Hopp til innhold

Kritiske til at sparket sykehustopp får ny direktørjobb i helsevesenet

NITO og Fagforbundet reagerer på at Thomas Bagley (44) får ny toppjobb i det statlige Norsk Helsenett. De frykter at ansettelsen kan føre til at folk stoler mindre på helsevesenet og på lagringen av sensitive pasientdata.

Thomas Bagley

NY TOPPJOBB: Thomas Bagley gikk fra jobben som teknologidirektør i Helse Sør-Øst og ble viseadministrerende direktør i statlige Norsk Helsenett

Foto: NRK

– Vi stiller oss spørsmål ved om man virkelig mener at denne ansettelsen skaper mer tillit og trygghet hos innbyggerne til det offentlige helsevesen, sier president Trond Markussen i NITO.

– Vi kan vanskelig se at Bagley er rett mann til å bygge opp igjen tilliten til at pasientdata lagres og deles på en trygg måte, sier Markussen.

Nyheten om at den tidligere teknologidirektøren i Helse Sør-Øst har fått ny toppjobb i det offentlige helsevesen skaper forargelse blant flere av landets største fagforbund.

Uten at stillingen har vært utlyst, har Bagley fått jobb som viseadministrerende direktør i Norsk Helsenett. Stillingen er nyopprettet.

NRK avslørte for to uker siden at utenlandske IT-arbeidere har hatt omfattende tilganger til datasystemet til Helse Sør-Øst, og dermed til pasientjournaler til 2,8 millioner nordmenn.

Bagley hadde gitt mangelfull informasjon om IT-svikten i intervju med NRK og overfor helseminister Bent Høie.

To dager etter NRKs avsløringer, måtte Bagley trekke seg som styreleder i datterselskapet Sykehuspartner.

Like etter ble det kjent at han også sluttet som direktør i Helse Sør-Øst.

Ny informasjon NRK har fått, viser at jobbskiftet ikke var så frivillig som det tidligere har vært hevdet fra ledelsen i Helse Sør-Øst.

Måtte slutte og fikk ny jobb

For nå bekrefter styreleder Ann Kristin Olsen at Bagley ble bedt om å slutte som direktør i Helse Sør-Øst etter NRKs avsløringer.

Norsk Helsenett hvor Bagley skal bli viseadministrerende har ansvar for nasjonal informasjonssikkerhet mellom samtlige av landets sykehus og andre offentlige helseaktører.

Thomas Bagley har ikke svart på NRKs henvendelse, og hans nye arbeidsgiver har heller ikke formidlet kontakt.

Fagforbundet har ikke tillit

At Bagley har gitt feil og mangelfull informasjon om bulgarske IT-arbeideres tilgang til pasientdata for 2,8 millioner nordmenn er et alvorlig tillitsbrudd, mener Fagforbundet

– Vi har ikke tillit til Thomas Bagley, sier nestleder Sissel Skoghaug i Fagforbundet.

– Det er fordi han gjentatte ganger har tilbakevist våre påstander om at sikkerheten for pasientdata ikke var tilstrekkelig ivaretatt da Helse Sør-Øst konkurranseutsatte IKT-infrastrukturen, sier Skoghaug.

Sissel Skoghaug

FEILINFORMASJON: – Thomas Bagley, mener vi, har et stort ansvar for vedvarende feilinformasjon om tilgang til sensitive pasientdata i Helse Sør-Øst, sier Sissel Skoghaug i Fagforbundet.

Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet

Ble advart

Både fagfolk og folk i forbundene har tidligere advart Helse Sør-Øst mot å sette ut sentral IKT-infrastruktur, påpeker Fagforbundets nestleder. De ansatte og fagforbundene har opplevd at advarslene er blitt ignorert.

Skoghaug mener det er uklokt at den tidligere teknologidirektøren blir ansatt i en så fremtredende rolle som viseadministrerende direktør i Norsk Helsenett. Helsevesenet er helt avhengig av at pasienten har tillit til at sensitive opplysninger om dem oppbevares trygt, påpeker hun.

– Thomas Bagley, mener vi, har et stort ansvar for vedvarende feilinformasjon om tilgang til sensitive pasientdata i Helse Sør-Øst, sier Sissel Skoghaug.

Forsvarer ansettelsen

Norsk Helsenett avviser kritikken.

– Når det gjelder NITO og Fagforbundet forholder vi oss til stedlige tillitsvalgte som har vært informert om saken underveis, skriver HR- og kommunikasjonsdirektør Synnøve Farstad til NRK i en e-post.

Synnøve Farstad

KOMPETENT: – Thomas Bagley aksepterte tilbud om jobb 1. mars og begynner hos oss over sommeren, sier HR- og kommunikasjonsdirektør Synnøve Farstad i Norsk Helsenett.

Foto: Norsk Helsenett

Hun forsvarer valget av Helse Sør-Østs tidligere teknologidirektør.

Vi har gjort en grundig vurdering av Bagleys kvalifikasjoner. Han har omfattende ledererfaring innenfor teknologi og forretningsutvikling, og han har hatt topplederjobber i både offentlig og privat sektor.

– Han har inngående kjennskap til helsesektoren og IKT-utfordringene som skal løses. Vi har respekt for at andre kan se det annerledes, men hans ledererfaring kombinert med hans sterke bakgrunn innen e-helse, teknologi og forretningsutvikling passer svært godt inn, og styrker oss, fremhever Synnøve Farstad.

– Må gjenskape tilliten

Trond Markussen

UNDERLIG: – Vi kan vanskelig se at Bagley er rett mann til å bygge opp igjen tilliten til at pasientdata lagres og deles på en trygg måte, sier NITO-president Trond Markussen

Foto: Odd Rømteland / NRK

NITO-presidenten mener politikerne og Helse- og omsorgsdepartementet nå må sette alt inn på å sikre pasientdata på en trygg og forsvarlig måte.

– For oss handler ikke dette om person, men om hvordan regjeringen agerer i en situasjon der målet helt klart burde være å gjenskape innbyggernes tillit til at helsedataene våre sikres på en trygg måte, sier Trond Markussen.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker ikke å kommentere ansettelsen av Bagley.

AKTUELT NÅ