Hopp til innhold

Ap ber regjeringen stanse retur av syrere

Arbeiderpartiet og SV støtter kravene om å gjøre unntak for syriske flyktninger slik at ingen blir sendt ut av Norge fordi de kom til et annet europeisk land først.

Barn reddet av kystvakten i Italia

KREVER UNNTAK: Både SV og Ap vil at regjeringen skal stanse såkalte Dublin-returer av syriske flyktninger som kommer til Norge via andre europeiske land. Denne jenta ble reddet av den italienske kystvakten sammen med over 300 syriske flyktninger i august i fjor. Så langt i år har landet reddet over 50.000 båtflyktninger.

Foto: HANDOUT / Reuters

– Situasjonen i Syria er særskilt, og krever en særskilt tilnærming, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra Arbeiderpartiet.

Eirik Sivertsen. Nordland Arbeiderparti

UNNTAKSSITUASJON: Eirik Sivertsen (Ap) mener regjeringen bør sørge for at alle syrere som kommer til Norge får sin asylsøknad behandlet her.

Foto: Arbeiderpartiet
Karin Andersen (SV)

BYRDEFORDELING: Karin Andersen i SV mener dagens Dublin-avtale har store mangler fordi landene i Sør-Europa sitter igjen med ansvaret for en uforholdsmessig stor del av flyktningene.

Foto: Stig Marlon Weston / SV

Tirsdag morgen fortalte NRK at Norge har sendt ut 177 flyktninger som oppgir at de er fra Syria siden krigen startet i 2011. Grunnen er at de kom til et annet europeisk land først. Etter Dublin-avtalen kan Norge dermed sende dem tilbake dit. Totalt har 262 syrere fått avslag som følge av Dublin-avtalen siden 2011.

Amnesty kaller praksisen pinlig og smålig, og tar sammen med Norsk Folkehjelp og Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) til orde for at alle Dublin-returer av syrere stanser.

Vil ha unntak for syrere

Kravene blir blankt avvist av regjeringen, men både SV og Ap ber nå regjeringen snu.

– Vi må holde fast på prinsippet om å håndtere asyltilstrømninger på en felles, europeisk måte, og her er Dublin-regelverket viktig. Men den særskilte, akutte situasjonen i Syria tilsier at vi bør gjøre unntak. Systemet kan ikke stå i veien for fornuftige løsninger, sier Ap-politiker Sivertsen.

Over 2,5 millioner syrere har krysset grensene i flukt fra bombeangrep, gatekamper og sult. 6,5 millioner er internt fordrevet. Nabolandene tar det store flertallet av krigsflyktningene. Samtidig kommer svært mange syrere som båtflyktninger til Sør-Europa. Selv om de klarer å komme seg nordover til Norge, risikerer de å bli sendt tilbake til land som Italia og Spania dersom fingeravtrykket deres først ble registrert der.

Ifølge Utlendingsdirektoratet er terskelen for å gjøre unntak lagt svært høy. NRK fortalte tidligere i dag om den syriske alenemoren Eman som sammen med sine to, små døtre skal sendes tilbake til Italia, selv om hun har nære slektninger i Norge.

Karin Andersen i SV minner om at Dublin-avtalen ikke forplikter Norge til å sende noen tilbake. Vi velger selv om vi heller vil behandle asylsøknaden her.

– Norge ikke sende asylsøkere tilbake til førsteland. Vi kan, og nå må Norge la være å sende syrere tilbake etter Dublin-reglene.

SV krever ny Dublin-avtale

Hun mener hele Dublin-systemet, som EU-landene, Norge, Island, Sveits og Liechtenstein har forpliktet seg til, bør endres.

– Norge bør ta initiativ til en ny, felles Dublin-fortolkning nå, som vil gi en jevnere ansvarsdeling mellom alle medlemslandene, sier SV-politikeren.

Artikkelen fortsetter under kartet:

Dublin-returer fra Norge

Fra 2008 til 2013 har Italia fått 20.716 asylsøkere «i retur» som følge av Dublin-avtalen, viser tall fra Eurostat. Til sammenligning sendte Italia kun 239 asylsøkere til andre europeiske land i samme periode. Andersen forteller at kritikk av Dublin-regelverket er en gjenganger i Europarådets parlamentarikerforsamling.

– Der har representanter fra Sør-Europa gjentatt og gjentatt at man må få til en politisk endring som gjør at Dublin-reglene ikke blir brukt så skjematisk og kategorisk som i dag. Norge må ta ansvar og behandle flere av de søknadene som kommer til oss, sier Andersen.

– Moralsk ansvar

Så langt i år har Norge sendt 293 asylsøkere i Dublin-retur til Italia. 24 av dem oppgir at de kommer fra Syria. Intet annet europeisk land mottar så mange asylsøkere fra Norge. Samtidig mottar landet rekordmange båtflyktninger. Italia har allerede truet med å la flyktningene reise videre nordover dersom resten av EU-landene ikke bidrar mer.

– Vi må gjøre noe, for den politiske belastningen blir for stor på noen medlemsland. Det kan føre til at flyktninger ikke får den behandlingen de har krav på, samtidig som den urettferdige byrdefordelingen kan styrke høyreekstreme krefter i de europeiske landene, sier Andersen.

Arbeiderpartiet er på sin side skeptisk til å endre prinsippet om at asylsøknaden i hovedsak skal behandles i det første landet asylsøkeren kommer til.

– Dublin-avtalen er et viktig verktøy som gjør at vi i Europa kan ha kontroll over asylsituasjonen, men vi bør gjøre unntak som følge av krigen i Syria. Det er en akutt krise som har forverret seg fra år til år, og vi har et moralsk ansvar til å bidra til å avhjelpe den humanitære krisen, sier Sivertsen.

– Norge må ta større ansvar

Heidi Greni

STORT PRESS: Heidi Greni i Senterpartiet sier den ekstreme flyktningsituasjonen gir et stort press på middelhavslandene.

Foto: Arne Kristian Gansmo

Senterpartiets Heidi Greni sier til NRK at partiet ikke vil avvise forslaget om å stanse Dublin-returer av syrere.

– Men vi har ikke fått diskutert det i partiet ennå. Presset på middelhavslandene er stort nå, og Italia truer med å skrote hele Dublinavtalen. Flyktningsituasjonen er så ekstrem nå at vi må ta disse problemene på alvor, sier hun.

Greni sier partiet ønsker at Norge skal ta et større ansvar for flyktninger fra Syria og viser til tidligere ordninger, da Norge sluttet å returnere flyktninger til Hellas på grunn av store svakheter ved asylsystemet der.

Pressesjef i Venstres stortingsgruppe, Jan Christian Kolstø, sier partiet ikke ønsker å kommentere denne saken nå.

Det har heller ikke lyktes NRK å få en kommentar fra KrF.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT