skal eksterne konsulenter undersøke konsekvensene av å kutte eller fjerne skatten.

Historisk sett har Asker kommune hatt mange innbyggere med store formuer. Det har betydd mye for kommunekassa.

I 2022 utgjorde den kommunale andelen av formuesskatten 526 millioner kroner, over fem prosent av kommunens inntekter.

Nå vurderer det politiske flertallet i kommunen å følge eksempelet til Bø i Vesterålen og kutte den, skriver Klassekampen.

Også innbyggerne i Asker tror forslaget kan være bra for kommunen:

Folk i Asker om redusert formueskatt

– Det er bra at det blir lavere skatter og at det kan føre til at rike folk flytter til Asker og bidrar, sier Martine Sandstrand

Folk i Asker om redusert formueskatt

– I utgangspunktet er jeg positiv til forslaget. En reduksjon i formueskatten kan jeg godta. Samtidig må vi alle bidra til at vi får de velferdstjenestene vi skal ha i kommunen, sier Mari-Ann Randulf.

Folk i Asker om redusert formueskatt

– Hvis de som sitter i kommunestyret vil fjerne formueskatten så er det nok en god grunn til det. Men hvis de skal øke andre kostnader for å fjerne skatten så er jeg ikke for å fjerne den, sier Frank Tofta Leppert.

Folk i Asker om redusert formueskatt

– Jeg som næringsdrivende syns dette er et godt forslag. Fordi det koster å drive fortetning og når man har eiendommer man ikke kan selge unna for å betale skatt blir det tungt, sier Per Fossum

Folk i Asker om redusert formueskatt

– Det er et godt forslag. Det er et tema som har vært oppe tidligere og folk er opptatt av formueskatten, sier Geir Lerstein

Folk i Asker om redusert formueskatt

– Jeg syns det kan være interessant å få det vurdert. Vi må få opp næringsvirksomheten, hvis det kan bidra til at flere vil etablere seg i Asker så er det flott, sier Terje Ingdahl.

Kan være positivt for kommunen

Ordfører i Asker kommune, Lene Conradi mener det kan være positivt for kommunen.

– Dagens formuesskatt er næringsfiendtlig. Den gjør at næringslivet flytter ut. Ikke bare ut av kommunen, men også landet. Det er veldig uheldig, sier Conradi.

Samtidig poengterer hun at de ikke vil innføre kuttet hvis det fører til dårligere økonomi for kommunen.

– Vi er først og fremst opptatt av å finne ut hva slags konsekvenser et slikt grep får for kommuneøkonomien.

Lene Conradi, ordfører i Asker (H) avbilda 22. mars. Conradi har på seg en lys grønn jakke og ser litt skuffa ut.

Ordfører i Asker kommune, Lene Conradi sier at de først og fremst skal se på muligheten av kuttet, og hvordan det påvirker kommuneøkonomien.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Vil hindre at flere gjør som Røkke

Tonje Lavik Pederssen, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Asker, fremmet forslaget.

Forslaget ble vedtatt med støtte fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Pederssen tror og håper at flere personer med stor formue vil synes det er attraktivt å bosette seg i Asker dersom formuesskatten reduseres.

Tonje Lavik Pederssen

Tonje Lavik Pederssen, gruppeleder for Frp i Asker, sier det er viktig at utredningen blir gjort av eksterne konsulenter, slik at de får alle fakta på bordet.

Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

– Vi ser flere eksempler på at næringsliv, arbeidsplasser og verdier blir flyttet ut av landet på grunn av regjeringens fiendtlige skatteregime. Vi har ikke tid til å vente på en ny regjering, så da må vi gjøre grep lokalt, sier Pederssen.

Blant dem er Kjell Inge Røkke, som flyttet fra Asker til Sveits.

Med det forsvant over hundre millioner kroner av inntektene til kommunen.

– Vi har en mulighet til å drive smartere, omstille og effektivisere. Jeg håper, hvis vi klarer å redusere formuesskatten, at flere vil etablere seg i Asker. Det vil skape positive ringvirkninger for hele regionen, sier Pedersen.

Konglungen

Kjell Inge Røkke skattet tidligere til Asker kommune. På halvøya Konglungen i Asker ligger hans tidligere bolig.

Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

– Også kommunen med størst forskjeller

– Å tilrettelegge for næringsliv handler jo også om andre ting vi driver med.

Det sier Anders Nordmo i Asker SV.

– Som kommuneplanarbeidet, ungt utenforskap for å få flere i arbeid. Det er viktigere å ha fokus på det enn å redusere formuesskatten.

SV stemte sammen med Arbeiderpartiet, MDG, SV, Rødt og Senterpartiet mot forslaget i kommunestyret i desember.

Gruppeleder for Asker Arbeiderparti Ivar Granum, er redd skattekuttet vil øke forskjellene i kommunen.

Han mener Asker trenger alle skatteinntektene de kan få.

– Man må huske at selv om Asker og Bærum er blant de rikeste kommunene i Norge, er de også kommunene med størst forskjeller, sier han, og legger til:

– Det betyr at forskjellene øker til enhver tid, når formuesskatten til de aller rikeste også skal justeres ned.

Kuttet 40 millioner i velferd for å spare penger

– Vi mener man heller må trygge de viktige velferdsoppgavene man har i kommunen, og se på muligheten for å øke inntektene, sier Nordmo.

I fjor høst varslet nemlig kommunedirektøren at 2024 blir et tøft år for Asker.

I oktober i fjor sa kommunedirektør Lars Bjerke til Budstikka at kommunen de siste årene har merket en kraftig kostnadsøkning.

I handlingsprogrammet han la fram ble det derfor foreslått å spare 120 millioner kroner i 2024.

Blant annet ville Bjerke kutte 40 millioner kroner innen velferd, og 7,8 millioner kroner i tjenesten Psykisk helse og rus.