– Bevist at tiltalte har oppfordret til terrorrelaterte handlinger

Oslo tingrett har dømt mulla Krekar til fengsel i ett år. Han er dømt for trusler, vitnepåvirkning og oppfordring til terrorhandlinger. Krekars advokat sier at han kommer til å anke.

Mulla Krekar i Oslo tingrett

Under rettssaken nektet Mulla Krekar å svare på om han erkjente straffskyld. Han nektet også å avgi en fullstendig forklaring.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Dommer Heidi Heggdal

Tingrettsdommer Heidi Heggdal mener det er bevist at Krekar har oppfordret til terrorrelaterte handlinger.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

I juni 2010 truet Krekar norske ledere og politikere, blant dem Erna Solberg, med at hvis han blir drept etter å ha blitt tvunget ut fra Norge, vil personen som står ansvarlig også dø.

I denne saken var Krekar tiltalt for uttalelser han kom med på internett samtidig som rettssaken mot ham pågikk da han var tiltalt for trusler mot Høyre-lederen.

Uttalelsene han nå er dømt for omfatter også trusler mot tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, trusler mot tre kurdere som var fornærmet i den forrige straffesaken, samt det tingretten tolker som oppfordring til terror.

Alle uttalelsene Krekar har kommet i taler på nettstedet PalTalk, der Krekar snakker til sine tilhengere.

Aktor hadde bedt om 18 måneders fengsel, men retten landet altså på ett år. Dette kommer i tillegg til de fem årene Krekar ble dømt til i mars.

– Hyller Bin Laden

I dommen mener tingrettsdommer Heidi Heggdal at Krekar i taler på nettet «går langt i hylle kjente terrorister som bin Laden og terroristorganiasjoner som Al Qaida».

«De handlinger tiltalte beskriver som reaksjoner på en uønsket dom, er drap og frihetsberøvelse under særdeles skjerpende omstendigheter (selvmordsaksjoner, knivstikking og kidnapping)», skriver Heggdal, og mener handlingene dermed faller inn under straffelovens paragraf 147 c, første ledd, bokstav a.

Straffelovens paragraf 147 er også kjent som «terrorparagrafen».

«Retten har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er tvil om at tiltaltes budskap må fortolkes som oppfordring til å iverksette drap eller frihetsberøvelse av fortrinnsvis nordmenn, men også eventuelt andre enkeltpersoner eller grupper. Det er ikke et vilkår for straff at terrorhandlingene det oppfordres til begås i Norge.»

– Nærliggende at dette vil bli begått

Retten finner det også bevist at det er en næliggende fare for at terrorhandlinger som tiltalte har beskrevet som eksempler, vil bli begått.

Retten legger stor vekt på terrorforsker Brynjar Lias forklaring, der Lia mente det var sannsynlig at Krekar har et hundretalls dedikerte tilhengere og en større skare sympatisører.

«Etter dette har retten funnet det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte med viten og vilje offentlig har oppfordret til å iverksette terrorrelaterte handlinger som beskrevet i tiltalen i den hensikt å skape alvorlig frykt i befolkningen», skriver Heggdal, og finner at tiltalte er skyldig i å ha oppfordret til terror.

Krekar med forsvarere

Mulla Krekar i Oslo tingrett, med sine forsvarere Arvid Sjødin (t.v.) og Brynjar Meling (t.h.).

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

– Truet kurdere

Retten mener også det er bevist at Krekar har forsøkt å påvirke tre kudere som var vitner og fornærmede i den forrige straffesaken mot ham.

«Jeg sverger på Gud at alle tre er frafalne med en hver Shariadom. Det er plikt for muslimene å drepe dem om det er i Oslo, ikke Oslo», skal Krekar ha sagt i en tale på PalTalk.

Dette skjedde mens de forrige hovedforhandlingene i straffesaken mot ham pågikk i Oslo tingrett. Krekar har også nevnt kurderne i flere andre taler i den samme perioden.

Retten finner dermed at det er bevist at Krekar har forsøkt å påvirke de tre kurdernes vitneforklaringer før den ventede ankesaken i Borgarting lagmansrett.

Det er en av disse kurderne Krekar tidligere har truet, etter at vedkommende la ut en video av brennende koransider på YouTube.

Ledet terrorgruppe

Faraj Ahmad Najmuddin kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han har ledet den kurdiske terrorgruppen Ansar al-Islam. I 2003 ble han utvist fra Norge, men er fremdeles i landet.

I mars 2012 ble mulla Krekar dømt til fem års fengsel for drapstrusler mot flere navngitte personer, men anket dommen på stedet. Han viste da til at han bare forholder seg til sharialovgivning, og viste til ytringsfrihet.

Dommeren påpekte den gang at Krekar hadde sagt: «Det er greit å drepe ham nå» om en navngitt kurder som hadde brent Koranen.

Mullaen avviste at det var en trussel, og sa at han bare hadde forklart hva som er lov i henhold til sharialovene.

Oppfordret til drap

I dommen skriver tingretten:

– Retten har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er tvil om at tiltaltes budskap må fortolkes som oppfordring til å iverksette drap eller frihetsberøvelse av fortrinnsvis nordmenn, men også eventuelt andre enkeltpersoner eller grupper.

Tingretten mener videre at det må legges legges vekt på at den tiltalte oppfordrer til terrorhandlinger under hovedforhandlingen i en sak der han er tiltalt for å ha fremsatt trusler mot myndighetene.

Tiltalte viser etter rettens oppfatning liten respekt for vårt rettssystem, heter det i dommen.

– Anker dommen

Dommen falt på tirsdag og Krekars forsvarer Brynjar Meling sier til NRK den blir anket.

– Mullaen er domfelt for oppfordringer til terror og han er ikke enig i det. Derfor skal saken ankes og skal behandles i Borgarting lagmannsrett i oktober, sier Meling.

Han sier at denne saken må ankes raskt, slik at den kan behandles sammen med dommen fra mars tidligere i år. Det er ventet at begge sakene vil behandles samlet i Borgarting lagmansrett i oktober.

Krekar var også tiltalt for å ha angrepet en TV 2-fotograf, men ble frifunnet for dette punktet.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger