Krekar har kostet Norge 12 millioner kroner. Nå blir summen høyere

For andre gang på tre år skal Oslo tingrett ta stilling til om mulla Krekar kan utleveres til Italia. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) kan ikke svare på om han mener det er riktig å sende Krekar til Italia.

Mulla Krekar vitner i utleveringssaken i juni 2016

KJENT SAK: Mulla Krekar har vært over 60 ganger i norske rettssaler, ifølge seg selv. Her er han avbildet i forbindelse med sin forklaring i utleveringssaken i Oslo tingrett i 2016.

Foto: Martin H. W. Zondag

Italienske myndigheter har begjært Krekar utlevert, med bakgrunn i terrordommen som ble avsagt i en domstol i Bolzano nord-Italia i juli i år.

Nå skal Oslo tingrett – som også behandlet utleveringssaken over fem rettsdager i 2016 – bruke to nye rettsdager på å vurdere om vilkårene for å utlevere Krekar er til stede.

Krekar har anket den italienske dommen. Hans forsvarer Brynjar Meling har tidligere uttalt at dommen viser at «Italia er en bananrepublikk når det gjelder rettsssikkerhet».

Annett Aamodt, seniorrådgiver i PST, opplyser til NRK at PST foreløpig ikke har fått oversendt terrordommen fra Italia i sin helhet, kun slutningen.

Kan havne på statsrådens bord

Justisminister Jøran Kallmyr

Justisminister Jøran Kallmyr kan måtte ta stilling til om Krekar skal utleveres til Italia.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Meling har tidligere hevdet at utleveringssaken er «et politisk bestillingsverk fra daværende Frp-statssretkretær».

NRK kunne i oktober 2016 fortelle at Vidar Brein-Karlsen, daværende statssekretær fra Frp i Justisdepartementet, hadde møtt sin italienske kollega i Roma. Temaet for møtet var ifølge dokumenter NRK hadde fått tilgang til, blant annet en mulig utleveringsbegjæring mot mulla Krekar.

På spørsmål om nåværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har noen formening om hvorvidt Krekar bør utleveres til Italia, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange at statsråden ikke kan svare på det spørsmålet.

Grunnen er at saken kan ende på justisministerens bord, etter at domstolene har sagt sitt.

– Når retten endelig har avgjort om vilkårene for utlevering foreligger, sendes saken tilbake til Justis- og beredskapsdepartementet via Riksadvokaten. Departementet avgjør ved vedtak om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Hvis vedtaket påklages, avgjør Kongen i statsråd endelig spørsmålet om utlevering, sier Skjøld-Lorange.

Over 12 milloner kroner

Krekar selv anslår at han har brukt over 60 dager i norske rettssaler de siste 10 årene.

En oppstilling Justis- og beredskapsdepartementet har gjort, viser at Norge hadde brukt 12 millioner kroner på de ulike rettsprosessene mot Krekar, viser tall ABC Nyheter har omtalt (se faktaboks).

NRK har også fått oversendt departementets oversikt, der grunnlagstallene ikke fremgår.

Den nye utleveringssaken mot Krekar inngår ikke i de 12 millionene. Summen vil altså stige i løpet av de to dagene Oslo tingrett har satt av til å behandle den nye utleveringssaken.

I oktober i fjor var politioverbetjent Geir Øvstedal fra PST i Bolzano i Nord-Italia, for å vitne i den italienske straffesaken mot Krekar. Kostnadene knyttet til dette inngår heller ikke i regnestykket.

Rettssalen i Bolzano der saken mot Krekas påståtte terrornettverk pågår.

I tillegg til de 12 millionene Norge har brukt på rettsprosesser mot Krekar, har mullaen også vært i avhør og rettsmøter med tjenestemenn fra andre land. Her er et bilde fra den italienske straffesaken mot Krekar - der Krekar ikke selv var til stede.

Foto: Olav Døvik / NRK

Allerede behandlet i Høyesterett

Spørsmålet om Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, kan utleveres, har allerede blitt behandlet av samtlige rettsnivåer i Norge, altså tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Likevel startet man mandag morgen på nok et kapittel i føljetongen om Krekar, på det laveste rettsnivået i Norge, altså tingretten.

  • Bakgrunnen for at saken igjen har havnet i tingretten, er som følger:

11. november 2015 kunngjorde italienske myndigheter at Krekar var siktet for terrorplanlegging. Planleggingen skulle delvis ha foregått fra cella i Kongsvinger fengsel.

29. juni 2016 kom Oslo tingrett til at Krekar kunne utleveres til Italia, fordi man kom til at det var skjellig grunn til å mistenke at anklagene mot Krekar stemte. Krekar var på det tidspunktet tiltalt for terrorplanlegging i Italia.

November samme år ble avgjørelsen bekreftet av Høyesterett. Krekar var på det tidspunktet tiltalt for terrorplanlegging i Italia.

Men bare en uke senere ble det klart at italienske myndigheter flere måneder tidligere hadde trukket sin begjæring om å få Krekar utlevert, fordi en fengslingskjennelse hadde blitt opphevet.

Ifølge Riksadvokaten ga ikke italienerne noen begrunnelse på hvorfor kjennelsen hadde blitt opphevet.

I juli i år, etter flere utsettelser av rettssaken, kom en domstol i Bolzano til at Krekar skulle dømmes til 12 års fengsel for terrorplanlegging. Krekar ble pågrepet dagen etter, og sitter fortsatt i varetekt.

Fem andre tiltalte – som ifølge italiensk påtalemyndighet inngår i Krekars terrornettverk – ble dømt til mellom syv og et halvt og 12 år i fengsel.

En av de dømte er en mann i 40-årene, bosatt i Buskerud. Også han er begjært utlevert av italienske myndigheter, etter at hans nyervervede norske statsborgerskap ble trukket tilbake som følge av terrordommen. Etter det forstår vil utleveringssaken mot Buskerud-mannen først bli behandlet på nyåret.

I begynnelsen av august bekreftet Justisdepartementet å ha mottatt en ny, formell utleveringsbegæring mot Krekar.

Rettssaken mot Mulla Krekar skal foregå mandag 15. juli i Italia etter en rekke utsettelser. Men det er lite trolig at han vil være til stedet. Her får du en kjapp forklaring på hvorfor.

Mandag 15. juli ble rettssaken mot Krekar Italia avholdt, etter en rekke utsettelser. Her er saken forklart på 80-sekunder.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger