Habil Mæland offentliggjør SMS

Lovavdelingen har vurdert Monica Mæland som habil i utnevnelsen av Thorhild Widvey som ny styreleder i Statkraft. Samtidig gir næringsministeren etter for press og offentliggjør SMS-utvekslingen.

Næringsminister Monica Mæland velger å offentliggjøre noen av SMS-ene hun har sendt med Thorhild Widvey. Ministeren står fortsatt på sitt og sier SMS-ene ikke skulle være journalført, men arkivert.

VIDEO: Næringsminister Monica Mæland har i dag lagt frem SMS-ene mellom hun selv og Widvey. Selv om hun bruker ord som "klem", mener hun ikke at de to har et nært forhold.

Justisdepartementets Lovavdeling slår fast at næringsminister Monica Mæland er habil i forbindelse med valget av Thorild Widvey som styreleder i Statkraft.

29. juni i år utnevnte næringsminister Monica Mæland partifelle og venninne, Thorhild Widvey, til ny styreleder i multimilliard-selskapet Statkraft. Etter det NRK erfarer var ingen andre kandidater vurdert for stillingen. Etter NRKs avsløringer ba Mæland om habilitetsvurdering.

– Jeg er glad for at Lovavdelingens uavhengige gjennomgang har kommet frem til at jeg er habil. Min relasjon til Thorhild Widvey er ikke en relasjon som bryter forvaltningslovens regler for habilitet. Den er ikke engang i nærheten av å bryte dem, sier næringsminister Monica Mæland.

– Andre ble vurdert

Mæland forteller på en pressekonferanse at andre kandidater ble vurdert som styreleder. Hun vil ikke gå inn på antall eller hvor mange som ble intervjuet i forbindelse med vervet.

Valget skal ha falt på Widvey fordi hun har solid ledererfaring og kjenner energimarkedet godt, samt at hun er kvinne, noe Mæland mener det trengs flere av i næringslivet.

– Da jeg ba om en habilitetsvurdering etter medieoppslagene, var jeg ikke i tvil om habilitet, men gjorde det fordi det hadde skapt en debatt. Jeg ville avslutte debatten. Jeg er fornøyd med at Lovavdelingen konkluderer tydelig i sin vurdering.

Hun har fått sterk kritikk for at hun utnevnte Widvey, uten å få lovavdelingen i Justisdepartementet til å vurdere om hun er habil eller ikke.

Lovavdelingen har vurdert Monica Mæland som habil i utnevnelsen av Thorhild Widvey som ny styreleder i Statkraft.

BRYTER TAUSHETEN: Se hele pressekonferansen her.

Hemmeligholdt SMS-er

Sist lørdag omtalte NRK SMS-utvekslingen mellom Mæland og Widvey i forbindelse med Statkraft-vervet. Mæland nektet å vise frem innholdet i SMS-ene, med begrunnelsen at meldingene er å regne for «intern saksforberedelse», og derfor kunne unntas offentlig innsyn.

I går kunne NRK avsløre at SMS-ene likevel aldri ble journalført, fordi departementet hevder de ikke er journalpliktige.

Igjen møter Mæland kritikk fra eksperthold. Ifølge jusprofessor Erik Boe ved Universitetet i Oslo er det ingen tvil om at tekstmeldingene fra statsråden til Widvey hører hjemme i postjournalen og skulle vært journalført.

Ombestemte seg

Mæland gir etter for press og offentliggjør likevel SMS-utvekslingen med Widvey. (Kan leses lenger opp i saken).

– SMS-ene er og skulle ikke vært journalført. De er arkivert. Det skulle vi svart på spørsmålet fra pressen om innsyn. Jeg ser vi burde håndtert SMS-ene bedre, sier hun.

På spørsmål fra NRK om hva ville gjort annerledes, svarer Mæland:

– Jeg mener at vi har håndtert disse SMS-ene for dårlig. Når det gjelder habilitetsvurdering så var den riktig, og jeg pleier ikke å kontakte lovavdelingen når det ikke foreligger tvil, og det gjorde det ikke i denne saken.

Den første SMS-en fra Widvey sendt 21. april kan gi inntrykk av at hun var rimelig trygg på å få jobben som styreleder. Hun viser til en tidligere samtale og minner om at hun må Karanteutvalget beskjed «når jeg er innstilt». Svaret fra næringsministeren til sin tidligere statsrådkollega vitner om en fortrolig tone mellom de to.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger