Aktor ber om 18 måneder i fengsel for Krekar

Aktor la fredag ned påstand om fengselstraff på 18 måneder for mulla Krekar i Oslo tingrett, i tillegg til de fem årene han ble dømt til i mars. Krekar selv nektet å stille i retten.

Krekar med forsvarere

Mulla Krekar, med sine forsvarere Arvid Sjødin (t.v.) og Brynjar Meling (t.h.).

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Den pågående rettssaken mot mulla Krekar i Oslo tingrett inne i sin siste dag. Fredag var det klart for avslutningsprosedyrer i saken der Krekar er tiltalt for brudd på terrorparagrafen, å ha forsøkt å påvirke tre vitner, og å ha angrepet et TV2-team.

Aktor Marit Bakkevig la fredag ned påstand om 18 måneders ubetinget fengsel for Krekar. Straffen, hvis idømt, kommer i tillegg til de fem årene i fengsel Krekar ble dømt til i Oslo tingrett i mars.

– Da har jeg tatt inn at dersom dette hadde blitt pådømt sammen med de andre forholdene, ville vår påstand vært en fengselsstraff på mellom seks og syv år, og det blir totalen nå også, sier Bakkevig til NRK.

Aktor sa i sin avslutningsprosedyre at Krekar er klar over at forholdene han er tiltalt for, er straffbare. Bakkevig la vekt på at Krekar er en velutdannet mann som kjenner norsk lov, og at de angivelige lovbruddene derfor er overlagte.

Bakkevig mener også at Krekar er en mann med stor påvirkningskraft, og sier trusler fra Krekar derfor kan få store konsekvenser.

Går for full frifinnelse

Krekar har hele tiden nektet straffskyld, og forsvarer Meling sier han kommer til å be om full frifinnelse for sin klient.

– Det er ikke overraskende, og i tråd med den holdningen aktoratet har hatt til Krekar-saken, både i forrige rettsrunde og i disse rettsforhandlingene.

– Vi er uenige på en rekke punkter. Vi mener klart at dette ikke er oppfordringer, og at det ikke er grunnlag i bevisene for å trekke de konklusjonene aktor gjør om hva Krekar har ment, sier Meling.

– Tolker seg bort

Han mener aktor burde lagt mer vekt på Krekars uttalelser i retten om at uttalelsene ikke var ment som oppfordringer.

– Ut i fra dette skulle man sett om det var bevis for at man kan se bort i fra det Krekar har sagt i retten, og det er det ikke i denne saken, sier Meling.

Han mener aktoratet i for stor grad har gjort sine egne tolkninger av Krekars uttalelser.

– Man tolker det Krekar har sagt, og så trekker man konklusjoner ut i fra det, ikke ut i fra hva Krekar egentlig har har sagt, sier Meling.

Han viser til at det er lite rettspraksis å se til på dette området, og varsler at det kan bli aktuelt å prøve saken for Høyesterett, dersom det blir nødvendig.

Nektet å stille i retten

Krekar nektet selv å la seg fremstile for retten fredag. Meling forklarer at hans klient ikke ønsket å være i retten fredag, og påpeker at en tiltalt kan bli fritatt etter at man har avgitt forklaring.

– Det er ikke poeng å bære ham til retten, sier aktor Marit Bakkevig til NRK.

Torsdag avga Krekar sin forklaring, en lengre tale om det Krekar oppfatter som motstand gjennom mange år. På et tidspunkt måtte retten ta en pause, etter at Krekar brast ut i gråt. Tidligere i uken ba også Krekar om å forlate rettssalen, under terrorforsker Brynjar Lias forklaring.

Ankesaken etter dommen i Oslo tingrett i mars er berammet til oktober. Da vil også en eventuell ankesak for denne ukens rettssak behandles. Meling sier man går for full frifinnelse også i den saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger