Hopp til innhold

Mener Høie var arrogant da han avviste bekymringsmeldinger

Flere fagforbund prøvde å få til et møte med helseministeren for å advare mot utflagging av IT-tjenester i Helse Sør-Øst, men ble avvist. – Bent Høie opptrådte arrogant, mener El & IT Forbundet. Høie avviser anklagene.

Jan Olav Andersen, leder i EL & IT Forbundet

KRASS KRITIKK: Jan Olav Andersen, leder i EL & IT Forbundet, mener IT-skandalen i Helse Sør-Øst som NRK har avslørt, kunne ha vært unngått dersom bekymringene deres om bruk av IT-ansatte i utlandet, hadde blitt lyttet til.

Foto: Kristian Brustad / EL & IT Forbundet

Sammen med NITO og Fagforbundet brukte El & IT Forbundet et av de sterkeste virkemidlene de har: De ba om et møte med statsråden.

Målet var å uttrykke sin bekymring for at tilgangen til sensitive pasientopplysninger ikke kom til å bli godt nok ivaretatt dersom helseforetaket gikk videre med planene om å bruke IT-ansatte i utlandet. Men helseminister Bent Høie (H) hadde ikke tid til å treffe dem.

– Departementet svarte at de ikke hadde behov for et møte, fordi statsråden kjente godt til saken, og det syns vi var et rimelig arrogant svar, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i EL & IT Forbundet.

NRK har sett brevet departementet sendte, og begrunnelsen er at statsråden er «godt kjent med saksområdet» og dessverre ikke har funnet tid til et møte.

– Kunne vært unngått

NRK har de siste dagene avslørt hvordan utenlandske IT-arbeidere fra Asia og Øst-Europa har hatt utvidete rettigheter og tilganger til sensitive pasientdata til 2,8 millioner nordmenn.

Andersen mener dette ikke hadde skjedd om bekymringene de uttrykte, hadde blitt tatt på alvor.

– Vi representerer faktisk fagfolkene som jobber med området, og situasjonen kunne vært unngått om vi ble lyttet til, mener Andersen.

NITO-president Trond Markussen har i en kronikk på NRK Ytring beskrevet hvordan han oppfattet kontakten med Høie og departementet. «Det er fristende å dra frasen «hva var det vi sa»,» skriver han.

Fryktet konsekvensene

Andersen sier de har fått betydelige bekymringsmeldinger fra sine medlemmer, som uttrykte at utflyttinga ville kunne få konsekvenser for sikkerheten knytta til pasientjournalene.

– Det viser seg nå at vi hadde grunnlag for vår bekymring, sier Andersen.

– Hvis dere visste det var så farlig, burde dere prøvd enda hardere å si ifra?

– Det kan du si, men direkte kontakt med statsråden er det sterkeste virkemiddelet vi har. Dette skyldes ikke mangel på forsøk, men at vi ble avvist, sier Andersen.

Bent Høie på Høyres landsmøte

AVVISER: Helseminister Bent Høie sier han ikke har mulighet til å treffe alle som ønsker å ta opp saker med ham, men mener de ansattes syn på IT-driften skulle være ivaretatt av styret i Helse Sør-Øst.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høies: – Ikke mulighet til å treffe alle

Helseminister Bent Høie sier til NRK at han tar saken på stort alvor og har bedt Helse Sør-Øst om en full redegjørelse.

– Jeg får hver eneste dag mange henvendelser fra fagfolk i helsetjenesten som ønsker å ta opp viktige spørsmål med meg. Jeg har dessverre ikke mulighet til å treffe dem alle. Det skal heller ikke være slik at ansatte i helsetjenesten må snakke med helseministeren for å bli hørt, sier Høie.

Han erkjenner at han ikke prioriterte å møte EL & IT Forbundet, men mener de ansattes syn skulle være ivaretatt av styret i Helse Sør-Øst.

– Vi er nødt til å ha gode systemer som sikrer at de ansattes mening blir hørt før viktige beslutninger fattes. Denne type saker og beslutninger ligger til styret i Helse Sør-Øst, der de ansatte er representert. Styret har også ansvaret for å vurdere risiko. Dette er bakgrunnen for at jeg ikke prioriterte å møte EL & IT Forbundet i denne saken, sier Høie.

AKTUELT NÅ