Hopp til innhold

Slik vil Sp-toppen løse strømkrisen

Marit Arnstad vil finne ut om det er mulig å gripe inn i markedet for å få ned prisen på strøm. Politisk regulering vil gjøre markedet mindre effektivt, advarer analytiker.

Strøm, strømpriser, kraft, elektrisitet

GREP: Regjeringen må se på tiltak for å få ned strømprisen, krever Sp-topp på Stortinget.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Til tross for at staten i år har brukt nærmere 50 milliarder kroner på strømstøtte til husholdninger og bedrifter, er de høye prisene en tung bør for mange.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har måttet bruke mye tid på å forklare hvorfor strømmen koster både 4, 5 og 6 kroner kilowattimen, til tross for at det koster 10–12 øre å produsere strøm i Norge.

Nå skisserer Sps parlamentariske leder Marit Arnstad hvilke tiltak regjeringen må se på for å få endret selve systemet. Regjeringen må finne ut om:

  • prisene kan settes på en annen måte i kraftmarkedet.
  • det er mulig å innføre en «to-prismodell», hvor utenlandskablene blir et eget prisområde.
  • eksportkablene til Danmark skal fornyes når de utløper i 2026.

Elkem ASA presenterer 1.kvartals resultat

STUPER: Meningsmålingene i høst har vært tung lesning for Senterpartiets lederduo Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Prising bør endres

Fremfor alt vil Arnstad se på hvordan prisingen gjøres i kraftmarkedet.

– I dag er det sånn at den dyreste energikilden setter prisen for alle andre energikilder. Da blir vannkraften veldig dyr. Dette er en prising som bør endres, hvis det er mulig, slår Arnstad fast.

Sp-veteranen, som har en fortid som olje- og energiminister, tar også til orde for å utrede om det er mulig å opprette et nytt prisområde. Målet er å verne Norge mer mot «prissmitte» fra høye strømpriser i Europa.

– Spørsmålet er om det er mulig å ha en ulik prising på innenlands forbruk og eksport av kraft til utlandet. Det kan for eksempel skje ved at vi etablerer et eget prisområde rundt utenlandskablene, sier hun.

Både SV og Frp har tidligere foreslått nettopp dette. Arnstad mener regjeringen nå bør vurdere om dette er praktisk og juridisk mulig å gjennomføre. Hun viser samtidig til at EU nå har grepet inn i markedet ved å sette et tak på gassprisen:

– Da må vi spørre oss om ikke også vi kan gjennomføre endringer i markedet.

For Norge har blitt for eksponert for det europeiske markedet, mener Arnstad:

– Da må vi spørre om vi skal fornye kablene til Danmark i 2026 eller om vi skal ta denne kraften vekk fra utenlandseksport og heller sørge for at kraften tilflyter det innenlandske markedet.

– Må tenke oss godt om

Kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema consulting peker på flere forhold som gjør det vrient å gripe inn i markedet med politisk regulering.

Og han er ikke i tvil om at mer regulering vil gjøre markedet mindre effektivt:

– Ja, det vil det uten tvil gjøre. Å bygge seg opp en kjempekapasitet som man har bruk for i ett av ti eller ett av femten år, er dårlig bruk av penger.

Et integrert marked med andre land vil derimot øke effektiviteten og redusere kostnaden, påpeker han.

– Betyr det da at prisene da blir høyere, med flere reguleringer?

– Det kan de bli i perioder. Men det er vanskelig å si. Setter man en makspris er det man vil betale, men systemkostnadene kan øke, fordi man må lage et system som har en overkapasitet.

Rennesund tror ikke det er enkle grep som kan tas for å redusere prissmitten.

– Da hadde vi gjort det allerede med de pristoppene vi har sett nå. Det er noe av utfordringen her – det er et komplekst og væravhengig system i Norden.

Et «toprissystem» kan være teoretisk mulig å lage, men Rennesund ser flere innvendinger.

– Man må gjøre det på en måte som i så fall gir lavere priser innenlands. Så skal man også huske på at det er viktig for oss at vi får importert. Det er ikke sikkert vi får import i de periodene vi trenger det, hvis vi lager egne prisområder der, sier han.

En mer politisk regulering vil måtte vurderes opp mot EU/EØS-rettslige forhold. Og EUs pristak på gass er satt så høyt at det «påvirker markedet lite», ifølge Rennesund.

Å kutte kabelen til Danmark kan redusere prissmitten noe, tror han.

– Men vi vil fortsatt være avhengig av prisene på kontinentet, gjennom andre kabelforbindelser vi har.

– Brudd på EØS-avtalen

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Amund Vik fra Ap, sier at både i Europa og Norge diskuterer man hvordan markedet fungerer gitt at prisene er blitt så høye og at gassen ofte setter prisen.

En løsning med kraftområder med forskjellige priser mener imidlertid Vik at ikke er mulig.

– For å få det til må vi begrense kraftflyten til utlandet og det vil være et brudd på EØS-avtalen, sier Vik.

AKTUELT NÅ