Hopp til innhold

Støre ut mot makspris – tar kablene i forsvar

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) advarer mot makspris på strøm, tar utenlandskablene i forsvar og mener deler av strømdebatten er preget av en viss nostalgi.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Equinors anlegg på Melkøya

AVVISER: Statsminister Jonas Gahr Støre har liten sans for forslaget om makspris på strøm. Her fra et besøk på Melkøya i forrige uke.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mandag kom Arbeiderpartiets eget energiutvalg med sin rapport. Den slår fast at regjeringens strømstøtteordning er for dårlig og at det må forbedringer til.

Dette er uholdbart, sånn som situasjonen er for mange folk nå. Det er ulevelig, sa utvalgsleder Kari Nessa Nordtun da hun tirsdag gjestet Politisk kvarter.

Hun sier det haster å forbedre strømstøtten og mener regjeringen må handle i god tid før Aps landsmøte i mai.

Arbeiderpartiets energiutvalg

ÅPNER: Mens statsminister Jonas Gahr Støre avviser makspris på strøm, holder Kari Nessa Nordtun i Aps eget energiutvalg døra åpen for forslaget.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Men i selve rapporten trekker utvalget kun fram momskutt som et konkret forslag til hvordan strømprisen kan reduseres.

Samtidig sier Nordtun at en rekke andre alternativer ligger på bordet likevel. Også makspris.

Vi holder dørene åpne for alt med den ordlyden vi har. Det viktigste er å få regningen ned. Hvilken måte det skjer på, det får være opp til regjeringen å vurdere, sier hun.

Samsending med P2.

Strømdebatten i Ap var tema for tirsdagens utgave av Politisk kvarter.

Ut mot makspris

Fellesforbundets leder Jørn Eggum har tatt til orde for en makspris på 70 øre per kilowattime for vanlige forbrukere. I tillegg vil han ha en fastpris til industrien på mellom 50 og 70 øre, ifølge Klassekampen.

Men da NRK intervjuet statsminister og partileder Jonas Gahr Støre om strømdebatten i eget parti under årsmøtet til Lillestrøm Ap lørdag, argumenterte han tydelig imot forslaget om makspris.

– Makspris tror jeg er en dårlig løsning. Jeg tror det kan føre til en kraftkollaps i Norge, at vi får for lite kraft til behovene vi har, sa Støre.

Etter at rapporten ble lagt fram mandag, sa Ap-lederen til NRK at han lover å lytte til anbefalingene.

– Det er et flatt løfte jeg gir. Det er et veldig godt arbeid de har gjort. Utvalget har vært sammensatt av folk med mye erfaring fra ulike deler av partiet. Så her er det veldig mye godt å ta med oss til landsstyret og landsmøtet, sa Støre, som la til at han ikke ville ta stilling til konkrete enkeltforslag nå.

Flere forslag

Kari Nessa Nordtun sier forslag om å senke innslagspunktet for strømstøtten fra 70 til for eksempel 50 øre også har vært diskutert i Ap-utvalget, i likhet med spørsmålet om makspris.

Det samme gjelder Senterpartiets forslag om et eget toprissystem, der strømmen som selges i Norge er billigere enn den som eksporteres. Samt en mulig omlegging av strømstøtten fra å ta utgangspunkt i månedlig snittpris til for eksempel time-for-time.

Vi har vurdert flere ulike tiltak som bidrar til det samme, nettopp å få regningen ned for folk. Så vi lukker ikke døren for noen av disse tiltakene, sier Nordtun.

Snø og is på strømkabler

KRAFTFORSYNING: Strømdebatten kan øke i intensitet fram mot de politiske landsmøtene om noen måneder.

Foto: SIV KRISTIN SÆLLMANN / NRK

I talen til Lillestrøm Ap lørdag tok statsministeren selv opp energiutvalgets arbeid og strømdebatten som nå raser innad i partiet.

Jonas Gahr Støre på Lillestrøm Aps årsmøte

AVVISER: Jonas Gahr Støre avviste framstillingen fra kritikerne som etterlyser politisk kontroll med strømmarkedet da han talte til partifeller på Lillestrøm i helgen.

Foto: Trygve Heide / NRK

Vi får sikkert diskusjoner om dette, på fylkesårsmøter og inn mot landsmøtet. Det er bra. Sånn skal det være i et demokrati, sa Støre og konkluderte selv:

Svaret på utfordringene vi står overfor, er mer kraft, mer nett og mer enøk!

Ut mot «nostalgi»

At det nå kommer nye krav fra egne rekker om tiltak og handling for å få kontroll over de høye strømprisene, var han forberedt på.

Sentralt står bekymringen fra dem som mener at noe så basalt som strøm er blitt en ren handelsvare på et marked som står fjernt fra så vel forbrukere som politikere. Og som mener krafteksporten fra Norge til Europa bør bremses kraftig.

Les også Noreg gir mindre i straumstøtte enn nesten alle andre i Europa

Kraftlinjen inn mot Kjøllefjord på Nordkyn.

Støre tok et kraftig oppgjør med dette synet i talen til partifellene på Lillestrøm.

Når vi ikke kutter båndene til landene rundt oss, så er dette også et aktivt politisk valg. Det er ingen som har bestemt dette over oss. Vi gjør det fordi vi mener det er riktig for Norge og tjener norske interesser, sa statsministeren.

Markedet er ikke herskeren, men tjeneren i dette som gjelder kraft, fastslo Støre. Som mener deler av strømdebatten er preget av en viss politisk nostalgi.

Det er en nostalgi der ute nå, som sier at vi nå bare må bli ordentlige sosialdemokrater og hensynta oss selv først. Og det har jeg alltid ment at en nasjonal regjering må gjøre. Men det var Einar Gerhardsen som i 1960 sa til Tage Erlander i Sverige at vi bør ha utveksling mellom Norge og Sverige, sa Støre.

Forsvarer kablene

Støre mener det er helt nødvendig med utenlandskabler som sikrer utveksling til Europa.

Hvis du ikke gjør det, i et værutsatt kraftsystem som vi har, må du bygge opp reserver av vann for situasjoner med tørrår. Det vil kreve enorme naturinngrep og være helt unødvendig hvis du kan trekke på fordeler med ulikt vær i nabolandene, sa han.

Jonas Gahr Støre taler til årsmøtet i Lillestrøm Ap

NOSTALGI: Støre mener det er en viss nostalgi som preger strømdebatten.

Foto: Trygve Heide / NRK

Overfor NRK utdypet han resonnementet i etterkant av talen:

Generelt kan vi ha en tendens til å si at det som fungerte på 1950, 60- og 70-tallet skal kopieres i dag. Men det er ikke slik at løsningene som ligger bak oss i tid, er de riktige for det som ligger foran oss. Det jeg er opptatt av å si, er at verdiene som lå til grunn, skal vi ta med oss.

Mener du at de som vil ha en større politisk styring med kraften er politiske nostalgikere?

Det har jeg aldri sagt. Jeg vil også ha stor politisk styring med kraften. Men de som prøver å si at dette bare er overlatt til markedet, de mener jeg tar feil. Det ligger klare politiske valg bak.

Les også Frykter lønnsoppgjøret: – Jeg skal ha pengene mine

Furnes Jernstøperi

Tøffere med EU

En rekke tunge Ap-navn på grasrota og i fagbevegelsen har de siste månedene etterlyst større politisk kontroll med strømprisen.

Krav om å bremse eksporten av kraft ut av landet er blant annet uttrykt av tidligere nestleder Trond Giske, som leder partiets største lokallag, Nidaros, og av den alternative energikommisjonen, der tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla er blant medlemmene.

Les også LO-topp foreslår makspris på 70 øre

Strømmaster, Hakadal

En del i debatten, også i vårt parti, sier vi må være tøffere med EU og utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen. Det har ikke jeg noe imot. Det er vårt ansvar å ta vare på norske interesser. Men det er også i Norges interesse å ha et godt samarbeid med landene rundt oss, sa Støre i talen til partifellene på Lillestrøm.

Furnes Jernstøperi

Fellesforbundets Jørn Eggum (i midten) og Norsk Industris leder Stein Lier Hansen (til høyre) har begge etterlyst nye strømgrep fra regjeringen.

Foto: William Jobling / NRK

Du setter altså ned noen grensestolper foran debatten innad i Ap: EØS-avtalen ligger fast, utvekslingskablene skal bestå og det blir ikke aktuelt med en makspris. Er det rett forstått?

Nå tok du kortversjonen. For på alle områder er jeg opptatt av å se på hvordan vi bruker handlingsrommet i avtalene våre. Men å si at Norge skal klippe seg ut og bare klare seg selv på kraft, er en dårlig løsning. Vi har et værutsatt kraftsystem og vi vil framover trenge mer kraft. Så vi trenger en fornuftig og god utveksling, sier han.

Prissmitte

Arbeiderpartiets energiutvalg slår fast at utenlandskablene også har bidratt til prissmitte, altså at strømprisen i Norge påvirkes av prisene på gass og andre energikilder i Europa.

Utvalgsleder og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun sier dette spesielt har vært tilfellet for de to siste kablene, til Tyskland og Storbritannia. Hun sier Ap og regjeringen bør utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen og andre avtaler samt at det må vurderes tiltak for å begrense denne prissmitten.

Arbeiderpartiets energiutvalg

UTFORDRE: Kari Nessa Nordtun, til daglig Ap-ordfører i Stavanger, mener handlingsrommet i EØS-avtalen må utfordres.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Når det er en sterk negativ konsekvens som følge av utvekslingen og prissmitten som forgår, så må vi se på tiltak for å motvirke det. Det er viktig for oss. Europa vurderer dette allerede. De ser på dette med hvordan gassprisen slår ut på prisen. De vurderer å løsrive det fra prisfastsettelsen. Så dette arbeidet pågår faktisk allerede i Europa, sier hun.

Støre sier til NRK at han er «åpen for gode debatter» om dette med prissmitte og erkjenner at det er en diskusjon om kablene til Storbritannia og en til Tyskland.

Det er en utfordring som vi må se på. Blir vi for mye påvirket av prisene som er der ute? Vi ser nøye på det. Men realiteten er at i høst, da vi fylte opp våre vannmagasiner, så var det de kablene som bidro til at vi fikk kraft inn, sa Støre til partifellene på Lillestrøm lørdag.

Frykter du vedtak på fylkesårsmøtene som går langs helt andre spor enn dem regjeringen så langt har fulgt?

Nå skal de ta sine debatter. Jeg tror debatten blir mer og mer opplyst og at setningen «mer kraft, mer nett og mer enøk» er det svaret vi må gå for, sier statsministeren til NRK.

AKTUELT NÅ