Hopp til innhold

Milliardær advarer Høyre: – Som å sette det første heroinskuddet

Milliardær og oppdrettseier Ola Braanaas krever flere svar om skatt på Høyres landsmøte. Hvis ikke mener han næringen bør se til Frp.

Ola Braanaas ved eit oppdrettsanlegg utanfor Byrknesøy

Firda Seafood-eier Ola Braanaas har flyttet fra Gulen til Bø for å betale mindre formuesskatt, og har klare forventninger til Høyre som alternativ til Støre-regjeringen.

Foto: Oddgeir Sæle / NRK

– I likhet med dagens regjering, er utfordringen til Høyre at man ikke har klart å tøyle en stadig større offentlig pengebruk. Istedenfor få lokk på gryta, så koker det over, sier Firda Seafood-eier Ola Braanaas.

I helgen har Høyre landsmøte. Resolusjonskomiteen gikk i går inn for at partiet skal støtte en form for lakseskatt. Spenningen er stor blant oppdrettere om hva slags skatt Høyre vil ha.

– Høyre må gi klart gir uttrykk for partiets holdning til grunnrenteskatten, sier han, og får støtte av oppdrettstopp Roger Hofseth i Hofseth International:

– Jeg synes de svarer veldig politiker-aktig, sier Hofseth.

Les også Høyre-lag vil bygge flere kraftkabler til nord

Ove Horpestad

Tror skatten er for fristende

Flere eldre og færre i arbeidslivet vil sette politikerne i en skvis for å få råd til velferd de neste årene.

Å skattlegge oppdrettere mer anses av økonomer som én av de minst skadelige måtene å tette noe av gapet.

– Hvordan skal politikerne finne penger til flere eldre og færre i arbeid de neste årene om ikke eiere og oppdrettsnæringen skal skatte mer, Hofseth?

– Næringen er et musepiss i verden. Det er et komma på komma. Myndighetene må ta tak i å kutte driftskostnadene i Norge, sier han.

Roger Hofseth.

Roger Hofseth er eier og daglig leder i oppdrettsselskapet Hofseth International i Ålesund.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Braanaas er urolig for at en senere Høyre-regjering ikke vil klare å få ned pengebruken over statsbudsjettet.

– Dersom staten først får stukket snabelen ned i kontantstrømmen til havbruksnæringen, så er det bortimot umulig å reversere. Det er som å sette det første heroinskuddet.

Les også Sunnmøringar startar skatteaksjon

Roger Hofseth og Knut Flakk

Tidligere Frp-statsråd og leder av Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, mener kystopprøret vil innta landsmøtesalen ved Gardermoen i helgen.

– De er drittlei og føler seg sveket, sier han om bedriftseiere og ansatte, sier han.

Pressetreff med finansministeren og fiskeri- og havministeren

Leder av Sjømatbedriftene, Robert Eriksson (t.v.), har selv reist rundt til bedrifter, lokalpolitikere og sentrale politikere det siste halvåret for å tale bransjens syn.

Foto: Javad Parsa / NTB

Eriksson mener Høyre har vært urovekkende tause om hva de selv vil.

– Jeg skulle svært gjerne ønsket at Solberg hadde vært like tydelig på hva hun og Høyre er for når det gjelder lakseskatten, og eierbeskatning for norsk privat eierskap, sier han.

Les også «Kystopprør» i Høyre om lakseskatt: Krever klarere motstand

Lovundlaks sine merder utenfor Sleneset, Lurøy kommune.

Finanspolitisk talsperson Helge Orten i Høyre forstår ikke forvirringen.

– Vi har vært tydelig hele veien på at vi ikke støtter forslaget regjeringen har sendt på høring. Det går både på innretning og omfang, sier han.

Helge Orten på opninga av Nordøyvegen

Finanspolitisk talsperson i Høyre og stortingsrepresentant Helge Orten.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Hva er Høyre for?

– Å ha en god dialog med næringen framover nettopp for å legge til rette for et skattesystem som er bærekraftig. Det vil vi gjøre basert på høring, sier Orten.

– Enkelte sier Høyre har vært vag og lite konkret. Hva sier du til det?

– Det jeg ikke enig i. Vi har tatt klart avstand fra modellen regjeringen la i høringsprosessen.

Les også Nye metoo-saker i Høyre – har tatt fra folk verv og posisjoner

Høyres landsmøte 2022

Skuffet over Høyres formuesskatt

Flere bransjetopper peker også på et annet smertepunkt i skattepolitikken. Høyre har tidligere gått inn for å fjerne formuesskatten helt.

I 2013 var målet å få ned skattesatsen til 0,5 prosent, men de gikk ut av regjering i 2021 med 0,85 prosent skattesats.

Men Høyre tok andre grep som fikk verdiene til å se mindre ut på papiret. De ville at eiere av selskap skulle betale mindre formuesskatt på det Høyre kaller arbeidende kapital.

– Vi er skuffet over at ikke Høyre klarte å komme lenger med noen av de uttalte mål knyttet til skatt når de satt i regjering, sier Braanaas.

Oppdretterne fikk en skattesmell da Solberg-regjeringen gikk inn for verdsettelse av oppdrettskonsesjoner til dagens verdi, istedenfor verdien de ble kjøpt for.

Hofseth mener Høyre gikk imot eget mål om å unngå skatt på innmaten til selskaper da oppdrettstillatelsene ble mer verdt.

– Konsesjon er arbeidende kapital. Det er bare et verdiløst papir, eller et verdipapir utstedt som bare er grunnlaget for at jeg kan produsere, sier han.

Høsten 2020 vedtok Høyre å fjerne hele formuesskatten igjen, men Høyre-leder Erna Solberg sa det ikke var mulig de neste årene.

– Har Høyre blitt et parti som er mer opptatt av å øke skatter enn å kutte i offentlige utgifter, Orten?

– Nei, vi er begge deler. Vi omfordelte cirka 25 milliarder i vårt alternative budsjett, sier Orten i Høyre.

Les også Høgre dobbelt så store i Trondheim

Kent Ranum og Emil Raaen

Ser til Frp

Braanaas mener derimot at Høyre må finne tilbake til kjerneverdiene.

– Slik det ser ut nå er jo både Fremskrittspartiet og Industri og Næringspartiet gode kandidater for dem som vil næring vel, sier han.

Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Frp er enig i at Høyre er på ville veier i skattepolitikken.

– Vi ble veldig overrasket da Høyre la inn samtlige av de voldsomme skatteøkningene til regjeringspartiene, med noen få unntak. Frp vil være garantisten for å redusere skatter og avgifter, sier Limi til NRK.

Hans Andreas Limi, Frp.

Finanspolitisk talsperson og stortingsrepresentant Hans Andreas Limi i Frp.

Foto: Mats Rønning / NRK

Orten i Høyre mener derimot kritikken er urimelig.

– Vi opptatt av å redusere skatt for folk med lave og alminnelig inntekter, vi øker barnetrygden, reduserer formuesskatten og reduserer økningen i arbeidsgiveravgiften som regjeringen legger opp til.

Les også Spetalen ut mot politikerne: – Synet på Norge blir farlig

Pareto Securities Olje og Offshore konferanse

Solberg: – Vi må jobbe sammen med næringen

Høyreleder Erna Solberg sier fredag morgen at hun er opptatt av å jobbe sammen med oppdrettsnæringen for å finne en god modell.

Næringen sier jo selv at de har rom for å betale noe mer skatt, sa hun i «Politisk kvarter» på NRK.

Solberg beskriver oppdrettsnæringen som en av de store fremtidsnæringene i Norge, og vil unngå at veksten foregår i utlandet.

– Vi må unngå å gjøre det samme på 1970-tallet, og lage rammebetingelser som sikrer at veksten foregår innenfor landet.

Mellom 1970-tallet og begynnelsen på 1990-tallet var tillatelser for fiskeoppdrett begrenset til én per bedrift.

Solberg mener den skattemodellen de har på Færøyene er interessant.

Det vil gi samme inntekten som regjeringen har sagt at denne næringen skal betale, men det vil være en sunnere skatt. Den vil være reelt avhengig av lønnsomheten i næringen, og den vil ikke ha de negative tilpasningseffektene, sier Høyrelederen.

Lakseskatten på Færøyene beregnes ut fra estimert driftsresultat for lakseprodusentene.

AKTUELT NÅ