Hopp til innhold

Flagger ut sykehusenes datasystem til amerikanere

Datasystemet til landets største helseforetak flagges ut til amerikansk IT-selskap. Tillitsvalgte frykter helsedata på avveie og tap av viktig kompetanse.

Cathrine M. Lofthus

SJEF FOR GIGANTUTFLAGGING AV IT: Cathrine M. Lofthus, administrerende sjef for Helse Sør-Øst vil at modernisering av IT i landets største helseforetak skal overtas av et utenlandsk selskap.

Foto: Katrine Lunke / Helse Sørøst

Ledelsen i Helse Sør-Øst anbefaler å flagge ut sentrale deler av IT-virksomheten. Etter det NRK erfarer dreier deg seg om en kontrakt på 6-7 milliarder kroner.

– Vi kan ikke kommentere hvor store summer det er snakk om. Min anbefaling er at IT-infrastrukturen settes ut. Det er kun snakk om grunnmuren i datasystemet,, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, til NRK.

I dag har helseforetakets eget selskap, Sykehuspartner, ansvaret for datajobben. Etter det NRK kjenner til vil kontrakten gå til et amerikansk konsern som drifter store deler av virksomheten fra India.

At landets største helseforetak ikke ser på muligheten til å modernisere og drifte IT-systemene til sykehusene selv, opprører de ansatte.

Fagforbundet

KRITISKE TIL UTFLAGGING: Konserntillitsvalgt Svein Øverland i Helse Sør-Øst, nestleder Sissel Skoghaug og Hans Martin Aase i Fagforbundet er kritiske til planene om å flagge ut driften av sensitiv pasientinformasjon. – Konsekvensene må utredes bedre, mener de

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Helsedata er sensitivt og bør håndteres i Norge. Helse Sør-Øst har ansvaret for 2,8 millioner nordmenn . Dersom dette flagges ut til kommersielle og multinasjonale selskaper, vil risikoen øke for at helsedata kan komme på avveie, sier konserntillitsvalgt Svein Øverland i Helse Sør-Øst.

De tillitsvalgte mener IT-kompetansen allerede finnes i eget hus, men ingen i styret har ønsket å diskutere alternativer, ifølge Øverland.

– Det er selve grunnmuren i sykehusdriften som står i fare for å flagges ut til utlandet. Vi mener at det er viktig at sykehusforetakene har full kontroll over alle vitale helsedata, sier Øverland.

Risikofylt

Som konserntillitsvalgt sitter Øverland i styret til Helse Sør-Øst. Utredninger som ansatte har gjort viser at det vil være billigere og bedre å la egne folk utvikle nye IT-systemer.

Ledelsen mener det ikke er tilfelle. I dokumentene som er sendt til styret står det:

  • «Styret konstaterer at en kontrakt med en ekstern partner vil gi bedret økonomisk bærekraft og en raskere modernisert IKT-infrastruktur i regionen enn gjennomføring i egen regi, samtidig som kvaliteten opprettholdes.»

– Vi trenger mer tid til å vurdere risikoen og å vurdere om de ansatte kan gjøre dette selv, påpeker Øverland.

Toppsjef i Helse Sør- Øst Cathrine Lofthus avviser dette.

– Det haster å få nytt datasystem på plass. Vi må modernisere, det er alle enige om. Pasientbehandling det viktigste, vi må se hvor vi kan hente ut ressurser, sier hun.

Men har dere vurdert konsekvensen av at personell fra ulike land som ikke jobber for dere får tilgang IT-systemene?

– Her har vi ganske god kontroll. Vi har sikkerhetskrav, så det er ivaretatt. Disse dataserverne vil bli stående i Norge. Utredningen vi har gjort viser at at en ekstern leverandør kan gjøre dette raskere og billigere, og vi ivaretar kvalitet, sier Lofthus.

Ber Stortinget engasjere seg

Trenden er at norske bedrifter lar utenlandske konsulentgiganter overta utvikling og drift av IT. Samtidig flytter konsulentselskapene stadig mer av virksomheten til datterselskaper og underleverandører i Asia og Øst-Europa.

LO-forbundet Fagforbundet liker ikke bølgen av outsourcing.

– Vi må slutte å flagge ut kompetansen som Norge sårt trenger. Det går veldig fort frem, sier nestleder Sissel Skoghaug.

Trond Markussen, President NITO

BØR STORTINGET GRIPE INN: - Så viktige samfunnsfunksjoner bør ikke outsources, Trond Markussen, president i NITO.

Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Skoghaug etterlyser større engasjement fra politikerne. Det samme gjør Trond Markussen, president i NITO.

– Det er en stor risiko å outsource en så viktig samfunnsfunksjon. Dette er en så prinsipiell sak at hvis ikke styret utsetter vedtaket, bør saken gå til Stortinget, sier Markussen.

Også El- og IT-forbundet advarer mot utflaggingen, og sier til NRK at de tviler på det innebærer en reell innsparing for helseforetaket.

AKTUELT NÅ