Eks-statssekretær ville feire utlevering: Stevnet som vitne i retten

OSLO TINGRETT (NRK): Mulla Krekar gjentok mandag at han mener saken mot ham er et politisk spill. For å belyse dette, har Krekars forsvarer Brynjar Meling stevnet en tidligere Frp-statssekretær som vitne.

Krekar uttaler seg til pressen før rettssaken startet.

HEVDER PST FORVEKSLER HAM OG BROREN: Mulla Krekar hevdet mandag morgen at etterforskningen mot ham er full av feil. Han sa blant annet at PST har blandet ham og broren i opptak.

For andre gang på tre år skal Oslo tingrett ta stilling til om mulla Krekar kan utleveres til Italia. Krekar var ikke vond å be da NRK ba ham om å kommentere saken før retten ble satt mandag morgen.

– Saken er et politisk spill. Jeg har hørt gått gjennom bevisene, altså dokumentene til PST og italienerne. De klarer ikke å skille mellom meg og broren min, sier Krekar.

Det er tidligere kjent at Krekars samtaler i Kongsvinger fengsel i 2012 og 2013 ble avlyttet. Dette materialet ble senere oversendt til italiensk politi, der det har inngått i etterforskningen av terrornettverket Krekar er dømt for å ha ledet.

– Vi har ikke hørt på noe av det, det er det italiensk politi som har gjort, bemerker politiadvokat i PST, Per Niklas Hafsmoe.

Krekars advokat Brynjar Meling sier Krekar er klar over at det er italienske etterforskere som har gått gjennom det avlyttede materialet.

Italiensk påtalemyndighet mener Krekar i samtalene legitimerte voldelig jihad i kampen mot Vesten og vestlig tilstedeværelse i muslimske land.

I juli i år kom en domstol i Bolzano til at Krekar skulle dømmes til 12 års fengsel for terrorplanlegging. Krekar ble pågrepet dagen etter, og sitter fortsatt i varetekt.

Krekar i 2019-utleveringssak

– Saken mot meg er et politisk spill. Jeg reiser gjerne, sa Krekar blant annet før retten ble satt mandag.

Foto: Martin Zondag / NRK

– La meg reise

I sin tale til pressen mandag morgen gjentok Krekar også noe som nærmest har blitt et mantra for ham og hans forsvarer Brynjar Meling: At saken i Italia er et politisk spill, iscenesatt av norske myndigheter.

– Dommen i Italia er ikke et problem for meg. Den er et problem for Norge, som betaler for dette. Norge har betalt 30 millioner kroner for meg. De sier at jeg skal reise, jeg sier greit, la meg reise med FN, sa Krekar blant annet, før han ble avbrutt av at dommeren startet rettsdagen.

En oppstilling Justis- og beredskapsdepartementet har gjort, viser at Norge hadde brukt 12 millioner kroner på de ulike rettsprosessene mot Krekar, viser tall ABC Nyheter har omtalt (se faktaboks). NRK har også fått oversendt tallene.

Stevner tidligere Frp-statssekretær som vitne

Vidar Brein-Karlsen

Tidligere Frp-statssekretær Vidar Brein-Karlsen.

Foto: Olav Heggø / FotoVisjon AS

Krekar motsetter seg utlevering til Italia, fordi han mener det ikke foreligger garantier for at han ikke blir sendt videre til Irak og mulig dødsstraff.

– Jeg motsetter meg selvfølgelig, sa Krekar mandag, via tolk.

Krekars forsvarer Brynjar Meling har tidligere hevdet at utleveringssaken er «et politisk bestillingsverk fra daværende Frp-statssekretær».

NRK kunne i oktober 2016 fortelle at Vidar Brein-Karlsen, daværende statssekretær fra Frp i Justisdepartementet, hadde møtt sin italienske kollega i Roma. Temaet for møtet var, ifølge dokumenter NRK hadde fått tilgang til, blant annet en mulig utleveringsbegjæring mot mulla Krekar.

Utleveringssaken går over to dager, og Krekars forsvarer Brynjar Meling sier Brein-Karlsen er stevnet som vitne tirsdag. Meling sier også at han har fått bekreftet at Brein-Karlsen kommer til å stille.

– Det er avdekket et politisk spill, med møter på statssekretærnivå, og medfølgende epost-dialog. Av den grunn er Brein-Karlsen innkalt som vitne, sa Meling i sitt innledningsforedrag mandag.

I e-poster NRK har fått tilgang til, fremgår det at Brein-Karlsen skrev til en italiensk kollega at det ville vært «passende med en feiring», dersom Krekar ble sendt til Italia.

– Det var en uskjønnsom formulering av meg. Det er ikke noe man skal si til internasjonale kolleger. Jeg skulle ikke ha sagt det, men det viser at saken er betydningsfull, sa Brein-Karlsen til NRK i 2016.

Brein-Karlsen er i dag samfunns- og myndighetskontakt for det kinesiske selskapet Huawei i Norge.

– Skal kaste regjeringen

PSTs politiadvokat Per Niklas Hafsmoe redegjorde mandag for den italienske dommen mot Krekar, der det fremgår at Krekar skal ha vært hovedpersonen i et internasjonalt terrornettverk, kalt «Rawti Shax».

– Gruppens endelige formål er å kaste regjeringen i den kurdiske delen av Irak og opprette et islamsk kalifat basert på sharia, slår dommen fast.

Hafsmoe leste også opp kjennelsen om å fengsle Krekar i Italia. Her beskrives det hvordan Krekar angivelig bygget opp Rawti Shax som en hemmelig terrororganisasjon.

– Han ledet organisasjonen fra Kongsvinger fengsel i Norge, ga instruksjoner gjennom familiemedlemmer og definerte strengt hemmelige strategier for å holde liv i organisasjonen.

– Trenger ikke hele dommen

Til tross for at dommen falt i juli, har ikke PST eller Krekars forsvarer fått oversendt premissene for dommen, kun slutningen. Meling opplyste mandag at han har purret flere ganger for å få oversendt premissene.

– Jeg har ikke tilgang til, eller oversikt over hele saken. Det er heller ikke nødvendig for å ta stilling til utlevering. Dette følger av konvensjoner og utleveringsloven, sier PSTs politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i retten.

Hafsmoe sa i retten mandag at det allerede er bevist at vilkårene for å utlevere Krekar er til stede.

– Tingrett, lagmannsrett og Høyesterett fant at det var skjellig grunn til mistanke i 2016. Det er ingenting som rokker ved dette. Snarere tvert imot, Krekar er dømt i en hovedforhandling i Italia, der mistankegrunnlaget er høyere enn «skjellig grunn». I tillegg foreligger det flere dommer mot andre personer i Italia, der Rawti Shax er beskrevet som et terrornettverk ledet av Krekar, sier Hafsmoe.

Rettssaken mot Mulla Krekar skal foregå mandag 15. juli i Italia etter en rekke utsettelser. Men det er lite trolig at han vil være til stedet. Her får du en kjapp forklaring på hvorfor.

Krekar-saken forklart på 80-sekunder.

Østfold-mann innkalt som vitne

Fem andre tiltalte – som ifølge italiensk påtalemyndighet inngår i Krekars terrornettverk – ble også dømt til flere år i fengsel i juli.

En av dem er en mann som tidligere har blitt beskrevet i som Krekars nestleder. Mannen, som er norsk statsborger og bosatt i Østfold, kan ikke utleveres. Han er stevnet som vitne i saken.

– Jeg har forstått det slik at han fortsatt er siktet i Italia, sier politiadvokat Per-Niklas Hafsmoe i retten.

– Er du sikker på det? spør Meling.

– Jeg må innrømme at jeg tar det litt på husken, sier Hafsmoe.

I juli sa mannen sa til NRK at han ikke hadde blitt kontaktet av italiensk påtalemyndighet, men fikk vite om dommen gjennom media.

En annen som ble dømt i Italia i juli, er en mann i 40-årene, bosatt i Buskerud. Han er begjært utlevert av italienske myndigheter, etter at hans nyervervede norske statsborgerskap ble trukket tilbake som følge av terrordommen.

Etter det NRK forstår vil utleveringssaken mot Buskerud-mannen først bli behandlet på nyåret.

Allerede behandlet i Høyesterett

Spørsmålet om Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, kan utleveres har allerede blitt behandlet av samtlige rettsnivåer i Norge, altså tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Likevel startet man mandag morgen på nok et kapittel i føljetongen om Krekar, på det laveste rettsnivået i Norge, altså tingretten.

  • Bakgrunnen for at saken igjen har havnet i tingretten, er som følger:

11. november 2015 kunngjorde italienske myndigheter at Krekar var siktet for terrorplanlegging. Planleggingen skulle delvis ha foregått fra cella i Kongsvinger fengsel.

29. juni 2016 kom Oslo tingrett til at Krekar kunne utleveres til Italia, fordi man kom til at det var skjellig grunn til å mistenke at anklagene mot Krekar stemte. Krekar var på det tidspunktet tiltalt for terrorplanlegging i Italia.

November samme år ble avgjørelsen bekreftet av Høyesterett. Krekar var på det tidspunktet tiltalt for terrorplanlegging i Italia.

Men bare en uke senere ble det klart at italienske myndigheter flere måneder tidligere hadde trukket sin begjæring om å få Krekar utlevert, som et resultat av at en fengslingskjennelse hadde blitt opphevet.

Ifølge Riksadvokaten ga ikke italienerne noen utfyllende begrunnelse på hvorfor kjennelsen hadde blitt opphevet.

I begynnelsen av august bekreftet Justisdepartementet å ha mottatt en ny, formell utleveringsbegjæring mot Krekar, med bakgrunn i sommerens terrordom.

SISTE NYTT

Siste meldinger