Hopp til innhold

Uenige om fryst Krekar-konto: Nå møtes PST og Sandnes Sparebank i retten

PST mener Sandnes Sparebank ikke var raske nok med å fryse en konto med Krekars navn. Banken er uenig og nekter å godta millionbot. Nå havner saken i retten, som den første av sitt slag.

Mulla Krekar og advokat Brynjar Meling

UTLEVERT TIL ITALIA: Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, hilser på sin forsvarer Brynjar Meling under et fengslingsmøte i Norge.

Foto: Carina Johansen / NTB

I starten av april 2020 opprettet Advokatfirmaet Meling AS en klientkonto i Sandnes Sparebank med navnet «Najmuddin Faraj Ahmad».

Najmuddin Faraj Ahmad (66) er bedre kjent som mulla Krekar.

Krekar var på dette tidspunktet utlevert til Italia, der han hadde blitt dømt til tolv år i fengsel for å ha planlagt terror.

Startet innsamlingsaksjon

Krekar ble utlevert til Italia 26. mars 2020.

I etterkant startet familien til Krekar en innsamlingsaksjon. Pengene skulle gå til å lønne 66-åringens italienske advokat, så han kunne jobbe med ankesaken.

Pengene ble satt inn på kontoen som Krekars norske advokat Brynjar Meling hadde opprettet. Det var opp mot 50.000 kroner på kontoen da Sandnes Sparebank valgte å sperre kontoen.

Begrunnelsen fra banken var at Krekar siden 2006 har stått på FNs sanksjonskomites liste over personer tilknyttet terrororganisasjonen Al Qaida.

PST gav millionbot

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener Sandnes Sparebank ikke var raske nok til å fryse bankkontoen. Derfor gav de banken en bot på én million kroner i november i fjor. Pengene skal gå til statskassen.

PST mener banken unnlot å fryse kontoen i perioden mellom 7. april og 15. mai 2020.

Banken og bankens styre er uenige i vedtaket om forelegg og valgte å ikke vedta forelegget, sier advokat Gunnar Holm Ringen i Advokatfirmaet PwC, som representerer Sandnes Sparebank.

Nå har Det Nasjonale Statsadvokatembetet (NAST) valgt å ta uenigheten til retten.

Tar saken til retten

Statsadvokat Marit Formo

Statsadvokat Marit Formo tar saken til retten.

Foto: Berit Roald / NTB

Straffesaken mot banken starter i Sør-Rogaland tingrett 18. oktober. Den blir da den første saken av sitt slag i Norge.

Frysforpliktelsene er globale forpliktelser for å forebygge terrorisme, og brudd på disse kan i ytterste konsekvens lede til finansiering av terrorhandlinger. Det er derfor viktig at reglene etterleves og at saker som gjelder brudd på regelverket straffeforfølges, sier statsadvokat Marit Formo til NRK.

Bankens forpliktelse til fryse pengene på den aktuelle kontoen følger klart at regelverket.

I forelegget fra PST står det at det i boten er lagt inn strafferabatt, men at den vil bli borte hvis Sandnes Sparebank ikke vedtar forelegget og saken sendes over til domstolen.

I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 1.200.000 kroner og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger, står det videre.

Les også Hemmelig arkiv avslører: Norsk Frp-statssekretær i Krekar-møte i Italia

Krekar med innfelte dokumenter

Banken er sterkt uenig

Advokat Gunnar Holm Ringen

Advokat Gunnar Holm Ringen representerer Sandnes Sparebank i saken.

Foto: Berit Roald / NTB

Advokat Gunnar Holm Ringen sier Sandnes Sparebank har vært svært opptatt av å håndtere saken riktig helt fra starten av.

Banken har fra første treff på sanksjonslisten vært opptatt av å gjøre det som er riktig og fulgt alle råd fra kompetente myndigheter. Midlene på klientkontoen ble gjort utilgjengelig for listeførte fra første innbetaling. Banken er sterkt uenige i å bli ilagt forelegg.

Ringen sier banken fulgte alle rådene de fikk av Økokrim, og deretter Finanstilsynet.

Det er også viktig å understreke at ingen midler har gått ut av klientkonto og selvsagt da heller ikke nådd den listeførte og det har ikke vært risiko for at midlene på klientkontoen skulle kunne bli benyttet til finansiering av terror.

Mulla Krekar har aldri vært kunde i banken, understreker Ringen.

Les også Får ikke betalt Krekars advokat: Banken har låst pengene

Mulla Krekar i fengslingsmøte i Oslo tingrett i juli 2017

Meling skal vitne i retten

Advokat Brynjar Meling

Advokat Brynjar Meling er kalt inn som vitne av Sandnes Sparebank.

Foto: Carina Johansen / NTB

Krekars norske advokat Brynjar Meling raste mot norske myndigheter da NRK først omtalte at pengene på kontoen var låst. Meling anklaget myndighetene for å gjøre det man kunne for å gjøre «justismordet (på Krekar, journ.anm.) komplett».

– I motsetning til det som er lagt til grunn fra norske myndigheters side, så får ikke Krekar fri rettshjelp. Først avslår man hans søknad om fri rettshjelp i Norge, så sender man mannen til Italia. Så beslaglegger man de pengene som er samlet inn til Italia, sa Meling i mai i fjor.

Meling blir et av bankens vitner i rettssaken i Sør-Rogaland tingrett. Han skal fortelle om opprettelsen av kontoen og formålet med den.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra advokat Meling til denne saken.

Statsadvokat Marit Formo avviser at kontoen burde vært unntatt fra reglene om sanksjoner fordi pengene skulle brukes til å betale for Krekars italienske advokat.

Nei, plikten til å fryse gjelder som utgangspunkt fullt ut for alle penger som tilhører en listeført person, herunder også penger til advokatutgifter, sier Formo.

Hun forklarer at Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra frysforpliktelsen, dersom det kommer inn en søknad. Dette kan blant annet gjelde penger som skal gå til betaling for juridisk bistand.

Noen slik søknad eller beslutning forelå imidlertid ikke i dette tilfellet, sier Formo.

I mai avviste Høyesterett i Italia Krekars anke. Det innebærer at terrordommen på 12 års fengsel ble stående.

Les også Mulla Krekar terrordømt i Italia: – Vil ikke la seg utlevere

Rettsbygningen i Bolzano i Nord-Italia

AKTUELT NÅ