Kolberg om journalskandalen: - Noen må stilles til ansvar

Kontrollkomiteen legger press på helseministeren og sier noen må stilles til ansvar i journalskandalen. Stortinget krever bedre svar på hvordan pasientopplysninger ble tilgjengelige fra Bulgaria:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

NY FORKLARING: Helseminister Bent Høie må på ny forklare seg for Stortinget om IKT-tilstandene i landets største helseforetak, Helse Sør-Øst.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Martin Kolberg på kontoret

KRITISK TIL OUTSOURCING AV INFRASTRUKTUR: - Her overlater man arbeidet til andre selskaper, som man åpenbart ikke har kontroll på, sier Kolberg.

Foto: Inger Lee / NRK

– Hvordan kunne dette skje, stikk i strid med statsrådens forsikringer til Stortinget om at pasientopplysninger ikke kunne ende i utlandet, sier Martin Kolberg (Ap), leder i kontroll og konstitusjonskomiteen.

Fra hjørnekontoret til Kolberg på Stortinget er det sendt et brev til Helsedepartementet. Kolberg ser strengt i kameraet når NRK spør hvor fornøyd han er med Høies tidligere forklaeringer.

– Svarene vi har fått er ikke gode nok, sier Kolberg.

Sist Høie forklarte seg var i spørretimen 3. mai.

Det var samme dag som NRK publiserte avsløringen om at IT-arbeidere blant annet fra Bulgaria hadde hatt omfattende tilganger til datasystemet til Helse Sør-Øst.

Har gitt fra seg IT-kontrollen

– Alle sier det ikke skal skje, men det skjer likevel. Noen må stilles til ansvar, sier Kolberg, som gir helseministeren en uke å svare på spørsmål fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Les også: Helse Sør- Øst innrømmer at utenlandske IT-arbeidere fikk tilgang

Helse og Omsorgsdepartementet fikk på kvelden 2. mai en e-post fra Cathrine Lofthus med informasjon om at noen bulgarere hadde hatt tilgang til dataservere, uten at hun hadde vært oppmerksom på det.

– Høie må også forklare seg om denne outsorucingen, som det heter. Her overlater man arbeidet til andre selskaper, som man åpenbart ikke har kontroll på, sier Kolberg.

Dette vil Kontrollkomiteen ha svar på

  • Kan statsråden redegjøre for denne saken og samtidig redegjøre for når departementet har blitt informert om ulike deler av sakskomplekset underveis?
  • Kan statsråden nå gi en oversikt over hvem som har hatt tilgang på informasjon de ikke skulle ha hatt tilgang på?
  • Har statsråden grunn til å tro at informasjon om norske pasienter kan ha kommet på avveie?
  • Hva er departementets vurdering av skadeomfanget dersom pasientopplysninger kommer på avveie, og hva er departementets vurdering av alvoret i denne saken?

  • Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at denne saken ryddes opp i?

  • Er det riktig det som statsråden sa til Stortinget i interpellasjonsdebatt 10. november 2016 om at: «...personopplysningene ikke skal overføres til andre land…»?

Flere fagforbund har i lang tid advart mot faren for å gi IT-teknikerer fra land i Asia og Øst-Europa tilgang til datasystemet til landets største helseforetak.

Senest denne uken besvarte Høie spørsmål fra Rasmus Hanson (MDG) slik:

"Personell som drifter infrastrukturen i Helse Sør-Øst skal ikke ha tilgang til personsensitive data. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at man i forbindelse med en overføring av drift av IKT-infrastrukturen fra Sykehuspartner til Hewlett Packard Enterprise (HPE) vil etablere et informasjonssikkerhetsregime som ivaretar dette absolutte hensynet."

og

"Det vil ikke bli gitt domenerettigheter til ansatte i HPE"

Slike rettigheter og tilganger var delt ut til en rekke HPE-ansatte inntil NRK tok kontakt med Helse Sør-Øst og stilte spørsmål ved tilgangene.

– Neste tirsdag vil vi ha et skriftelig svar fra Høie. Statsråden har et åpenbart partlamentarisk problem, det er kort tid siden han forsikret Stortinget om at dette ikke kunne skje, avslutter Kolberg.

Mortin Kolberg

VIL HA SVAR INNEN SEKS DAGER- Så langt har ikke helseministerens forklaringer være gode nok, sier Martin Kolberg (Ap), leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Foto: Inger Lee / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger