Hopp til innhold

LO-topp tar kampen hos Sp – krever statlig strømselskap

Jørn Eggum i Fellesforbundet oppsøker Senterpartiets landsmøte med fire tydelige strømkrav til egen regjering. Et nytt, helstatlig strømselskap er ett av dem.

Mekling i Industrioverenskomsten

GJENNOMSLAG: Forbundsleder Jørn Eggum og Fellesforbundet jobber hardt for å få gjennomslag for sine strømkrav i regjeringen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi trenger mer kontroll over kraften. Når magasinene er fulle og vi har godt med kraft, så skal prisene være langt lavere enn de er nå, sier Eggum til NRK.

Han leder LO-giganten Fellesforbundet, den største arbeidstakerorganisasjonen i privat sektor. Nå skjerper han kampen for å tvinge fram nye strømgrep for bedrifter og folk flest.

«Vi er ekstremt utålmodige og merker presset fra våre medlemmer»

Jørn Eggum, Fellesforbundet

Første post på programmet er Senterpartiets landsmøte i Trondheim til helgen.

– Vi er ekstremt utålmodige og merker presset fra våre medlemmer. Hvis det går vinter og vår med dette, så er jeg redd for at det blir få rødgrønne kommuner og fylker til høsten, sier han.

Les også Sp-veteranens strømoppgjør: – Folk har mistet tilliten

Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet.

På turné

Eggum reiser selv til Trondheim og Sp-landsmøtet, utstyrt med nyslipte argumenter og en variant av SVs forslag om et nytt, helstatlig strømselskap.

– Det er en god idé å opprette et nytt «Statsstrøm AS» som kan kontrollere Statkraft og være markedsledende på å holde prisene nede, sier Eggum nå.

Tanken er at det nye selskapet ikke skal drive med profitt som mål. I stedet skal det bli så stort og kapitalsterkt at det vil klare å få på plass gunstige avtaler med kraftleverandørene og slik sikre folk og bedrifter lave fastprisavtaler.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Dersom Jørn Eggum nå får med seg Sp, gjenstår bare Arbeiderpartiet for å få flertall – og der sitter LO-toppen selv i sentralstyret.

Foto: Mats Rønning / NRK

Staten skal rett og slett bruke egen markedsmakt til å presse prisene ned, ifølge Eggum.

– Statsstrøm skal selge strøm til bedrifter og husholdninger. Når Statkraft er det største selskapet og er 100 prosent eid av staten, så kan de på mange måter sette prisen også for hva de andre leverandørene kan tilby for å få solgt sin kraft i markedet, hevder han.

SV er allerede med på tanken om et nytt statlig strømselskap. Det var tross alt partiet selv som først foreslo et slikt grep før jul i 2021. Dersom Eggum nå får med seg Sp, gjenstår bare Arbeiderpartiet for å få flertall – og der sitter LO-toppen selv i sentralstyret.

– Vi skal bruke landsmøtevåren godt. Når det gjelder landsmøtet i mitt eget parti i mai, så satser jeg på at vi har fått så store gjennomslag at også Arbeiderpartiet vil gå for dette, sier han.

Les også Statnett struper den omstridde «englandskabelen»

North Sea Link legges på havbunnen mellom Norge og England

60-tallsgrep?

Men også det nye strømselskapet vil måtte forholde seg til markedspriser på strøm, så hvordan skal dette grepet i seg selv gi lavere strømpriser?

– Vi vil ha et toprissystem, der det settes én pris for nødvendig forbruk og én pris for merforbruk, som følger spotprisen eller markedsprisen.

– Et statlig strømselskap – det høres litt 1960-talls ut?

– Det synes jeg ikke. Vi har vært veldig liberale etter at energiloven ble vedtatt i 1991. Jeg tror neppe det var dette de så for seg, de som satt på Stortinget den gang. Dette handler om å ta noe av makten tilbake under folkevalgt kontroll. Det er helt nødvendig.

Peggy Hessen Følsvik, leder i LO og Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og LO-leder Peggy Hessen Følsvik sitter begge i Aps sentralstyre og har sterk innflytelse over regjeringens politikk.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Forslaget er del av anbefalingene fra Fellesforbundets eget kraftutvalg, som la fram sin rapport i slutten av februar.

«Vi skal bruke landsmøtevåren godt»

Da SVs Lars Haltbrekken fikk se at forslaget om et statlig strømselskap sto på lista, ble han svært fornøyd:

– Det ville sikret lavere og mer stabile strømpriser, og samtidig fjernet de mange strømsalgsselskapene som har gjort det til en spesialitet å lure folk for penger, sa Haltbrekken til Børsen tidligere i vinter.

Også Rødts Sofie Marhaug er positiv til LO-initiativet og håper det vinner fram.

Rødt heier på Jørn Eggum. Hvis Sp og regjeringen vil gjøre noe med strømprisene, så må de regulere prisene. Vi er enig i at en kostnadsbasert makspris på vanlig forbruk og høyere pris på overforbruk er et rettferdig og godt forslag, men som regjeringen aldri har tatt skikkelig tak, sier hun.

Les også Støre ut mot makspris – tar kablene i forsvar

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Equinors anlegg på Melkøya

Lunken Sp-topp

Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe, til daglig statsråd for forskning og høyere utdanning, har ledet partiets resolusjonskomité fram mot landsmøtet.

«Et sterkere uttrykk for nasjonal, demokratisk kontroll kan jeg knapt tenke meg»

Ola Borten Moe

I forslaget til strømuttalelse står det ingenting om et nytt statlig omsetningsselskap. Det er en bedre løsning å gjøre som regjeringen nå går inn for, nemlig å utbetale strømstøtte for 90 prosent over 70 øre, time for time framfor som et månedlig snitt.

Da er husholdningene skjermet mot ikke-bærekraftige strømpriser. Vi har kommet dit nå, at det i praksis er Stortinget som setter et tak for hvor høye strømprisene skal være. Et sterkere uttrykk for nasjonal, demokratisk kontroll kan jeg knapt tenke meg, sier han.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Sp-nestleder Ola Borten Moe mener regjeringens svar på strømkrisen er bedre enn kravene fra Fellesforbundet.

Foto: Javad Parsa / NTB

Moe sier det i praksis også er et toprissystem i dag, ved at det ikke utbetales strømstøtte for forbruk som overstiger 5.000 kilowattimer.

Men på grasrota i partiet og blant flere fylkeslag er utålmodigheten stor. En rekke Sp-fylkeslag har fremmet forslag om radikale endringer i strømstøtteordningen på landsmøtet.

Les også Det uunngåelige opprøret

strømprisen

Gjennomslag

I tillegg til det statlige strømselskapet og et toprissystem som skiller mellom nødvendig og overflødig forbruk, vil Fellesforbundet ha makspris på strøm – slik mange i Senterpartiet også har tatt til orde for.

Fellesforbundet støtter også det gamle Sp-forslaget om et eget prisområde for utenlandskablene, som parlamentarisk leder Marit Arnstad tidligere har åpnet for.

På spørsmål om hvordan et slikt grep vil kunne være forenlig med EØS-avtalen, svarer han som følger:

– EØS-avtalen får andre tolke. Men vi mener dette bør la seg gjøre. Andre land har gjort det.

Eggum mener regjeringen har handlet for tregt i møtet med strømkrisen.

– Det er helt nødvendig med endringer som sikrer at bedrifter og folk flest kan planlegge for det de skal betale i strømregning og ikke kvie seg for å åpne postkassen og sitte med jakken på innendørs, sier han.

AKTUELT NÅ