Hopp til innhold

Omstridd avgift blir fjerna frå nyttår

Frå og med 1. januar 2025 er det over og ut for den ekstraordinære arbeidsgjevaravgifta, melder Dagens Næringsliv.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lova å fjerne den ekstra arbeidsgjevaravgifta før valet neste år.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Allereie i vinter varsla regjeringa at ordninga ville bli skrota ein gong til neste år. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa i februar at avgifta ville bli fjerna før valet neste år, men ikkje når på året.

Men no er det altså klart.

– Vi innførte ei mellombels arbeidsgjevaravgift som ein del av eit ansvarleg statsbudsjett i ei veldig utsett tid. Den var mellombels, og vi starta avvikla av ho i årets budsjett. Ho vil bli fullstendig avvikla frå 1. januar 2025, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Dagens Næringsliv.

Stor motstand

Avgifta blei innført i statsbudsjettet for 2023, og skulle gi inntekter til staten på fleire milliardar kroner.

Norske verksemder måtte betale ekstra arbeidsgjevaravgift for høge løner. Først måtte dei betale 5 prosent ekstra på inntekter over 750.000 kroner.

I årets budsjett blei grensa justert til 850.000 kroner.

Ole Erik Almlid

NHO-direktør Ole Erik Almlid er nøgd med at avgifta har fått ein sluttdato.

Foto: Lise Åserud / NTB

Grepet møtte stor motstand frå LO, næringslivet og NHO.

Administrerande direktør Ole Erik Almlid i NHO er glad for at avgifta blir fjerna heilt.

– Dette har vore ei viktig sak for NHOs medlemmar, og vi har hatt ei klar forventing om at den ekstra avgifta skulle bli kutta neste år, seier han til NTB.

Les også Fleire bedrifter vil erstatte arbeidarar med teknologi: – Dyrare å ha folk i arbeid

Mats Nygaard Johnsen. Daglig leder NSK Ship Design. Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis

SV vil støtte regjeringa

Også budsjettpartnar SV har vore kritiske til innføringa av ekstraavgifta. Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski seier til NRK at dei vil støtte regjeringa i å fjerne avgifta.

– Det er ei god avgjerd av regjeringa å foreslå å fjerne den ekstra arbeidsgjevaravgifta frå og med neste år.

Kari Elisabeth Kaski (Sv)

Finanspolitisk Kari Elisabeth Kaski (SV) vil be regjeringa sjå på nye skattegrep som kan gi omfordeling.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ho seier dette var ei lite naudsynt avgift.

– Dette er ein uheldig skatt på arbeidskraft, som SV har vore imot. Vi vil difor sikre fleirtal for det, på same tid som det er behov for andre skattegrep som gir meir omfordeling, seier Kaski.

Også finanspolitisk talsperson i Høgre, Tina Bru, er glad for at avgifta blir skrota.

– Eg har aldri forstått kvifor denne ekstrarekninga var naudsynt, men det er veldig bra at regjeringa fjernar ho heilt frå og med neste år.

AKTUELT NÅ