Krever garanti før barnefamilier sendes til Italia

Fra nå av må norske myndigheter få en skriftlig garanti om at familien blir tatt vare på før de sender asylsøkere med barn til Italia.

Justisminister Anders Anundsen

NY INSTRUKS: Justisminister Anders Anundsen og hans departementet kom torsdag med en regelendring som trolig vil føre til at flere barnefamilier får asylsøknaden sin behandlet i Norge.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Bakgrunnen er en dom i den Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) som slår fast at det er i strid med menneskerettighetene å sende sårbare asylsøkere til Italia uten å forsikre seg om at de blir tatt hånd om.

I dag gjør norske myndigheter ingenting for å sjekke at asylsøkere med barn får et trygt sted å bo når de sendes tilbake til Italia gjennom Dublin-avtalen (se faktaboks).

– Flere får behandlet saken her

Allerede i midten av november sendte Utlendingsdirektoratet et brev til Justisdepartementet der de gikk inn for at Norge bør endre praksis som følge av dommen.

Torsdag – fire måneder senere – kom instruksen fra Justisdepartementet:

Som følge av dommen må Norge heretter innhente individuelle garantier før barn eller barnefamilier kan returneres til Italia etter Dublin-regelverket. Dette er nødvendig for å hindre at vi bryter med våre internasjonale forpliktelser.

GI-03/2015 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32

Før dommen falt, engasjerte det norske justisdepartementet seg i saken. De sendte blant annet et brev til EMD der de argumenterte mot at Italia-returer var i strid med menneskerettighetene. Nå går de altså likevel inn for å endre norsk praksis.

Domstolen begrunner sin avgjørelse med at det er en risiko for at et betydelig antall asylsøkere som overføres til Italia, ikke vil få mottaksplass, eller vil få mottaksplass i overfylte mottak uten noe privatliv, eller under uverdige forhold, og at asylsøkende barn er en særlig sårbar gruppe.

GI-03/2015 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32

Ifølge advokat Halvor Frihagen, som er norsk koordinator i et europeisk nettverk for asylrett, vil dette trolig føre til at flere asylsøkere får behandlet saken sin i Norge.

– Definitivt. Italia har ikke kapasitet til å svare på disse henvendelsene. Da må UDI realitetsbehandle sakene her, sier han til NRK.

Advokat Halvor Frihagen

PRESSET: Ifølge advokat Frihagen er mottakssystemet i Italia så overbelastet at de rett og slett ikke har mulighet til å dokumentere at den enkelte asylsøker blir tatt hånd om.

Foto: Anette Andresen

For i Italia er mottakssystemet hardt presset. Tusenvis av flyktninger kommer til Italia med båt over Middelhavet, og menneskerettsorganisasjoner har lenge ropt varsko om at asylsøkere lever under uverdige forhold.

Men dersom båtflyktningene leverer fingeravtrykk i Italia før de eventuelt reiser videre nordover i Europa, sier regelverket at de skal sendes tilbake.

523 fra Norge til Italia

Italia er det landet Norge sender flest asylsøkere «i retur» til. Tall fra Politiets utlendingsenhet viser at 523 asylsøkere ble sendt til Italia gjennom Dublin-avtalen i fjor.

Fra januar til september ble i alt 57 mindreårige sendt til Italia. 29 av dem var fire år eller yngre, og de aller fleste ble sendt tilbake gjennom Dublin-regelverket.

Men dommen fra menneskerettighetsdomstolen har allerede ført til endringer. Siden 19. november, da UDI sendte brev til Justisdepartementet om saken, er totalt 44 saker satt på vent. 15 familier som skulle sendes tilbake til Italia har fått utsatt iverksetting av UNE, opplyser presseavdelingen i UDI.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger