– Krekar har dårlige erfaringer med norsk rettsvesen

Mulla Krekar nektet å svare på noen av beskyldningene mot ham i Oslo tingrett tirsdag. Forsvarerne forklarer at det skyldes dårlige erfaringer med norsk rettsvesen.

Mulla Krekar i Oslo tingrett

Mulla Krekar står nok en gang som tiltalt i en norsk rettssal. Denne gang for brudd på blant annet terrorparagrafen.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Krekar ankom rettssal 828 I Oslo tingrett like før klokken ni, flankert av sine to forsvarere, Brynjar Meling og Arvid Sjødin. Ved sin side har Krekar også en tolk, som oversetter til arabisk.

Retten ble satt like etter klokken 09.15. Det er et titall journalister og fotografer på plass i den romslige rettssalen. Det oppstår en underlig situasjon når dommer Heidi Heggdal leser opp mulla Krekars fulle navn, Najumuddin Faraj Ahmad.

På spørsmål om dette stemmer, svarer Krekar at han nekter å svare på noe i rettssalen, inkludert å bekrefte sine personalia. En kort forvirring oppstår, før aktor begynner å lese opp tiltalen.

– Ikke så virkningsfullt som martyrer

Tiltalen mot Krekar denne gang inneholder blant annet brudd på terrorparagrafen, trusler mot tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, og angrep på et TV-team fra TV2.

Tiltalen tar for seg deler av talen Krekar holdt på nettstedet PalTalk i mars i år, og mye av den første dagen i retten ble viet til å gjennomgå denne. I talen sier Krekar blant annet:

"En mann har på eget initiativ fått tak i en nordmann og han bortfører ham og tar hem med seg og skjuler ham i en kjeller, og da sier han: ”Dere. Jeg sverger at hvis dere fengsler ham i 10 år, vil jeg også holde nordmannen inne i 10 år”.

Og videre:

"Ellers, hva slags nytte demonstrasjoner på gatene her kan ha? Det å samle 2 millioner muslimske demonstranter på gatene her i Europa er ikke så virkningsfullt som å ha og si at 10 martyraksjonister (selvmordsbombere) har kommet seg inn i Europa."

Det er utsagn som dette aktor mener er egnet til å true det norske samfunnet. På spørsmål om Krekar erkjenner skyld, svarer Krekar igjen, via sin tolk:

– Jeg nekter å svare på noe.

– Ikke ment å true

Forsvarer Arvid Sjødin sier i en pause i retten at Krekar har vært i 44 rettsmøter, og at han har dårlige erfaringer med å uttale seg i norsk offentlighet, og legger til at Krekar ikke erkjenner straffskyld.

Forsvarer Meling utdyper.

– Han har erfaring fra rettsapparatet, og mener han ikke blir hørt uansett. Han sier at han ikke har ment å true eller skremme noen. Slik han ser det utleder han bare koranen, sier Meling til NRK.

Meling benytter også anledningen til å skryte av aktoratet.

– Krekar velger å ikke forklare seg, og det har han rett til. Derfor er det bra at aktor spiller av så mye av talene, slik at man får satt det litt i kontekst.

Trusler mot kurdere

Det andre punktet i tiltalen gjelder trusler Krekar skal ha kommet med mot tre fornærmede kurdere i den forrige straffesaken. Aktoratet mener utsagnene var egnet til å påvirke de fornærmede, som også var vitner i saken.

Dommeren konstaterer noe resignert at Krekar heller ikke ønsker å svare på skyldspørsmålet denne gang.

Først etter at anklagene om å ha angrepet en TV2-fotograf, tar Krekar ordet.

– Jeg ønsker å forklare hvorfor jeg ikke ønsker å svare, sier Krekar via sin tolk.

Dommer Heggdal sier at man kan komme tilbake til dette ved en senere anledning. Ifølge Krekars forsvarere vil den tiltalte komme tilbake til dette senere i retssaken.

– Straffbare handlinger

I sin åpningsprosedyre fremholder Bakkevig at aktor mener utsagnene er straffbare, og er egnet til å påvirke viktige deler av det norske samfunnet.

Bakkevig sier likevel at aktor er klar over at truslene i sin ordlyd ikke er åpenbare. Man mener derfor det er viktig å kalle inn terrorekspert Brynjar Lia fra Forsvarets Forksningsinstitutt som vitne.

Bakkevig viser også til utvisningsvedtaket mot Krekar fra 2003, som fortsatt ikke har blitt iverksatt. Etter dette følger en redegjørelse for nyere politisk historie i Kurdistan og Nord-Irak.

Krekar har ledet den islamistisk terrorgruppen Ansar Al-Islam, som var en sammenslåing av flere mindre, ekstemistiske partier i 2001. Ansar Al-Islams hovedmål var ifølge Bakkevig å opprette en egen, islamistisk stat i Nord-Irak.

Etter dette følger Bakkevig opp med å tegne et bilde av en lærd mann, og legger blant annet vekt på angivelige studier i arabisk. Bakkevig bruker også noe tid på gjennomgå tildigere dommer mot Krekar.

Krekar har under store deler av Bakkevigs gjennomgang sittet med ørene dekket av hendene.

Spredt via YouTube

Bakkevig bruker etter hvert en del tid på å forklare hvordan nettstedet PalTalk fungerer. Det er på dette nettstedet Krekar har holdt flere av sine taler, deriblant talene fra mars i år. Dette var under hovedforhandlingene i den forrige straffesaken mot Krekar.

Bakkevig forklarer at Krekars taler vanligivs ble tatt opp, og deretter spredt videre på andre nettsteder, som YouTube.

Bakkevig viser til at uttalelser som oppfordrer til eller øker sjansene for terrorhandlinger er straffbare, i henhold til straffelovens paragraf 147.

– Forfalsker anklager

I talen sier Krekar blant annet at han har «en autoritet blant dem som utfører jihad». Krekar sier også at han selv ville ha returnert til Nord-Irak, dersom det var mulig.

Mullaen hevder også at norske myndigheter og medier har forfalsket anklager mot ham, for å få han fengslet.

«Mindre enn fem prosent av opplysningene de har om meg, stemmer».

Mot slutten av rettsdagen spiller aktoratet av videoen der Krekar går til angrep på en TV2-fotograf, i TV2s studio. Krekar selv rister på hodet, og trekker flere ganger på smilebåndet under avspillingen.

Risikerer seks års fengsel

De angivelige truslene mot Bondevik kom i kjølvannet av den forrige rettsrunden mot Krekar, i mars i år. Krekar ble da dømt til fem års fengsel for terror og terrortrusler. Han anket på stedet.

Krekars advokat Brynjar Meling sa i går til NRK at Krekar ikke erkjenner straffskyld i forhold til tiltalen. Det mest alvorlige tiltalepunktet mot mulla Krekar omhandler straffelovens paragraf 147 c. Paragraf 147 c er en del av terrorparagrafen, og gjelder oppfordring, opplæring eller rekruttering til terrohandling. Dette har en strafferamme på seks års fengsel.

Krekar sitter for tiden varetektsfenglset i Kongsvinger fengsel. Han ble pågrepet 27. mars i år, dagen etter at han ble dømt til fem års fengsel i Oslo tingrett.

Dersom Krekar blir domfelt i denne saken, vil det ifølge Meling trolig bli en samlet ankebehandling for begge sakene i oktober.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger