Hopp til innhold

28.juli: NRK nektes innsyn i Mælands SMS-er - 4. august: SMS-ene ble aldri journalført

SMS-ene hvor næringsminister Monica Mæland (H) personlig saksbehandlet utnevnelsen av Thorhild Widvey er plutselig ikke journalført likevel. – Alvorlig, sier Martin Kolberg (Ap).

Mæland

ANKLAGES FOR LOVBRUDD: Næringsminister Monica Mælands departement opplyste først at SMS-ene til Thorhild Widvey var journalført som saksbehandling. Nå er de ikke det likevel.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Mæland har helt siden NRK omtalte SMS-ene lørdag nektet å utlevere dem. Begrunnelsen var at meldingene er å regne for «intern saksforberedelse», og derfor kunne unntas offentlig innsyn.

Hun har fått skarp kritikk både fra jussprofessorer og politiske motstandere for hemmeligholdet, og Næringsdepartementet har sagt de ser på forespørslene om innsyn i SMS-ene på nytt.

Fem dager senere er SMS-ene ikke lenger å finne i departementets postjournal. Ifølge departementet har de heller aldri vært der.

Dette øker ikke tilliten, men det øker behovet for at kontroll- og konstitusjonskomiteen drøfter saken, det er helt sikkert.

Martin Kolberg (Ap)

For en uke siden, torsdag 28. juli, sa næringsministerens medarbeidere dette:

  • «Vi har ikke funnet journalført korrespondanse mellom næringsminister Monica Mæland og Thorhild Widvey i denne perioden bortsett fra gjengivelse av en SMS-utveksling i forbindelse med Widveys kandidatur til styreledervervet i Statkraft knyttet til avklaring av Widveys tilgjengelighet, og forholdet til karantenereglene. Avklaringen inngår som del av departementets interne saksforberedelse. Denne type intern saksforberedelse unntas innsyn med hjemmel i Offentleglova § 14, 1.»

I dag, torsdag 4. august, sier næringsministerens medarbeidere dette:

  • «Ettersom de to SMS-ene ikke er vurdert som journalpliktige, er de ikke journalført. (Beklager upresis begrepsbruk i vår e-post til deg 28.7.). Da de likevel er vurdert å ha dokumentasjonsverdi og dermed er ansett som arkivverdige, er de arkivert i departementet (i selskapsloggen om Statkraft for 2016, i tråd med etablert praksis).»

Professor: Statsråden har begått en direkte feil

Jusprofessor Erik Boe ved Universitetet i Oslo er ikke i tvil om at tekstmeldingene fra statsråden til Widvey hører hjemme i postjournalen.

– SMS-ene burde åpenbart vært journalført. Så der har statsråden begått en direkte feil. Dessuten har Mæland til nå ikke kommet opp med noen gyldig hjemmel for å holde SMS-ene tilbake. En SMS er et dokument, men en SMS til Widvey er ikke et internt dokument. Dette er uforståelig håndtert av Mæland, sier Boe til NRK.

Professoren, som har over 40 års erfaring med forskning og undervisning i forvaltningsrett, viser til at loven kun tillater at såkalt organinterne dokumenter holdes utenfor journalen.

I journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter offentleglova § 4 må reknast som saksdokument for organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.

Forskrift om offentlege arkiv, § 2-6.

Kolberg: Kan ende opp i kontrollkomiteen

Arbeiderpartiets Martin Kolberg, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, mener det er svært alvorlig at SMS-ene ikke er journalført.

Martin Kolberg

TIL BUNNS: Ifølge Martin Kolberg kan SMS-ene ende på kontrollkomiteens bord. – Det er det som kan bli utviklingen, men det må drøftes med komiteen først.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Det er klargjort for bestandig at all SMS-utveksling som har betydning for sakens utfall skal journalføres og kunne offentliggjøres. At man bruker en uke på først å si at man har journalført dem, for så å si at man ikke har gjort det, det inviterer i hvert fall ikke til økt tillit, for å si det på den måten, sier Ap-veteranen og fortsetter:

– Snakket de ikke sant i første omgang, da? Eller hvordan er dette å forstå? Dette øker ikke tilliten, men det øker behovet for at kontroll- og konstitusjonskomiteen drøfter saken, det er helt sikkert, sier han.

Hadia Tajik i profil

MISTER TILLIT: Nestleder i Ap, Hadia Tajik, sier Mælands håndtering av saken framstår som underlig.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Kolbergs nestleder, Hadia Tajik, tok allerede søndag til orde for at Mæland burde offentliggjøre innholdet i SMS-ene.

Nå sier Ap-politikeren at Mælands håndtering av saken «blir stadig mer underlig og mindre tillitsvekkende».

– Jeg kjenner jo ikke innholdet i disse SMS-ene, men når det ansvarlige departementet har måttet bruke nesten en uke på å rydde i sin egen begrepsbruk slik at de fortsatt kan holdes hemmelige, virker det å måtte ha vært i grenseland.

Næringsminister Monica Mæland ønsker ikke å kommentere denne saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger