Hopp til innhold

Norges Bank har ikke sett Tangens fullstendige klientlister: – Har tillit til hans etiske standard

Norges Bank har kun fått innsyn i noen av klientene til den nye sjefen i Oljefondet. De har ikke etterspurt fullt innsyn om klienter, investeringer eller innbetalt skatt.

Nicolai Tangen

HEDGEFONDFORVALTER: Nicolai Tangen hadde som eier og forvalter en inntekt i 2018 på 1,3 milliarder kroner i AKO Capital. Under finanskrisen fikk fondet oppmerksomhet da de tjente stort på veddemål mot islandske banker.

Foto: Nina E. Rangoy / NTB scanpix

– Vi erkjenner at det er utfordringer og sider ved den type plasseringer og jurisdiksjoner som kan være tvilsomme.

Det svarer sentralbanksjef Øystein Olsen på direkte spørsmål om Norges Bank erkjenner problemene med hemmelighold av eierskap på Caymanøyene.

Likevel ansatte de ny oljefondssjef med som har hatt egne penger i og forvaltet fond registrert i skatteparadiset Caymanøyene.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

STOLER PÅ TANGENS INFORMASJON: Sentralbanksjef Olsen har ikke gjort undersøkelser utover informasjonen han har fått av Tangen.

Foto: Hallvard Norum / NRK

I mars erklærte Olsen at Nicolai Tangen blir den nye sjefen i Statens pensjonsfond utland.

De siste 15 årene har Tanget drevet og eid hedgefondet AKO Capital i London, med registrerte selskaper i skatteparadisene Caymanøyene og Jersey.

– Alle kort må på bordet

At en hedgefondforvalter har forvaltet fond registrert i skatteparadis, får korrupsjonsekspert Eva Joly til å stille spørsmål. Hun spør seg om Tangen er kvalifisert til å drive skatteetisk forvaltning, som er sentralt i Oljefondet.

– Det er et helt galt signal at en så ærefull post går til en mann hvis liv har vært brukt til å minimere skatt. Et av de største problemene land står ovenfor i dag er utfordringene med å drive inn skatt, sier Eva Joly.

Eva Joly

KORRUPSJONSJEGER: Eva Joly vil har svar på om Nicolai Tangen har drevet såkalt aggressiv skatteplanlegging og etterlyser detaljer rundt fondets virksomhet.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

SVs Kari Elisabeth Kaski, medlem av Stortingets finanskomité, mener det er på tide å legge alle kortene på bordet.

– Her har Norges Bank vist en utilgivelig naiv holdning. Vi må ha full åpenhet om investeringene, vi krever innsyn i kundelister og alle bindinger i skatteparadis, og vi anser det som etisk overtramp at en oljefondssjef skal ha interesser i skatteparadis, sier Kaski til NRK.

Hun mener skatteparadis undergravet tillit til skattesystemet.

– Bare at han har hatt så store interesser i skatteparadis gjør ham diskvalifisert til å være sjef i Oljefondet, sier Kaski til NRK.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes, mener riksrevisjonen bør komme på banen.

Bjørnar Moxnes, Rødt

VANVITTIG: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener man ikke kan ha en oljefondsjef med interesser i skatteparadis.

Foto: Ryan Kelly / Ryan Kelly

– Det er helt vanvittig hvis Norges Bank tillater at Tangen fremdeles har interesser i skatteparadis. Riksrevisjonen bør på banen, for å sjekke om noen har brutt de etiske prinsippnene som gjelder i offentlig forvaltning. Det er avgjørende å komme til bunns i bindingene.

Norges Bank: – For oss er Tangen den beste kandidaten

– Jeg har betalt den skatten jeg skal, skriver Tangen til NRK i en e-post.

Det fremgår i dokumenter i det britiske selskapsregisteret at Tangens fond spesialiserer seg på investeringer for selskaper registrert på Caymanøyene. Det bekymrer ikke Norges Bank.

Om AKO Capital i Companies House

SELSKAPSREGISTERET: Det fremkommer tydelig at AKO Capital spesialiserer seg på klienter i Caymanøyene.

Foto: Companies House

– For oss er Tangen den beste kandidaten. Langt på vei deler jeg Joly sitt syn på skatteparadis. Men hun er for skjematisk i sin kritikk av Tangen, sier Olsen.

På Caymanøyene og Jersey tilbys sekretesse, det vil si at selskaper ikke trenger å registrere reell eier i registrene.

I forbindelse med at ansettelsen ble kjent, uttalte Tangen at alle bånd til AKO vil brytes når han begynner i Oljefondet, og at han vil skatte av formuen som i dag ligger i stiftelsen.

I tillegg til diskusjonen rundt Tangens bånd til skatteparadis, har VG i helga skrevet flere artikler om Nicolai Tangens seminar med en rekke samfunnstopper i USA.

Leder i representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, har uttalt til VG at de vil diskutere ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet. Selv sier Tangen til NRK at «det er helt feil» at luksusturen der han inviterte topper i norsk samfunnsliv til USA før han ble ansatt, var smøring.

Intervjuene med Olsen og Joly i denne saken ble gjort før VGs publisering.

Mener Tangen har gitt bred tilgang

– Selv om AKO Capital er pliktet å kjenne sine kunde, byr det på vanskeligheter på Caymanøyene, da den endelige kunden oftest er ukjent, sier Joly, som etterspør en grundig gjennomgang av investeringene til Tangen, slik at det ikke skal hefte noen tvil ved den nye Oljefondssjefen.

En slik grundigere gjennomgang enn de allerede har gjort, har ikke Olsen funnet det nødvendig å gjennomføre.

– Vi har full tillit til Tangen og den informasjonen han har gitt oss. Vi har fått bred tilgang til informasjon om Tangens forretningsdrift og private økonomi, sier Olsen.

Men full tilgang til alle fondets klienter har ikke Olsen fått. De har heller ikke gjort undersøkelser av fondets investeringer og veddemål i markedet, slik Joly etterspør.

– Vi har ikke sett de fullstendige klientlistene, men Tangen har vært åpen rundt fondets plasseringer, sier Olsen.

– Har dere kun Tangens ord eller har dere gjort noen egne undersøkelser?

– Vi har tillit til Tangens etiske standard.

– Hvor trygge er dere på at klientene ikke bruker fondet til å vaske penger?

– Det er vi trygge på så langt det lar seg gjøre. Vi har full tillit til Tangens personlige, etiske standard, og den standard som gjelder for hans forvaltningsselskap, sier Olsen.

Norges Bank har fått en kundeliste fra Tangen som inneholder 50 klienter per 1. mars 2020. Listen inneholder navn over universiteter, veldedige stiftelser og familieselskaper.

Norges Bank kan ikke svare på om Tangen har klienter med skjulte eierskap og ber om at NRK retter spørsmålene til Tangen selv.

– AKO har ikke, og har aldri hatt kunder med skjulte eierskap. Det finnes ekstremt strenge regler for slikt og vi følger selvfølgelig alle regler, uttaler Nicolai Tangen til NRK.

Olsen bekrefter at Norges Bank ikke har etterspurt kundelister tilbake i tid, eller sjekket med andre kilder.

Om skatt: – Han har tilpasset seg som alle andre

I Paris er korrupsjonsjeger Eva Joly kritisk til at Norges Bank lar være å gjennomgå AKO-fondenes investeringer og hva Tangen har innbetalt i skatt.

– Vi må få full klarhet i om pengene skulle vært beskattet i England eller om det kan stilles spørsmål ved hvor pengene ble beskattet. Det er viktig at en sjef i Oljefondet har en moral som ikke kan diskuteres, gjentar Joly.

Også SVs Kari Elisabeth Kaski reagerer på at Norge ikke har gått hardere til verks:

– Norges Bank av alle burde vite hvor skadelige skatteparadiser og denne type hemmelighold er. Det bryter ned samfunnet. At de ikke har bedt om full åpenhet er uforståelig, skriver hun på Facebook.

Hvorvidt Tangen har drevet såkalt aggressiv skatteplanlegging, er ikke undersøkt bekrefter Olsen.

– Vi har inntrykk av at han ikke har drevet aggressiv skatteplanlegging, men han har tilpasset seg som alle andre, sier Olsen.

Såkalt aggressiv skatteplanlegging kjennetegnes ved at den befinner seg i grensen mot ulovlig skatteplanlegging, gjerne omtalt som en gråsone. Ofte tester aggressiv skatteplanlegging grensene for hva som er lovlig, for eksempel ved å benytte skatteregler som er uklare og må avklares i rettssystemet.

Caymanøyene kom på EUs verstingliste for hemmelighold i skatteparadis to uker etter Brexit. Da Storbritannia var medlem i EU fikk de gjennomslag for å holde Caymanøyene utenfor verstinglisten, skriver The Guardian.

– Inntektene mine fra AKO Capital er i form av overskuddet fra AKO Capital LLP. Selskapsenheten er registrert i Storbritannia, og jeg er ansvarlig for UK-skatt på denne inntekten uansett hvor jeg er bosatt og hjemmehørende, uttaler Tangen til NRK, og viser til at han i 2019 betalte 128 millioner pund i skatt.

Tangen har sendt NRK et dokument som beskriver hva AKO Capital mener er myter om hemmelighold og skatteunndragelse.

Norges Bank kan ikke svare om skjult eierskap

Sentralbanksjefen mener det ikke er av interesse å gjennomgå fondets oppsiktsvekkende gode investeringer. Som andre hedgefond har AKO Capital gjort store veddemål mot selskaper, og Tangen er kjent for sin gode teft som har gitt ham og fondet enorme inntekter.

– Det er ikke vår oppgave å gå gjennom lønnsomme investeringer. At investeringene har vært lønnsomme, ser vi som en fordel og ikke et problem, sier Olsen

Etter intervjuet som fant sted på Bankplassen får NRK en e-post som understreker at Tangen har gitt Norges Bank over de 50 største klientene på kundelisten per 1. mars 2020. Verken NRK eller Norges Bank vet hvor mange kunder som ikke står på listen, men fondet forvalter til sammen 167 milliarder kroner.

Joly mener Norges Bank bør gjennomgå Tangen grundigere, før han er på plass i Oljefondets lokaler.

– Oljefondet er kronjuvelene til Norge. Den mannen som skal være ansvarlig for Oljefondet må uten tvil være hel ved. Hvis det hefter noe ved ham kan det skade fondet, sier Joly.

I en tidligere versjon skrev NRK at Tangen i fjor betalte 128 millioner kroner i skatt i fjor. Riktig beløp er 128 millioner pund.

Ugland House, Cayman Island

POSTKASSESELSKAPER: I Ugland House på Caymanøyene har nærmere 20.000 selskaper adresse. Øyene tilbyr sekretesse og mulighet for effektiv skatteplanlegging.

Foto: HO, Reuters / Reuters

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger